Kiến thức

DẠNG BÀI TẬP KHÓ CO2 TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH KIỀM FULL-ÔN THI HÓA HỌC-Bài giảng 365

DẠNG BÀI TẬP KHÓ CO2 TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH KIỀM FULL – ÔN THI HÓA HỌC

 • Nguồn bài giảng:

  Bài toán CO2 SO2 tác dụng với dung dịch kiềm

  |

  Nguyễn Phú Hoạt

Bạn đang xem: DẠNG BÀI TẬP KHÓ CO2 TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH KIỀM FULL-ÔN THI HÓA HỌC-Bài giảng 365

Bạn đang xem video DẠNG BÀI TẬP KHÓ CO2 TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH KIỀM FULL – ÔN THI HÓA HỌC được dạy bởi giáo viên online nổi tiếng

 • 3 Bước HACK điểm cao
 • Bước 1: Nhận miễn phí khóa học Chiến lược học giỏi (lớp 12) | Các lớp khác
 • Bước 2: Xem bài giảng tại Baigiang365.vn
 • Bước 3: Làm bài tập và thi online tại Tuhoc365.vn
DẠNG BÀI TẬP KHÓ CO2 TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH KIỀM FULL - ÔN THI HÓA HỌC

 • Đánh giá:

  Rate this post

 • Tips: Để học hiệu quả bài giảng: DẠNG BÀI TẬP KHÓ CO2 TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH KIỀM FULL – ÔN THI HÓA HỌC bạn hãy tập trung và dừng video để làm bài tập minh họa nhé. Chúc bạn học tốt tại Baigiang365.vn

  Xem thêm: Phương pháp giải bài tập CO2 tác dụng với dung dịch kiềm

  A. Bài giảng

  B. Câu hỏi

  Câu 1

  Vận dụng

  Hấp thụ hết 0,2 mol CO2 vào dung dịch chứa 0,025 mol NaOH và 0,1 mol Ba(OH)2, kết thúc các phản ứng thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

  a. 34,475b. 19,700c. 9,850d. 4,925

  Câu 2

  Vận dụng

  Hấp thụ hoàn toàn 3,36 lít (đktc) CO2 vào 500 ml dung dịch Ba(OH)2 nồng độ 0,2M thu được dung dịch X. Sau khi gạn bỏ kết tủa, khối lượng dung dịch X so với khối lượng dung dịch ban đầu

  a. tăng 3,25 gamb. giảm 3,25 gam c. tăng 6,60 gamd. giảm 3,20 gam 

  Sục 13,44 lít CO2 (đktc) vào 200 ml dung dịch X gồm Ba(OH)2 1,5M và NaOH 1M. Sau phản ứng thu được m1 gam kết tủa và dung dịch X. Cho dung dịch X tác dụng với 200 ml dung dịch BaCl2 1,2M; KOH 1,5M thu được m2 gam kết tủa. Giá trị của m2 là:

  a. 47,28 b. 66,98c. 39,40d. 59,10

  C. Lời giải

  Đáp án câu 1

  d

  Phương pháp giải

  Xét nCO2 < nOH- < 2.nCO2

  +) nCO3 = nOH – nCO2 = 0,025 mol

  Vì nCO3 < nBa2+ => nBaCO3 = nCO3

  Đáp án chi tiết:

  nOH- = 0,225 mol ; nCO2 = 0,2 mol => nCO2 < nOH- < 2.nCO2

  => nCO3 = nOH – nCO2 = 0,025 mol

  Vì nCO3 < nBa2+ => nBaCO3 = nCO3 = 0,025 mol

  => mkết tủa = 4,925 gam

  Đáp án cần chọn là: d

  Phương pháp giải

  +) nCO2 < nOH < 2.nCO2 => nCO3 = nOH – nCO2

  +) ∆m = mCO2 – mBaCO3

  Đáp án chi tiết:

