Kiến thức

Danh sách trường đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh

Bạn đang xem: Danh sách trường đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh

Danh sách trường đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh

Với hơn 120 trường Đại học đào tạo ngành ngôn ngữ Anh trên cả nước, giúp cho học sinh có thêm nhiều lựa chọn cho ngành mà mình yêu thích.

Danh sách các trường đại học đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh năm 2019 – 2020 

Lưu ý: Click vào tên trường hoặc xem thêm để xem chi tiết khối xét tuyển, điểm chuẩn của ngành Ngôn ngữ Anh trong các năm gần đây.

STT Mã trường Tên trường Kết quả Xem thêm
1 QSQ

Đại Học Quốc Tế – Đại Học Quốc Gia TPHCM

1 Ngành

Xem thêm

2 DKC

Đại học Công Nghệ TPHCM

1 Ngành

Xem thêm

3 TSN

Đại Học Nha Trang

1 Ngành

Xem thêm

4 UEF

Đại Học Kinh Tế -Tài Chính TPHCM

1 Ngành

Xem thêm

5 NTT

Đại Học Nguyễn Tất Thành

1 Ngành

Xem thêm

6 TDM

Đại học Thủ Dầu Một

1 Ngành

Xem thêm

7 QHF

Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội

2 Ngành

Xem thêm

8 NTH

Đại Học Ngoại Thương ( Cơ sở phía Bắc )

1 Ngành

Xem thêm

9 KHA

Đại Học Kinh Tế Quốc Dân

1 Ngành

Xem thêm

10 HQT

Học Viện Ngoại Giao

1 Ngành

Xem thêm

11 NHF

Đại Học Hà Nội

1 Ngành

Xem thêm

12 DTT

Đại Học Tôn Đức Thắng

5 Ngành

Xem thêm

13 HBT

Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền

1 Ngành

Xem thêm

14 DNT

Đại Học Ngoại Ngữ – Tin Học TPHCM

1 Ngành

Xem thêm

15 HTC

Học Viện Tài Chính

1 Ngành

Xem thêm

16 VHH

Đại Học Văn Hóa Hà Nội

1 Ngành

Xem thêm

17 MHN

Viện Đại Học Mở Hà Nội

1 Ngành

Xem thêm

18 SPS

Đại Học Sư Phạm TPHCM

1 Ngành

Xem thêm

19 HNM

Đại học Thủ Đô Hà Nội

1 Ngành

Xem thêm

20 NQH

Học Viện Khoa Học Quân Sự – Hệ Quân sự

1 Ngành

Xem thêm

21 QSQ

Đại Học Quốc Tế – Đại Học Quốc Gia TPHCM

1 Ngành

Xem thêm

22 DKC

Đại học Công Nghệ TPHCM

1 Ngành

Xem thêm

23 TSN

Đại Học Nha Trang

1 Ngành

Xem thêm

24 UEF

Đại Học Kinh Tế -Tài Chính TPHCM

1 Ngành

Xem thêm

25 NTT

Đại Học Nguyễn Tất Thành

1 Ngành

Xem thêm

26 TDM

Đại học Thủ Dầu Một

1 Ngành

Xem thêm

27 QHF

Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội

2 Ngành

Xem thêm

28 NTH

Đại Học Ngoại Thương ( Cơ sở phía Bắc )

