Kiến thức

Đại số-Chương 2-Bài 9: Bất phương trình mũ và lôgarit

Bạn đang xem: Đại số-Chương 2-Bài 9: Bất phương trình mũ và lôgarit

Đại số – Chương 2 – Bài 9: Bất phương trình mũ và lôgarit

0

631

Facebook

Twitter

Pinterest

WhatsApp

Bài 80 (trang 129 sgk Giải Tích 12 nâng cao): 

Giải các bất Phương trình

a) 23-6x > 1     b) 16x > 0,125

Lời giải:

a) 23-6x > 1 <=> 23 > 26x <=> 3 > 6x <=> x < 1/2

b) 16x > 0,125 <=> 24x > 2-3 <=> 4x > -3 <=> x > -3/4

Bài 81 (trang 129 sgk Giải Tích 12 nâng cao): 

Giải các bất Phương trình sau

Lời giải:

a) log5(3x-1) < 1.

Bất Phương trình <=> log5(3x-1) < log5⁡5 <=> 3x-1 < 5 <=> x < 2

Kết hợp với điều kiện ta được x < 2

Bất Phương trình tương dương:

Kết hợp với điều kiện ta được:

c) log0,5(x2-5x+6)≥ -1. Điều kiện: x2-5x+6)> 0

Bất phương trình tương dương với x2-5x+6 ≤ (0,5)-1 <=> x2-5x+4 ≤ 0

<=> 1 ≤ x ≤ 4

Kết hợp với điều kiện ta được tập nghiệm S = [1; 2) ∪ (3; 4]

Cách khác: x2-5x+6 ≤ (0,5)-1

Tập nghiệm S = [1; 2) ∪ (3; 4]

Giải Toán 12 nâng cao | Giải bài tập Toán lớp 12 nâng cao

Bất phương trình trên tương dương với

Tập nghiệm của bất phương trình là

Bài 82 (trang 130 sgk Giải Tích 12 nâng cao): 

Giải các bất phương trình

Lời giải:

a) Đặt t=log0,5x-2

Ta được: t2+t-2 ≤ 0

b) 2x+2-x+1-3 < 0 <=> 22x-3.2x+2<0

Đặt t=2x (t>0) ta được t2-3t+2<0 <=> 1<t<2

=> 1<2x<2 <=> 0<x<1

Vậy tập nghiệm của Phương trình S = (0; 1)

Bài 83 (trang 130 sgk Giải Tích 12 nâng cao): 

Giải các bất phương trình:

a) log0,1(x2+x-2)>log0,1(x+3)    b) log1/3(x2-6x+5)+2 log3(2-x) ≥ 0

Lời giải:

a) log0,1(x2+x-2)>log0,1(x+3)

Vậy tập nghiệm của bất Phương trình là S=(-√5; -2)và (1;√5)

b) log1/3(x2-6x+5)+2 log3(2-x) ≥ 0

Ta có: log1/3(x2-6x+5)+2 log3(2-x) ≥ 0

<=> log1/3(x2-6x+5)≥log1/3(2-x)2

<=> x2-6x+5≤(2-x)2 <=> 2x-1≥0

Bất phương trình tương dương với:

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là:

Comments

comments

  • TAGS
  • Giải toán 12 nâng cao

  • toán 12 nâng cao

Facebook

Twitter

Pinterest

WhatsApp

Previous article

Các trường hợp được bảo lưu điểm để xét tốt nghiệp năm 2018

Next article

Đại số – Chương 2 – Bài 8: Hệ phương trình mũ và lôgarit

Hà Trang

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button