  nCO2 = 0,15 mol ; nBa(OH)2 = 0,1 mol => nOH = 0,2 mol

  Nhận thấy: nCO2 < nOH < 2.nCO2

  => nCO3 = nOH – nCO2 = 0,05 mol

  Ta có: ∆m = mCO2 – mBaCO3 = 0,15.44 – 0,05.197 = -3,25 gam

  => khối lượng dung dịch giảm 3,25 gam 

  Đáp án cần chọn là: b

  Đáp án câu 3

  d

  Phương pháp giải

  nCO2 < nOH- < 2.nCO2 => tạo 2 muối HCO3 (x mol) và CO32- (y mol)
  +) Bảo toàn C: nCO2 = nHCO3 + nCO3

  +) Bảo toàn điện tích: nOH- = nHCO3 + 2.nCO3

  +) dung dịch X gồm: 0,1 mol Ba2+; 0,4 mol HCO3;  0,2 mol Na
  HCO3 + OH →  CO32- + H2
  0,3   ←   0,3   →  0,3 
  => nCO3 = 0,3 < nBa2+ = 0,34 => nBaCO3 = 0,3

  Đáp án chi tiết:

  nOH- = 0,8 
  có nCO2 = 0,6 < nOH- < 2.nCO2 => tạo 2 muối HCO3 (x mol) và CO32- (y mol)
  Bảo toàn C: nCO2 = nHCO3 + nCO3 => x + y = 0,6 

  Bảo toàn điện tích: nOH- = nHCO3 + 2.nCO3 =>  x + 2y = 0.8

  =>  x = 0,4 và y = 0,2
  Vì nCO3 = x = 0,2 < nBa2+ = 0,3 => sau phản ứng CO32- hết
  => dung dịch X gồm: 0,1 mol Ba2+; 0,4 mol HCO3;  0,2 mol Na
  nBaCl2 = 0,24 = nBa2+ =>  tổng nBa2+ = 0,34 
  HCO3 + OH →  CO32- + H2
  0,3   ←   0,3   →  0,3 
  => nCO3 = 0,3 < nBa2+ = 0,34 => nBaCO3 = 0,3

  =>  m2 = 0,3.197 = 59,1 gam

  Đáp án cần chọn là: d

  Chúc mừng bạn đã hoàn thành bài học: DẠNG BÀI TẬP KHÓ CO2 TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH KIỀM FULL – ÔN THI HÓA HỌC

  TÀI LIỆU CÙNG CHUYÊN ĐỀ

  Bài tập HNO3 tạo muối amoni NH4NO3. Các DẤU HIỆU nhận biết có tạo ra NH4NO3 khi đề bài cố giấu

  Fe – HỖN HỢP Fe,Cu TÁC DỤNG HNO3 THU ĐƯỢC m gam RẮN

  [Mất gốc Hóa – Số 19] – HƯỚNG DẪN CÁCH NHẬN BIẾT CÁC DUNG DỊCH AXIT – BAZƠ – MUỐI

  Hóa học 12 Chương 9 Bài 57 Hướng dẫn giải bài tập sách giáo khoa nâng cao

  Hóa học 12 Chương 7 Luyện tập một số bài tập nhận biết các ion trong dung dịch

  Hóa học 12 Chương 9 Bài 56 Hướng dẫn giải bài tập sách giáo khoa nâng cao

  Bồi dưỡng HSG hóa học – Chuyên đề 2 – Nhận biết các chất ( học thử )

  Hóa học 12 Chương 9 Tổng hợp lý thuyết cần nhớ

  Hóa vô cơ – Chuyên đề 2 – Nhận biết các chất – Tiết 1

  Hóa học 12 Chương 9 Bài 58 HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA NÂNG CAO

  No Comments

   Leave a Reply

   Cancel Reply

   Chuyên mục: Kiến thức

   Related Articles

   Trả lời

   Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

   Check Also
   Close
   Back to top button