Kiến thức

Dạng tìm tham số để hàm số liên tục-gián đoạn-THI247.com

Bạn đang xem: Dạng tìm tham số để hàm số liên tục-gián đoạn-THI247.com

Dạng tìm tham số để hàm số liên tục – gián đoạn

THI247.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 11 bài viết Dạng tìm tham số để hàm số liên tục – gián đoạn, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 11.

Nội dung bài viết Dạng tìm tham số để hàm số liên tục – gián đoạn:
Hàm số y = f(x) liên tục tại điểm do e lim f(x) = f(z), lim f (x) = lim f(x) = f(xo). Ví dụ 1. Tìm tham số m để hàm số f(x) = x + m khi c + 2 liên tục tại điểm do = 2. khi x = 2. Ta có: lim f(x) = lim (x + 2x – m) = 8 – m. Để hàm số liên tục tại To = 2. Ví dụ 2. Tìm tham số m để hàm số f(x) = 1 + 1 liên tục tại điểm khi x = -1.
BÀI TẬP TỰ LUYỆN: Bài 1. Cho hàm số f(x) = 2 – x. Tìm m để hàm số gián đoạn tại x = 2, khi = 2 Lời giải. lim f(z) = lim(-2x + 1) = -3 và f(2) = m – m – 5. Để hàm số gián đoạn tại x = 2 khi và chỉ khi m2 – m – 54 – 3 = m + 2.

Danh mục

Kiến thức Toán 11

Thẻ

Kiến thức Toán 11

Bài viết tương tự

  • Xác định thiết diện của một khối đa diện cắt bởi mặt phẳng đi qua một điểm và vuông góc với một đường thẳng cho trước

  • Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng

  • Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng

  • Hai đường thẳng song song cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba

  • Sử dụng tính chất vuông góc trong mặt phẳng

  • Xác định góc giữa hai đường thẳng trong không gian

  • Xác định góc giữa hai véc-tơ

  • Ứng dụng véc-tơ chứng minh bài toán hình học

  • Chứng minh ba véc-tơ đồng phẳng

  • Tích vô hướng của hai véc-tơ

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button