Kiến thức

Dấu hiệu chia hết cho 2 3 5 9 4 8 25 125 11

Dấu hiệu chia hết cho 2 3 5 9 4 8 25 125 11

Mục lục bài viết
 1. Dấu hiệu chia hết cho 2

 2. Dấu hiệu chia hết cho 3

 3. Dấu hiệu chia hết cho 4

 4. Dấu hiệu chia hết cho 5

 5. Dấu hiệu chia hết cho 6

 6. Dấu hiệu chia hết cho 7

 7. Dấu hiệu chia hết cho 8

 8. Dấu hiệu chia hết cho 9

 9. Dấu hiệu chia hết cho 10

 10. Dấu hiệu chia hết cho 11

 11. Dấu hiệu chia hết cho 12

 12. Dấu hiệu chia hết cho 13

 13. Dấu hiệu chia hết cho 14

 14. Dấu hiệu chia hết cho 15

 15. Dấu hiệu chia hết cho 17

 16. Dấu hiệu chia hết cho 18

 17. Dấu hiệu chia hết cho 21

 18. Dấu hiệu chia hết cho 29

 19. Dấu hiệu chia hết cho 37

 20. Dấu hiệu chia hết cho 31

 21. Dấu hiệu chia hết cho 41

 22. Dấu hiệu chia hết cho 43

 23. Dấu hiệu chia hết cho 59

 24. Dấu hiệu chia hết cho 61

Tổng hợp các dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9, 4, 8, 25, 125, 11…
Bản đồ tư duy về dấu hiệu chia hết

Bạn đang xem: Dấu hiệu chia hết cho 2 3 5 9 4 8 25 125 11

Dấu hiệu chia hết cho 2

các số x có tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8 thì chia hết cho 2.

Dấu hiệu chia hết cho 3

các số x có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3.

Dấu hiệu chia hết cho 4

các số x có 2 chữ số tận cùng tạo thành 1 số chia hết cho 4 thì chia hết cho 4.

Dấu hiệu chia hết cho 5

các số x có tận cùng bằng 0, 5 thì chia hết cho 5

Dấu hiệu chia hết cho 6

các chữ số vừa có thể chia hết cho 2 vừa có thể chia hết cho 3 thì chia hết cho 6.

Dấu hiệu chia hết cho 7

gọi x là số cần kiểm tra dấu hiệu chia hết cho 7. gọi m là số tận cùng của x. gọi l =2m, và y là x là b? ?i chữ số m ta có: y -l =k nếu k chia hết cho 7 thì x cũng chia hết cho 7.

Ví dụ: ta lấy số 3456789 dể kiểm tra:
Ta có: 345678 -18 cứ làm như trên cho tới khi nào ta tìm được số k chia hết cho 7 thì 3456789 cũng chia hết cho 7. nếu k không chia hết cho 7 thì x cũng không chia hết cho 7

Chứng minh dấu hiệu chia hết cho 7

Như các bạn biết, dấu hiệu chia hết cho 7 áp dụng dãy 1,3,2,-1,-3,-2,1,3,… với quy tắc nhân lần lượt các số trên dãy này với các số từ hàng đơn vị của số cần xét tính chia hết.

1 ứng với hàng 1

3 ứng với hàng 10

2 ứng với hàng 100

-1 ứng với hàng 1000…

Dễ dàng nhận thấy 1-1 chia hết cho 7, 10-3 chia hết cho 7, 100-2 chia hết cho 7, 1000+1 chia hết cho 7 và cứ thế…

VD: e + 3d + 2c - b - 3a chia hết cho 7

Leftrightarrow(e + 3d + 2c - b - 3a) \+ 7d + 98 c + 1001b + 10003 a chia hết cho 7
( Do 7,98,1001,10003 đều chia hết cho 7)

Leftrightarrowabcde chia hết cho 7

Dấu hiệu chia hết cho 13 chứng minh tương tự với dãy : 1,10,9,12,3,4,1,10,…

Xem thêm: Cách sử dụng một số conjunctions để trình bày lý do

Dấu hiệu chia hết cho 8

các số x có 3 chữ số tận cùng tạo thành số chia hết cho 8 thì x chia hết cho 8

Dấu hiệu chia hết cho 9

tổng các chữ số của x chia hết cho 9 thì x chia hết cho 9.

