Kiến thức

DANH SÁCH TRƯỜNG CÔNG LẬP TẠI PHÁP CẬP NHẬT NĂM 2021-VFE

Danh sách các trường công lập tại Pháp

Các trường Công lập tại Pháp là khối trường được Chính phủ Pháp bảo hộ với nhiều đặc quyền riêng, trong đó việc hỗ trợ 100% học phí cho sinh viên (sinh viên chỉ cần đóng phí ghi danh) là một trong những hỗ trợ lớn nhất. Sinh viên tại các nước đang phát triển (trong đó có Việt Nam) thường hướng tới các trường này do chính sách hỗ trợ từ chính phủ và chất lượng giảng dạy tuyệt vời, bằng cấp được công nhận trên toàn thế giới.

VFE-danh-sách-trường-công-lập-tại-pháp

Trường công lập đa số là các trường Đại học tổng hợp – đào tạo đa dạng nhiều ngành nghề khác nhau, trong đó mỗi trường thường có một nhóm ngành chủ đạo riêng. Hãy cùng VFE tra cứu danh sách các trường Công lập tại Pháp bằng bảng tổng hợp dưới đây nhé!

Bạn đang xem: DANH SÁCH TRƯỜNG CÔNG LẬP TẠI PHÁP CẬP NHẬT NĂM 2021-VFE

BẢNG DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG CÔNG LẬP TẠI PHÁP

Thống kê do VFE – Vietnam France Exchange thực hiện (cập nhật mỗi 3 tháng/lần)

STT VÙNG THÀNH PHỐ TÊN TRƯỜNG WEBSITE CỦA TRƯỜNG
1
Île-de-France
Paris
Đại học Paris 1 – Panthéon Sorbonne

