Kiến thức

Dấu của tam thức bậc hai Dấu của tam thức bậc hai

Bạn đang xem: Dấu của tam thức bậc hai Dấu của tam thức bậc hai

Lý thuyết về dấu của tam thức bậc 2


Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/nguyenvrhqay/domains/nguyentheanh.com/public_html/wp-content/plugins/latex/latex.php on line 47

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/nguyenvrhqay/domains/nguyentheanh.com/public_html/wp-content/plugins/latex/latex.php on line 49

Đây là phần 77 of 115 trong Series

Toán lớp 10

Toán lớp 10

 • Toán lớp 10 học được những gì?

 • Lý thuyết và bài tập về mệnh đề Toán lớp 10

 • Lý thuyết và bài tập về Tập hợp Toán lớp 10

 • Lý thuyết và bài tập về các phép toán tập hợp Toán lớp 10

 • Lý thuyết và bài tập về các tập hợp số Toán lớp 10

 • Lý thuyết và bài tập về hàm số – Toán lớp 10

 • Lý thuyết và bài tập về số gần đúng – sai số Toán lớp 10

 • Lý thuyết và Bài tập về Hàm bậc nhất y = ax+b Toán lớp 10

 • Lý thuyết và bài tập về Hàm bậc hai y = ax2 + bx + c (a ≠ 0) Toán lớp 10

 • Lý thuyết và bài tập về phương trình Toán lớp 10

 • Phương trình bậc nhất, phương trình bậc hai, phương trình chứa dấu trị tuyệt đối, phương trình chứa căn

 • Lý thuyết và bài tập về phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn – Toán lớp 10

 • Lý thuyết và bài tập về Bất đẳng thức và bất phương trình- Toán lớp 10

 • Lý thuyết về bất phương trình một ẩn

 • Bài tập về Bất phương trình một ẩn và hệ bất phương trình một ẩn

 • Lý thuyết và bài tập dấu của nhị thức bậc nhất – Toán lớp 10

 • Lý thuyết và bài tập về bất phương trình bậc nhất hai ẩn

 • Lý thuyết và bài tập về dấu tam thức bậc hai

 • Lý thuyết bảng phân bố tần số và tần suất

 • Bài tập về Bảng phân bố tần số và tần suất

 • Lý thuyết và bài tập về biểu đồ Toán lớp 10

 • Lý thuyết và bài tập về phương sai và độ lệch chuẩn – Toán lớp 10

 • Lý thuyết và bài tập về góc và cung lượng giác Toán lớp 10

 • Lý thuyết và bài tập giá trị lượng giác của một cung

 • Công thức lượng giác Toán lớp 10

 • Lý thuyết và bài tập về Vecto – Toán lớp 10

 • Lý thuyết và Bài tập Tổng và hiệu của hai vectơ

 • Lý thuyết và bài tập tích của vectơ với một số

 • Lý thuyết và bài tập về Hệ trục tọa độ

 • Lý thuyết và bài tập giá trị lượng giác của một góc bất kỳ từ 0 độ đến 180 độ

 • Lý thuyết và bài tập Tích vô hướng của hai vectơ

 • Lý thuyết và bài tập các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác

 • Lý thuyết và bài tập về đường thẳng – Toán hình 10

 • Lý thuyết và bài tập về phương trình đường tròn

 • Lý thuyết và bài tập về đường Elip – Toán lớp 10

 • Phương pháp giải phương trình trị tuyệt đối dạng cơ bản lớp 10 HK 1.

 • Phương pháp giải phương trình chứa căn bậc hai dạng cơ bản lớp 10

 • Phương pháp chứng minh tính chẵn , lẻ của hàm số

 • Phương pháp tìm tính đơn điệu (đồng biến – nghịch biến ) của hàm số

 • Phương pháp tìm tập xác định D của hàm số

 • Dấu của tam thức bậc hai.

 • TÌM HIỂU VỀ DẤU CỦA NHỊ THỨC BẬC NHẤT

 • Bất phương trình và hệ Bất phương trình một ẩn

 • TÌM HIỂU VỀ BẤT ĐẲNG THỨC

 • Phương trình – hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn

 • Phương trình quy về phương trình bậc nhất và phương trình bậc hai

 • ĐẠI CƯƠNG VỀ PHƯƠNG TRÌNH

 • Hàm số bậc hai y = ax2 + bx + c

 • Hàm số bậc nhất y = ax + b

 • HÀM SỐ

 • Phương pháp giải toán hình học trên tọa độ Oxy

 • Phương trình đường ELIP

 • Phương trình đường tròn

 • Phương trình đường thẳng

 • Các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác

 • Tìm hiểu về tích vô hướng

 • Tìm hiểu về hệ trục tọa độ

 • TÍCH CỦA VEC TƠ VỚI MỘT SỐ

 • Véctơ – tổng và hiệu hai véctơ.

