Kiến thức

Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, có độ lệch pha là ∆φ. Nếu biên độ của hai dao động trên thỏa mãn hệ thức A = A1 = A2 (A là biên độ dao động tổng hợp) thì độ lệch pha ∆φ  có giá trị là

Bạn đang xem: Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, có độ lệch pha là ∆φ. Nếu biên độ của hai dao động trên thỏa mãn hệ thức A = A1 = A2 (A là biên độ dao động tổng hợp) thì độ lệch pha ∆φ  có giá trị là

Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, có độ lệch pha là ∆φ. Nếu biên độ của hai dao động trên thỏa mãn hệ thức A = A1 = A2 (A là biên độ dao động tổng hợp) thì độ lệch pha ∆φ  có giá trị là

Dao động Cơ Học

20/11/2018

Tổng hợp dao động

 • Câu hỏi:

  Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, có độ lệch pha là ∆φ. Nếu biên độ của hai dao động trên thỏa mãn hệ thức A = A1 = A2 (A là biên độ dao động tổng hợp) thì độ lệch pha ∆φ  có giá trị là

  • A.
   (frac{pi}{2})
  • B.
   (frac{pi}{3})
  • C.
   (frac{2 pi}{3})
  • D.
   (frac{pi}{4})

  Đáp án đúng: C

  Áp dụng (A^2 = A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 cos Delta varphi Rightarrow cos Delta varphi = -0,5 Rightarrow Delta varphi = 2 pi/3 (rad))

 • Câu trắc nghiệm liên quan:

  1. Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, nhưng vuông pha nhau, có biên độ tương ứng là  A1 và  A2. Biết dao động tổng hợp có phương trình  (x = 16cos omega t) (cm) và lệch pha so với dao động thứ nhất một góc ({alpha _1}) . Thay đổi biên độ của hai dao động, trong đó biên độ của dao động thứ hai tăng lên  (sqrt {15} )  lần (nhưng vẫn giữ nguyên pha của hai dao động thành phần) khi đó dao động tổng hợp có biên độ không đổi nhưng lệch pha so với dao động thứ nhất một góc  ({alpha _2}) , với  ({alpha _1} + {alpha _2} = frac{pi }{2}) . Giá trị ban đầu của biên độ A2 là 

  2. Chỉ ra câu sai . Khi tổng hợp hai dao động cùng phương, cùng tần số nhưng ngược pha nhau thì:

  3. Dao động của một vật là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, ngược pha, có biên độ lần lượt là ({A_1}) và ({A_2}) . Biên độ dao động của vật bằng

  4. Chuyển động của một vật là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số có các phương trình là x1 = 4cos(10t + π/4) cm; x2 = 3cos(10t + 3π/4) cm. Gia tốc cực đại của vật trong quá trình dao động là

  5. Hai chất điểm M, N dao động điều hòa cùng tần số dọc theo hai đường thẳng song song kề nhau và song song với trục Ox. Vị trí cân bằng của M và N đều nằm trên một đường thẳng qua gốc tọa độ và vuông góc với trục Ox. Trong quá trình dao động, hình chiếu của M và N trên Ox cách xa nhau nhất là  (sqrt 2 )cm. Biên độ dao động tổng hợp của M và N là 2 cm. Gọi AM, AN lần lượt là biên độ của M và N. Giá trị lớn nhất của (AM + AN) gần với giá trị nào nhất sau đây?

  6. Một chất điểm thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số . Nếu hai dao động thành phần lệch pha nhau (frac{{rm{pi }}}{{rm{2}}})  thì biên độ dao động tổng hợp là 20 cm. Nếu hai dao động thành phần ngược pha thì biên độ dao động tổng hợp là 15,6 cm. Biết biên độ của dao động thành phần thứ nhất lớn hơn so với biên độ của dao động thành phần thứ 2. Hỏi nếu hai dao động thành phần trên cùng pha với nhau thì biên độ dao động tổng hợp có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây? 

  7. Một vật tham gia đồng thời vào hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, cùng pha với biên độ lần lượt là ({A_1} = 4cm)  và ({A_2} = 6cm) . Dao động tổng hợp có biên độ bằng

  8. Một chất điểm có khối lượng  đồng thời thực hiện hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Ở thời điểm t bất kì li độ của hai dao động thành phần luôn thõa mãn (16{rm{x}}_1^2 + 9{rm{x}}_2^2 = 25) (x1, x2 tính bằng cm). Biết lực phục hồi cực đại tác dụng lên chất điểm trong quá trình dao động là ({F_{ma{rm{x}}}} = 0,4N) . Tần số góc của đao động có giá trị

  9. Hai dao động điều hòa cùng phương, có phương trình lần lượt ({x_1} = {A_1}cos left( {omega t – frac{pi }{6}} right)) cm và ({x_2} = {A_2}cos left( {omega t – pi } right)) cm. Phương trình dao động tổng hợp là (x = 9cos left( {omega t + varphi } right)) cm. Để biên độ A2 có giá trị cực đại thì biên độ A1 gần nhất với giá trị nào sau đây?

  Chuyên mục: Kiến thức

  Related Articles

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  Check Also
  Close
  Back to top button