Kiến thức

Định nghĩa nhị thức bậc nhất và dấu của nhị thức bậc nhất-Toán 10

Dấu của nhị thức bậc nhất

Lý thuyết dấu của nhị thức bậc nhất

Bạn đang xem: Định nghĩa nhị thức bậc nhất và dấu của nhị thức bậc nhất-Toán 10

1. Định nghĩa nhị thức bậc nhất

Nhị thức bậc nhất một ẩn x là biểu thức có dạng f(x) = ax +b trong đó a, b là hai số đã cho, a ≠ 0.

2. Định lí về dấu của nhị thức bậc nhất

Nhị thức f(x) = ax + b (a ≠ 0) cùng dấu với hệ số a khi x lấy giá trị trong khoảng $displaystyle left( {-frac{b}{a};+infty } right)$ và trái dấu với hệ số a khi x lấy các giá trị trong khoảng $displaystyle left( {-infty ;-frac{b}{a}} right)$
Nội dung định lí được mô tả trong bảng sau, gọi là bảng xét dấu của nhị thức bậc nhất f(x) = ax + b:
Dấu của nhị thức bậc nhất

Dấu của nhị thức bậc nhất

  • Các dạng toán về hệ thức lượng trong tam giác lớp 10

  • Cách xét dấu của tam thức bậc 2 và bài tập áp dụng

  • Cách tìm cực trị hình học bằng vectơ – Toán lớp 10

  • Ứng dụng của vectơ trong giải toán hình học, đại số, giải tích

  • Ứng dụng vectơ để chứng minh hai đường thẳng song song, 3 đường thẳng đồng quy – Toán lớp 10

Twitter

Facebook

LinkedIn

Pin It

Có thể bạn quan tâm

  • Lý thuyết bất phương trình bậc nhất một ẩn cần ghi nhớ – Toán lớp 8

  • Lý thuyết phương trình bậc nhất một ẩn cần ghi nhớ – Toán lớp 8

  • Cách giải phương trình đưa về phương trình bậc nhất – Toán 8

  • Đề cương ôn tập Toán lớp 10 cả năm

  • 100 câu hỏi trắc nghiệm Đại số 10 học kỳ 2 có đáp án

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button