Kiến thức

So sánh dịch tinh thể cân bằng và dịch muối trong hồi sức bệnh nhân nặng

Bạn đang xem: So sánh dịch tinh thể cân bằng và dịch muối trong hồi sức bệnh nhân nặng

So sánh dịch tinh thể cân bằng và dịch muối trong hồi sức bệnh nhân nặng

Tuesday, 13/11/2018

image(5).png

Tác giả. Matthew W. Semler, M.D., Wesley H. Self, M.D., M.P.H., Jonathan P. Wanderer, M.D., Jesse M. Ehrenfeld, M.D., M.P.H., Li Wang, M.S., Daniel W. Byrne, M.S., Joanna L. Stollings, Pharm.D., Avinash B. Kumar, M.D., Christopher G. Hughes, M.D., Antonio Hernandez, M.D., Oscar D. Guillamondegui, M.D., M.P.H., Addison K. May, M.D.

Tổng quan. Cả dịch tinh thể cân bằng và dịch muối đều được sử dụng qua đường tĩnh mạch trong hồi sức bệnh nhân nặng, nhưng chúng ta còn chưa biết loại dịch nào cho kết cục lâm sàng tốt hơn.

Phương pháp. Trong một thử nghiệm thực tế, phân cụm ngẫu nhiên được thực hiện ở 5 đơn vị hồi sức tích cực trong một trung tâm hàn lâm, chúng tôi đã đánh giá 15,802 người bệnh trưởng thành được truyền dịch muối (Natriclorid 0.9%) hoặc dịch tinh thể cân bằng (Ringer lactate hoặc Plasma-Lyte A) tùy theo sự lựa chọn ngẫu nhiên đơn vị hồi sức mà người bệnh được nhận vào. Kết cục đầu tiên là biến cốlớn ở thận trong vòng 30 ngày, tử vong do bất kỳ nguyên nhân nào, liệu pháp thay thế thận mới, hoặc rối loạn chức năng thận dai dẳng (được định nghĩa là sự tăng nồng độ creatinine tới ≥200% so với mức nền) – tất cả đều được kiểm duyệt khi xuất viện hoặc tại thời điểm 30 ngày, tùy theo thời điểm nào xảy ra trước.

Kết quả. Trong 7942 người bệnh ở nhóm được truyền dịch tinh thể cân bằng, có 1139 (14.3%) người có biến cố lớn ở thận, được so sánh với 1211/7860 (15.4%) người bệnh ở nhóm được truyền dịch muối (OR 0.91; 95%CI, 0.84 – 0.99; OR có điều kiện, 0.90; 95% CI, 0.82 – 0.99; P=0.04). Tỉ lệ tử vong tại viện trong 30 ngày là 10.3% ở nhóm được truyền dịch tinh thể cân bằng và 11.1% ở nhóm được truyền dịch muối (P=0.06). Tỉ lệ người bệnh cần liệu pháp thay thế thận mớilần lượt là 2.5% và 2.9% (P=0.08), và tỉ lệ rối loạn chức năng thận dai dẳng là 6.4% và 6.6% (P=0.60).

Kết luận

Ở những người bệnh hồi sức tích cực, việc sử dụng dịch tinh thể cân bằngđể truyền tĩnh mạch có tỉ lệ tử vong do mọi nguyên nhân, sử dụng liệu pháp thay thế thận mới, rối loạn chức năng thận dai dẳng thấp hơn so với việc sử dụng dịch muối.

 


Danh mục:

Nghiên cứu khoa học

,

Bài viết chuyên đề

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button