1 Ngành

Xem thêm

29 KHA

Đại Học Kinh Tế Quốc Dân

1 Ngành

Xem thêm

30 HQT

Học Viện Ngoại Giao

1 Ngành

Xem thêm

31 NHF

Đại Học Hà Nội

1 Ngành

Xem thêm

32 DTT

Đại Học Tôn Đức Thắng

5 Ngành

Xem thêm

33 HBT

Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền

1 Ngành

Xem thêm

34 DNT

Đại Học Ngoại Ngữ – Tin Học TPHCM

1 Ngành

Xem thêm

35 HTC

Học Viện Tài Chính

1 Ngành

Xem thêm

36 VHH

Đại Học Văn Hóa Hà Nội

1 Ngành

Xem thêm

37 MHN

Viện Đại Học Mở Hà Nội

1 Ngành

Xem thêm

38 SPS

Đại Học Sư Phạm TPHCM

1 Ngành

Xem thêm

39 HNM

Đại học Thủ Đô Hà Nội

1 Ngành

Xem thêm

40 NQH

Học Viện Khoa Học Quân Sự – Hệ Quân sự

1 Ngành

Xem thêm

41 HUI

Đại Học Công Nghiệp TPHCM

1 Ngành

Xem thêm

42 QSX

Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia TPHCM

1 Ngành

Xem thêm

43 KSA

Đại Học Kinh Tế TPHCM

1 Ngành

Xem thêm

44 SPH

Đại Học Sư Phạm Hà Nội

1 Ngành

Xem thêm

45 NHH

Học Viện Ngân Hàng

1 Ngành

Xem thêm

46 TMA

Đại Học Thương Mại

1 Ngành

Xem thêm

47 MBS

Đại Học Mở TPHCM

1 Ngành

Xem thêm

48 SGD

Đại Học Sài Gòn

1 Ngành

Xem thêm

49 DDF

Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Đà Nẵng

2 Ngành

Xem thêm

50 NHS

Đại Học Ngân Hàng TPHCM

1 Ngành

Xem thêm

>> XEM THÊM: DANH SÁCH TRƯỜNG TUYỂN SINH NHÓM NGÀNH NGOẠI GIAO – NGOẠI NGỮ 

TẠI ĐÂY

51 SPK

Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM

1 Ngành

Xem thêm

52 TCT

Đại Học Cần Thơ

1 Ngành

Xem thêm

53 SP2

Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2

1 Ngành

Xem thêm

54 LPH

Đại Học Luật Hà Nội

1 Ngành

Xem thêm

55 DCN

Đại Học Công Nghiệp Hà Nội

1 Ngành

Xem thêm

56 FPT

Đại Học FPT

1 Ngành

Xem thêm

57 TDL

Đại Học Đà Lạt

1 Ngành

Xem thêm

58 DMS

Đại Học Tài Chính Marketing

1 Ngành

Xem thêm

59 DTL

Đại Học Thăng Long

1 Ngành

Xem thêm

60 DCT

Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TP HCM

1 Ngành

Xem thêm

61 DHF

Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Huế

1 Ngành

Xem thêm

62 DHQ

Phân Hiệu Đại Học Huế tại Quảng Trị

1 Ngành

Xem thêm

63 DPC

Đại Học Phan Châu Trinh

1 Ngành

Xem thêm

64 DTF

Khoa Ngoại Ngữ – Đại Học Thái Nguyên

1 Ngành

Xem thêm

65 HLU

Đại Học Hạ Long

1 Ngành

Xem thêm

66 THP

Đại Học Hải Phòng

1 Ngành

Xem thêm

67 DCD

Đại Học Công Nghệ Đồng Nai

1 Ngành

Xem thêm

68 DVX

Đại Học Công Nghệ Vạn Xuân

1 Ngành

Xem thêm

69 HIU

Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng

1 Ngành

Xem thêm

70 HVN

Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam

1 Ngành

Xem thêm

71 SDU

Đại học Sao Đỏ

1 Ngành

Xem thêm

72 SKH

Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên

1 Ngành

Xem thêm

73 TDD

Đại học Thành Đô

1 Ngành

Xem thêm

74 TDV

Đại Học Vinh

1 Ngành

Xem thêm

75 TTN

Đại Học Tây Nguyên

1 Ngành

Xem thêm

76 DQK