https://www.pantheonsorbonne.fr/

2 Đại học Sorbonne

https://www.sorbonne-universite.fr/

3 Đại học Paris 3 – Université Sorbonne Nouvelle

http://www.univ-paris3.fr/

4 Đại học Paris 2 – Panthéon-Assas

https://www.u-paris2.fr/fr

5 Đại học Paris

Accueil

6
Créteil
Đại học Paris-Est Créteil – UPEC

https://www.u-pec.fr/

7 Đại học Gustave Eiffel – UGE

https://www.univ-gustave-eiffel.fr/

8 Đại học Paris 13 – Sorbonne Paris Nord

Accueil

9 Đại học Paris 8 – Vincennes – Saint-Denis

http://www.univ-paris8.fr/

10
Versailles
Đại học Évry-Val-d’Essonne – UEVE

https://www.univ-evry.fr/

11 Đại học de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines – UVSQ

http://www.uvsq.fr/

12 Đại học Paris Nanterre

https://www.parisnanterre.fr/

13 Đại học Paris-Saclay

https://www.universite-paris-saclay.fr/

14
Auvergne-Rhône-Alpes
Clermont-Ferrand Đại học Clermont Auvergne – UCA

https://www.uca.fr/

15
Grenoble
Đại học Grenoble Alpes – UGA

https://www.univ-grenoble-alpes.fr/

16 Đại học Savoie Mont Blanc – USMB

https://www.univ-smb.fr/

17
Lyon
Đại học Claude Bernard – Lyon 1

http://www.univ-lyon1.fr/

18 Đại học Lumière – Lyon 2

http://www.univ-lyon2.fr/

19 Đại học Jean Moulin – Lyon 3

http://www.univ-lyon3.fr/

20 Đại học Jean Monnet – UJM

https://www.univ-st-etienne.fr/fr/index.html

21
Bourgogne-Franche-Comté
Beçanson Đại học Franche-Comté – UFC

https://www.univ-fcomte.fr/

22 Dijon Đại học Bourgogne – uB

http://www.u-bourgogne.fr/

23
Bretagne
Rennes
Đại học Rennes 1

https://www.univ-rennes1.fr/

24 Đại học Rennes 2

http://www.univ-rennes2.fr/

25 Đại học Bretagne Sud – UBS

http://www.univ-ubs.fr/

26 Đại học Bretagne Occidentale – UBO

http://www.univ-brest.fr/

27
Centre-Val de Loire
Orléans-Tours
Đại học Tours

https://www.univ-tours.fr/

28 Đại học Orléans

http://www.univ-orleans.fr/fr

29
Collectivités d’outre-mer
Nouvelle-Calédonie Đại học Nouvelle-Calédonie

http://www.univ-nc.nc/

30 Polynésie Française Đại học Polynésie Française – UPF

http://www.upf.pf/

31 Corse Corse Đại học Corse Pasquale Paoli

https://www.universita.corsica/fr/

32
Grand Est
Nancy-Metz Đại học Lorraine

http://www.univ-lorraine.fr/

33 Reims Đại học Reims Champagne-Ardenne – URCA

http://www.univ-reims.fr/

34
Strasbourg
Đại học Strasbourg

http://www.unistra.fr/

35 Đại học Haute-Alsace – UHA

https://www.uha.fr/

36 Guadeloupe Guadeloupe Đại học Antilles

http://www.univ-antilles.fr/

37 Guyane Guyane Đại học Guyane

Université de Guyane

38
Hauts-de-France
Amiens Đại học Picardie Jules-Verne – UPJV

https://www.u-picardie.fr/

39
Lille
Đại học Lille

https://www.univ-lille.fr/

40 Đại học Polytechnique Hauts-de-France – UPHF

https://www.uphf.fr/

41 Đại học Littoral Côte d’Opale – ULCO

http://www.univ-littoral.fr/

42 Đại học Artois

http://www.univ-artois.fr/

43 La Réunion La Réunion Đại học La Réunion

http://www.univ-reunion.fr/

44
Normandie
Caen Đại học Caen Normandie

Accueil

45
Rouen
Đại học Rouen Normandie

https://www.univ-rouen.fr/

46 Đại học Le Havre Normandie

https://www.univ-lehavre.fr/

47
Nouvelle-Aquitaine
Bordeaux
Đại học Bordeaux

https://www.u-bordeaux.fr/

48 Đại học Bordeaux Montaigne – UBM

http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/

49 Đại học Pau et des Pays de l’Adour – UPPA

https://www.univ-pau.fr/

50 Limoges Đại học Limoges

https://www.unilim.fr/

51
Poitiers
Đại học Poitiers

Accueil (copie)

52 Đại học La Rochelle

https://www.univ-larochelle.fr/

53
Occitanie
Montpellier
Đại học Montpellier

Home

54 Đại học Paul-Valéry – Montpellier 3 – UPV

http://www.univ-montp3.fr/

55 Đại học Perpignan Via Domitia – UPVD

https://www.univ-perp.fr/

56 Đại học Nîmes

http://www.unimes.fr/

57
Toulouse
Đại học Toulouse Capitole – UT1

http://www.ut-capitole.fr/

58 Đại học Toulouse – Jean Jaurès – UT2

http://www.univ-tlse2.fr/

59 Đại học Toulouse III – Paul Sabatier

http://www.univ-tlse3.fr/

60
Pays de la Loire
Nantes
Đại học Nantes

http://www.univ-nantes.fr/

61 Đại học Le Mans

http://www.univ-lemans.fr/

62 Đại học Angers

http://www.univ-angers.fr/

63
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Aix-Marseille
Đại học Aix-Marseille – AMU

https://www.univ-amu.fr/

64 Đại học Avignon – AU

https://univ-avignon.fr/

65
Nice
Đại học Côte d’Azur – UCA

https://univ-cotedazur.fr/

66 Đại học Toulon

http://www.univ-tln.fr/

BẢNG DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG CÔNG LẬP TẠI PHÁP

Thống kê do VFE – Vietnam France Exchange thực hiện (cập nhật mỗi 3 tháng/lần)

(Bảng bị cắt mất 1 phần do không đủ diện tích hiển thị trên điện thoại, chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện này. Hãy truy cập bằng máy tính để hiển thị đầy đủ bảng một cách đầy đủ bao gồm cả Vùng)

STT THÀNH PHỐ TÊN TRƯỜNG WEBSITE CỦA TRƯỜNG
1
Paris
Đại học Paris 1 – Panthéon Sorbonne

