Kiến thức

Bài 6 trang 193 SGK Hóa học 11-Hóa Học-Tìm đáp án, giải bài tập,

Bài 6 trang 193 SGK Hóa học 11

Giải bài 6 trang 193 SGK Hóa học 11. Viết các phương trình hóa học điều chế

Đề bài

Viết các phương trình hóa học điều chế: phenol từ benzen (1);  stiren từ etylbenzen (2). Các chất vô cơ cần thiết coi như có đủ.

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Có thể viết phương trình điều chế theo sơ đồ sau:

C6H6  (xrightarrow[Fe]{Br_{2}}) C6H5Br (xrightarrow[t^{circ},p]{dd NaOH dac}) C6H5ONa (overset{H^{+}}{rightarrow})  C6H5OH

CH3CH2– C6H5   (xrightarrow[t^{circ}]{Br_{2}})  CH3CHBr- C6H5  (xrightarrow[t^{circ}]{KOH/C_{2}H_{5}OH})   CH2=CH-C6H5

Lời giải chi tiết

– Điều chế phenol từ benzen

C6H6 + Br2 (xrightarrow{{Fe,{t^0}}}) C6H5Br + HBr

C6H5Br + 2NaOH đặc (xrightarrow{{{t^0}cao,,p,,cao}}) C6H5ONa + HBr + (H_2O)

C6H5ONa + HCl → C6H5OH + NaCl

– Điều chế etylbenzen từ stiren

Bài giải tiếp theo

Bài học bổ sung

Bài 3 trang 162 SGK Hóa học 11

Bạn đang xem: Bài 6 trang 193 SGK Hóa học 11-Hóa Học-Tìm đáp án, giải bài tập,

Video liên quan

Bài 41 : Phenol

Bài 41 : Phenol

Cập nhật: 17-05-2020

Bài 42 : Luyện tập : Dẫn xuất halogen, ancol, phenol (Tiết 1)

Bài 42 : Luyện tập : Dẫn xuất halogen, ancol, phenol (Tiết 1)

Cập nhật: 17-05-2020

Bài 42: Luyện tập Ancol - Phenol (Tiết 2)

Bài 42: Luyện tập Ancol – Phenol (Tiết 2)

Cập nhật: 22-05-2020

Hóa học lớp 11: Bài 38 Hệ thống hóa về Hiđrocacbon

Xem thêm: Hàm PERMUT-Hàm trả về số lượng các hoán vị của một số đối tượng đã cho trong Excel

Hóa học lớp 11: Bài 38 Hệ thống hóa về Hiđrocacbon

Cập nhật: 22-04-2020

Hóa học lớp 11: Bài 35 Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác

Hóa học lớp 11: Bài 35 Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác

Cập nhật: 16-04-2020

Hóa học lớp 11: Bài 33 Luyện tập: Ankin

Hóa học lớp 11: Bài 33 Luyện tập: Ankin

Cập nhật: 16-04-2020

Hóa học lớp 11: Bài 32 Ankin

Hóa học lớp 11: Bài 32 Ankin

Cập nhật: 07-04-2020

Hóa học lớp 11: Bài 31 Luyện tập Anken và Ankadien

Hóa học lớp 11: Bài 31 Luyện tập Anken và Ankadien

Cập nhật: 07-04-2020

Tải Sách giáo khoa hóa học 11

Sách giáo khoa hóa học 11

Tải về

· 18K

Tải Các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học 11

Các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học 11

Tải về

· 13,7K

Tải Sách giáo khoa hóa học 11 nâng cao

Sách giáo khoa hóa học 11 nâng cao

Tải về

· 9,31K

Tải Tuyển tập 35 đề thi học sinh giỏi hóa học 11 (có đáp án)

Xem thêm: Hướng dẫn và bài tập Toán lớp 4 vẽ hai đường thẳng vuông góc

Tuyển tập 35 đề thi học sinh giỏi hóa học 11 (có đáp án)

Tải về

· 4,84K

Tải Học tốt hóa học 11 - Lê Đăng Khương

Học tốt hóa học 11 – Lê Đăng Khương

Tải về

· 4,37K

Tải Phân dạng và phương pháp giải bài tập hóa học 11 (Vô cơ - Hữu Cơ)

Phân dạng và phương pháp giải bài tập hóa học 11 (Vô cơ – Hữu Cơ)

Tải về

· 3,56K

Tải Giải bài tập hóa học 11 nâng cao

Giải bài tập hóa học 11 nâng cao

Tải về

· 3,51K

Tải Bài tập hóa học 11

Bài tập hóa học 11

Tải về

· 3,08K

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button