Đại Học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội

1 Ngành

Xem thêm

77 DQB

Đại Học Quảng Bình

1 Ngành

Xem thêm

78 DPD

Đại Học Dân Lập Phương Đông

1 Ngành

Xem thêm

79 DTZ

Đại Học Khoa Học – Đại Học Thái Nguyên

1 Ngành

Xem thêm

80 DVD

Đại Học Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch Thanh Hóa

1 Ngành

Xem thêm

81 DTA

Đại Học Phenikaa

1 Ngành

Xem thêm

82 LPS

Đại Học Luật TPHCM

1 Ngành

Xem thêm

83 DVL

Đại Học Dân Lập Văn Lang

1 Ngành

Xem thêm

84 BVU

Đại Học Bà Rịa – Vũng Tàu

1 Ngành

Xem thêm

85 DNU

Đại Học Đồng Nai

1 Ngành

Xem thêm

86 DTH

Đại Học Hoa Sen

1 Ngành

Xem thêm

87 TAG

Đại Học An Giang

1 Ngành

Xem thêm

88 HDT

Đại Học Hồng Đức

1 Ngành

Xem thêm

89 DKK

Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp

1 Ngành

Xem thêm

90 DCQ

Đại Học Công Nghệ và Quản Lý Hữu Nghị

1 Ngành

Xem thêm

91 DDN

Đại Học Đại Nam

1 Ngành

Xem thêm

92 DVH

Đại Học Văn Hiến

1 Ngành

Xem thêm

93 DVT

Đại Học Trà Vinh

1 Ngành

Xem thêm

94 UKB

Đại Học Kinh Bắc

1 Ngành

Xem thêm

95 UKH

Đại học Khánh Hòa

1 Ngành

Xem thêm

96 VUI

Đại Học Công Nghiệp Việt Trì

1 Ngành

Xem thêm

97 DCG

Đại Học Gia Định

1 Ngành

Xem thêm

98 DPX

Đại Học Dân Lập Phú Xuân

1 Ngành

Xem thêm

99 DAD

Đại Học Đông Á

1 Ngành

Xem thêm

100 DBL

Đại Học Bạc Liêu

1 Ngành

Xem thêm

101 DCL

Đại Học Cửu Long

1 Ngành

Xem thêm

102 DDT

Đại Học Dân Lập Duy Tân

1 Ngành

Xem thêm

103 DDU

Đại Học Đông Đô

1 Ngành

Xem thêm

104 DHV

Đại học Hùng Vương – TPHCM

1 Ngành

Xem thêm

105 DLA

Đại Học Kinh Tế Công Nghiệp Long An

1 Ngành

Xem thêm

106 DLH

Đại Học Lạc Hồng

1 Ngành

Xem thêm

107 DMD

Đại học Công nghệ Miền Đông

1 Ngành

Xem thêm

108 DPT

Đại Học Phan Thiết

1 Ngành

Xem thêm

109 DPY

Đại Học Phú Yên

1 Ngành

Xem thêm

110 DQN

Đại Học Quy Nhơn

1 Ngành

Xem thêm

111 DTD

Đại Học Tây Đô

1 Ngành

Xem thêm

112 DYD

Đại Học Yersin Đà Lạt

1 Ngành

Xem thêm

113 KTD

Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng

1 Ngành

Xem thêm

114 NLS

Đại Học Nông Lâm TPHCM

1 Ngành

Xem thêm

115 SPD

Đại Học Đồng Tháp

1 Ngành

Xem thêm

116 TBD

Đại Học Thái Bình Dương

1 Ngành

Xem thêm

117 THV

Đại Học Hùng Vương

1 Ngành

Xem thêm

118 TKG

Đại học Kiên Giang

1 Ngành

Xem thêm

119 TTQ

Đại Học Quốc Tế Sài Gòn

1 Ngành

Xem thêm

120 DTK

Đại Học Kỹ Thuật Công Nghiệp – Đại Học Thái Nguyên

1 Ngành

Xem thêm

121 HHT

Đại Học Hà Tĩnh

1 Ngành

Xem thêm

122 DPQ

Đại Học Phạm Văn Đồng

1 Ngành

Xem thêm

123 DQU

Đại Học Quảng Nam

1 Ngành

Xem thêm

124 DVB

Đại Học Việt Bắc

1 Ngành

Xem thêm

Theo TTHN

Xem thêm :

Thi đại học và thi thpt quốc gia 2020 – Tất cả điều cần biết

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Xem thêm :

Thi đại học và thi thpt quốc gia 2020 – Tất cả điều cần biết

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button