https://www.pantheonsorbonne.fr/

2 Đại học Sorbonne

https://www.sorbonne-universite.fr/

3 Đại học Paris 3 – Université Sorbonne Nouvelle

http://www.univ-paris3.fr/

4 Đại học Paris 2 – Panthéon-Assas

https://www.u-paris2.fr/fr

5 Đại học Paris

Accueil

6
Créteil
Đại học Paris-Est Créteil – UPEC

https://www.u-pec.fr/

7 Đại học Gustave Eiffel – UGE

https://www.univ-gustave-eiffel.fr/

8 Đại học Paris 13 – Sorbonne Paris Nord

Accueil

9 Đại học Paris 8 – Vincennes – Saint-Denis

http://www.univ-paris8.fr/

10
Versailles
Đại học Évry-Val-d’Essonne – UEVE

https://www.univ-evry.fr/

11 Đại học de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines – UVSQ

http://www.uvsq.fr/

12 Đại học Paris Nanterre

https://www.parisnanterre.fr/

13 Đại học Paris-Saclay

https://www.universite-paris-saclay.fr/

14 Clermont-Ferrand Đại học Clermont Auvergne – UCA

https://www.uca.fr/

15
Grenoble
Đại học Grenoble Alpes – UGA

https://www.univ-grenoble-alpes.fr/

16 Đại học Savoie Mont Blanc – USMB

https://www.univ-smb.fr/

17
Lyon
Đại học Claude Bernard – Lyon 1

http://www.univ-lyon1.fr/

18 Đại học Lumière – Lyon 2

http://www.univ-lyon2.fr/

19 Đại học Jean Moulin – Lyon 3

http://www.univ-lyon3.fr/

20 Đại học Jean Monnet – UJM

https://www.univ-st-etienne.fr/fr/index.html

21 Beçanson Đại học Franche-Comté – UFC

https://www.univ-fcomte.fr/

22 Dijon Đại học Bourgogne – uB

http://www.u-bourgogne.fr/

23
Rennes
Đại học Rennes 1

https://www.univ-rennes1.fr/

24 Đại học Rennes 2

http://www.univ-rennes2.fr/

25 Đại học Bretagne Sud – UBS

http://www.univ-ubs.fr/

26 Đại học Bretagne Occidentale – UBO

http://www.univ-brest.fr/

27
Orléans-Tours
Đại học Tours

https://www.univ-tours.fr/

28 Đại học Orléans

http://www.univ-orleans.fr/fr

29 Nouvelle-Calédonie Đại học Nouvelle-Calédonie

http://www.univ-nc.nc/

30 Polynésie Française Đại học Polynésie Française – UPF

http://www.upf.pf/

31 Corse Đại học Corse Pasquale Paoli

https://www.universita.corsica/fr/

32 Nancy-Metz Đại học Lorraine

http://www.univ-lorraine.fr/

33 Reims Đại học Reims Champagne-Ardenne – URCA

http://www.univ-reims.fr/

34
Strasbourg
Đại học Strasbourg

http://www.unistra.fr/

35 Đại học Haute-Alsace – UHA

https://www.uha.fr/

36 Guadeloupe Đại học Antilles

http://www.univ-antilles.fr/

37 Guyane Đại học Guyane

Université de Guyane

38 Amiens Đại học Picardie Jules-Verne – UPJV

https://www.u-picardie.fr/

39
Lille
Đại học Lille

https://www.univ-lille.fr/

40 Đại học Polytechnique Hauts-de-France – UPHF

https://www.uphf.fr/

41 Đại học Littoral Côte d’Opale – ULCO

http://www.univ-littoral.fr/

42 Đại học Artois

http://www.univ-artois.fr/

43 La Réunion Đại học La Réunion

http://www.univ-reunion.fr/

44 Caen Đại học Caen Normandie

Accueil

45
Rouen
Đại học Rouen Normandie

https://www.univ-rouen.fr/

46 Đại học Le Havre Normandie

https://www.univ-lehavre.fr/

47
Bordeaux
Đại học Bordeaux

https://www.u-bordeaux.fr/

48 Đại học Bordeaux Montaigne – UBM

http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/

49 Đại học Pau et des Pays de l’Adour – UPPA

https://www.univ-pau.fr/

50 Limoges Đại học Limoges

https://www.unilim.fr/

51
Poitiers
Đại học Poitiers

Accueil (copie)

52 Đại học La Rochelle

https://www.univ-larochelle.fr/

53
Montpellier
Đại học Montpellier

Home

54 Đại học Paul-Valéry – Montpellier 3 – UPV

http://www.univ-montp3.fr/

55 Đại học Perpignan Via Domitia – UPVD

https://www.univ-perp.fr/

56 Đại học Nîmes

http://www.unimes.fr/

57
Toulouse
Đại học Toulouse Capitole – UT1

http://www.ut-capitole.fr/

58 Đại học Toulouse – Jean Jaurès – UT2

http://www.univ-tlse2.fr/

59 Đại học Toulouse III – Paul Sabatier

http://www.univ-tlse3.fr/

60
Nantes
Đại học Nantes

http://www.univ-nantes.fr/

61 Đại học Le Mans

http://www.univ-lemans.fr/

62 Đại học Angers

http://www.univ-angers.fr/

63
Aix-Marseille
Đại học Aix-Marseille – AMU

https://www.univ-amu.fr/

64 Đại học Avignon – AU

https://univ-avignon.fr/

65
Nice
Đại học Côte d’Azur – UCA

https://univ-cotedazur.fr/

66 Đại học Toulon

http://www.univ-tln.fr/

Có thể các bạn thắc mắc vì sao có những danh sách là hơn 80 trường nhưng danh sách của VFE đưa ra lại chỉ có dưới 70 trường. Sự thay đổi trên là do nhiều trường tái tổ chức, sáp nhập với những trường khác, tạo ra một mạng lưới sinh viên liên kết chặt chẽ và tổ chức khoa học hơn trong việc đào tạo, và danh sách mà VFE cập nhật là danh sách mới nhất!

