Kiến thức

Định nghĩa nhị thức bậc nhất và dấu của nhị thức bậc nhất-Toán 10

Dấu của nhị thức bậc nhất

Lý thuyết dấu của nhị thức bậc nhất

Bạn đang xem: Định nghĩa nhị thức bậc nhất và dấu của nhị thức bậc nhất-Toán 10

1. Định nghĩa nhị thức bậc nhất

Nhị thức bậc nhất một ẩn x là biểu thức có dạng f(x) = ax +b trong đó a, b là hai số đã cho, a ≠ 0.

2. Định lí về dấu của nhị thức bậc nhất

Nhị thức f(x) = ax + b (a ≠ 0) cùng dấu với hệ số a khi x lấy giá trị trong khoảng [latex]displaystyle left( {-frac{b}{a};+infty } right)[/latex] và trái dấu với hệ số a khi x lấy các giá trị trong khoảng [latex]displaystyle left( {-infty ;-frac{b}{a}} right)[/latex]

Nội dung định lí được mô tả trong bảng sau, gọi là bảng xét dấu của nhị thức bậc nhất f(x) = ax + b:

Dấu của nhị thức bậc nhất

Nguồn:

Trường cao đẳng y Dược Pasteur

Tags:

bậc nhất

,

đại số 10

,

nhị thức

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button