 • Lý thuyết Giá trị lượng giác của một góc bất kì từ 0 đến 180

 • Lý thuyết Các định nghĩa về vecto

 • Lý thuyết Tích vô hướng của hai vectơ

 • Lý thuyết về số gần đúng và sai số

 • Lý thuyết về các tập hợp số

 • Lý thuyết các phép toán tập hợp

 • Khái niệm tập hợp, biểu đồ Ven

 • Tổng hợp lý thuyết về mệnh đề

 • Lý thuyết hàm số

 • Hàm số bậc nhất y=ax+b

 • Lý thuyết hàm số bậc 2

 • Lý thuyết đại cương về phương trình

 • Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn

 • Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai

 • Lý thuyết bất đẳng thức

 • Dấu của nhị thức bậc nhất

 • Bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn

 • Lý thuyết về dấu của tam thức bậc 2
 • Lý thuyết bất phương trình bậc nhất hai ẩn

 • Lý thuyết phương sai và độ lệch chuẩn

 • Lý thuyết biểu đồ trong toán học

 • Bảng phân bố tần số và tần suất

 • Tổng hợp công thức lượng giác lớp 10

 • Lý thuyết hệ trục tọa độ

 • Lý thuyết tích của vectơ với một số

 • Tổng và hiệu của hai vectơ

 • Các định nghĩa về vectơ

 • Các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác

 • Lý thuyết tích vô hướng của hai vectơ

 • Giá trị lượng giác của một góc bất kỳ từ 0 độ đến 180 độ

 • Lý thuyết phương trình đường Elip

 • Lý thuyết phương trình đường tròn

 • Lý thuyết phương trình đường thẳng

 • Kiến thức lượng giác cơ bản lớp 11

 • Bài tập: Các phép toán tập hợp

 • Bài tập: Các tập hợp số

 • Bài tập: Số gần đúng, sai số

 • Bài tập: Các tập hợp số

 • Bài tập: Hàm số

 • Bài tập: Hàm số y = ax + b

 • Bài tập: Hàm số bậc hai

 • BÀi tập: Đại cương về phương trình

 • Bài tập: Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai

 • Bài tập: Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn

 • Bất đẳng thức

 • Bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn

 • Bất phương trình bậc nhất hai ẩn

 • Dấu của tam thức bậc hai

 • Bảng phân bố tần số và tần suất

 • Số trung bình cộng. Số trung vị. Mốt

 • Đề cương HK2 lớp 10 Anhxtanh 2019

 • Đề cương học kì 2 lớp 10 Kim Liên 2019

 • Đề thi HK2 lớp 10 Chu Văn An 2019

 • Đề cương học kì 2 lớp 10 Thăng Long 2019

 • Đề học kì 2 lớp 10 trường Nhân Chính 2019

 • Đề thi học kì 2 lớp 10 Marie Curie 2019

Lý thuyết về dấu của tam thức bậc 2

Sẽ giúp các em học sinh biết khi nào tam thức luôn âm, luôn dương, trong trái ngoài cùng….

Xem thêm về

 lý thuyết tam thức bậc hai, tam thức bậc 2

Dấu của tam thức bậc 2

Định lí Viet thuận và đảo trong phương trình bậc hai -tam thức bậc hai

ly thuyet dau tam thuc bac 2

Xem thêm: Cách học thuộc bài nhanh [NHỚ CẢ ĐỜI] 5 trang trong 5 phút

1. Định nghĩa tam thức bậc hai

Tam thức bậc hai là biểu thức có dạng f(x)=ax2+bx+c trong đó x là biến a, b, c là các số đã cho, với a ≠ 0.

– Định lí thuận về dấu của tam thức bậc 2:

Cho tam thức bậc hai f(x)=ax2+bx+c (a ≠ 0)

có biệt thức Δ=b24ac

– Nếu ∆ < 0 thì a.f(x) > 0 với ∀ x ∈ R

– Nếu ∆ = 0 thì a.f(x) > 0 với ∀ x # b2a hoặc a.f(x) ≥ 0 với ∀ x ∈ R

– Nếu ∆ > 0 thì ⎧⎩⎨⎪⎪a.f(x)>0[x<x1x>x2a.f(x)<0x1<x<x2

Xem thêm: Cách giải bài tập Phản ứng oxi hóa hoàn toàn Anđehit, Xeton, Axit Cacboxylic hay, chi tiết

– Định lí đảo về dấu của tam thức bậc 2:

Cho tam thức bậc hai f(x)=ax2+bx+c (a ≠ 0)

Nếu có số α thỏa mãn a.f(α) < 0 thì f(x) có 2 nghiệm phân biệt x1,x2 và x1<x<x2

+ Hệ quả:

a.f(α) < 0 ⇔ {Δ>0x1<a<x2

{Δ>0a.f(α)>0 ⇔ α ∉ displaystyle {{x}_{1}};{{x}_{2}}

a.f(α) = 0 ⇔ α là nghiệm của f(x)

Xem thêm: Fájl:Livermore Centennial Light Bulb.jpg – Wikipédia

2. Khái niệm bất phương trình bậc hai một ẩn

Bất phương trình bậc hai một ẩn là mệnh đề chứa một biến có một trong các dạng:

ax2+bx+c > 0, ax2+bx+c < 0, ax2+bx+c ≥ 0, ax2+bx+c ≤ 0 trong đó vế trái là một tam thức bậc hai.

Để giải bất phương trình bậc hai một ẩn trên ta dùng định lí thuận về dấu của tam thức bậc hai.

Lý thuyết về dấu của tam thức bậc hai: Tam thức bậc hai là biểu thức có dạng f(x)=ax2+bx+c trong đó x là biến a, b, c là các số đã cho, với a ≠ 0.

Series Navigation

<< Bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn

Lý thuyết bất phương trình bậc nhất hai ẩn >>

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button