 • Đại học Sorbonne: Năm 2018, 2 trường Đại học Paris-Sorbonne (Paris 4) và trường Pierre et Marie Curie (Paris 6) sáp nhập, thành lập nên trường Đại học Sorbonne.
 • Đại học Paris: Từ ngày 1 tháng 1 năm 2020, 2 trường Đại học Paris Descartes (Paris 5) và trường Paris Diderot (Paris 7) chính thức sáp nhập thành trường Đại học Paris.
 • Đại học Paris Dauphine: Từ lâu được du học sinh biết đến với tên gọi trường Paris 9, năm 2011, Paris Dauphine đã trở thành trường thành viên khối trường Paris Sciences Lettres – PSL. Năm 2014, Đại học Paris Dauphine được công nhận là Trường lớn.
 • Đại học Paris Sud: Hay còn gọi là Paris 11, là ngôi trường mà Giáo sư Ngô Bảo Châu đã theo học. Năm 2020, Đại học Paris Sud chính thức trực thuộc Đại học Paris-Saclay.
 • Đại học Cergy Pontoise: Năm 2020, Đại học Cergy Pontoise sáp nhập với trường EISTI (Trường Kĩ sư Khoa học máy tính) và khối trường Đại học Paris Seine, từ đó lập nên khối trường Đại học CY Cergy Paris.
 • Đại học Clermont-Auvergne: Năm 2017, 2 trường Đại học Auvergne (Clermont 1) và trường Blaise Pascal (Clermont 2) sáp nhập thành trường Đại học Clermont-Auvergne.
 • Đại học Grenoble Alpes: Ra đời sau sự sáp nhập của 3 trường Đại học Joseph-Fourier (Grenoble 1), trường Pierre-Mendès-France-Grenoble (Grenoble 2), trường Stendhal (Grenoble 3), một phần Viện Bách khoa Grenoble, một phần Trường Kiến trúc Quốc gia Grenoble (ENSA Grenoble), một phần Viện Nghiên cứu Chính trị Grenoble (Sciences Po Grenoble).
 • Đại học Lille: Năm 2018, 3 trường Đại học Lille 1, Lille 2 và Lille 3 sáp nhập thành trường Đại học Lille.
 • Đại học Montpellier: Năm 2015, 2 trường Đại học Montpellier 1 và Montpellier 2 sáp nhập thành trường Đại học Montpellier. Như vậy, ở Montpellier hiện chỉ có 2 trường Đại học công lập là Đại học Montpellier và Đại học Montpellier 3 Paul Valéry.
 • Đại học Nice Sophia Antipolis: Năm 2019, trường Đại học Nice Sophia Antipolis sáp nhập vào trường Đại học Côte d’Azur.
 • Các trường Đại học Công nghệ: Có 3 trường Đại học Công nghệ công lập là trường Compiègne, trường Troyes và trường Belfort-Montbéliard. Cả 3 trường đều là trường Kỹ sư, trong đó trường Đại học Công nghệ Compiègne được công nhận là Trường lớn.

Bảng tổng hợp do VFE – Vietnam France Exchange thực hiện, không sao chép khi chưa được sự đồng ý. VFE – Vietnam France Exchange là Tổ chức giáo dục số 1 tại Việt Nam về Du học Pháp và Đào tạo tiếng Pháp, là tổ chức duy nhất tại Việt Nam luôn cam kết hoàn trả 100% nếu học viên không đạt mục tiêu về du học hay học tiếng Pháp.

Để biết thêm các dịch vụ hỗ trợ hồ sơ du học tại VFE có gì khác biệt, các bạn có thể xem tại đây:

Dịch vụ Hỗ trợ hồ sơ du học Pháp tại VFE

Xem thêm:

Danh sách các trường công lập chưa tăng học phí

 

bạn còn nhiều thắc mắc? nhận tư vấn miễn phí từ vfe:

cách 1

Nhắn tin trực tiếp tới VFE qua

Facebook VFE – Vietnam France Exchange

(trả lời 24/24).

cách 2

Gọi điện thoại trực tiếp tới số hotline:

1900 2612 hoặc 0963 984 988 (hỗ trợ 24/7)

cách 3

Đăng ký bằng Form nhận tư vấn miễn phí từ VFE.

Đang tải…

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

This entry was posted in

Du học Pháp

,

Trường nổi bật tại Pháp

and tagged

conglap

,

truong

.

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button