Dấu hiệu chia hết cho 10

những số x có tận cùng bằng 0 thì chia hết cho 10.

Dấu hiệu chia hết cho 11

nếu tổng tất cả các chữ số ở vị trí chẵn như 2 4 6 8 bằng tổng các chữ số ở vị trí lẻ thì x chia hết cho 11.

Dấu hiệu chia hết cho 12

nếu x vừa chia hết cho 3 vừa chia hết cho 4 thì x chia hết cho 12.

Dấu hiệu chia hết cho 13

gọi x là số cần kiểm tra dấu hiệu chia hết. gọi m là chữ số cuối cùng của x. gọi l = 4m và gọi y là là x b? chữ số tận cùng. ta có k = y+l ta có tiếp tục làm như vậy cho tới khi chắc chắn có k chia hết cho 13 thì x chia hết 13.

Ví dụ: 2345678 là số cần kiểm tra dấu hiệu chia hết cho 13 ta lấy 234567+ 32 cứ làm từng bước như vậy cho tới khi chắc chắn k chia hết cho 13 thì x cũng chia hết cho 13, nếu k không chia hết 13 thì x cũng không chia hết cho 13

Xem thêm: Cách dựng khoảng cách từ 1 điểm tới một mặt phẳng

Dấu hiệu chia hết cho 14

x là số chia hết cho 14 khi và chỉ khi x chia hết cho 2 và x chia hết cho 7.

Dấu hiệu chia hết cho 15

x chia hết cho 15 khi và chỉ khi x chia hết cho 3 và x chia hết cho 5

Dấu hiệu chia hết cho 17

x chia hết cho 17 khi y – 5m chia hết cho 17

Dấu hiệu chia hết cho 18

x là số chia hết cho 18 khi và chỉ khi x chia hết cho 2 và x chia hết cho 9.

18 Dấu hiệu chia hết cho 19:

x là số chia hết cho 19 khi y + 2m chia hết cho 19 giống các trường hợp chia hết cho 7 hoặc chia hết cho 13

Dấu hiệu chia hết cho 21

x chia hết cho 21 khi và chỉ khi x chia hết cho 3 và x chia hết cho 7.

Dấu hiệu chia hết cho 29

ta lấy số hàng đơn vị nhân 3 rồi lấy kết quả cộng với số tạo bởi các số liền trước, nếu tổng chia hết cho 19 thì nó chia hết cho 19.

Xem thêm: Máy phát điện xoay chiều là gì ? Cấu tạo, phân loại, nguyên lý hoạt động,..

Dấu hiệu chia hết cho 37

ta lấy số hàng đơn vị nhân 11 rồi lấy kết quả trừ với số tạo bởi các số liền trước, nếu hiệu chia hết cho 37 thì nó chia hết cho 37.

Dấu hiệu chia hết cho 31

ta lấy số hàng đơn vị nhân 3 rồi lấy kết quả trừ với số tạo bởi các số liền trước, nếu hiệu chia hết cho 31 thì nó chia hết cho 31.

Dấu hiệu chia hết cho 41

ta lấy số hàng đơn vị nhân 4 rồi lấy kết quả trừ với số tạo bởi các số liền trước, nếu hiệu chia hết cho 41 thì nó chia hết cho 41.

Dấu hiệu chia hết cho 43

ta lấy số hàng đơn vị nhân 13 rồi lấy kết quả cộng với số tạo bởi các số liền trước, nếu tổng chia hết cho 43 thì nó chia hết cho 43.

Dấu hiệu chia hết cho 59

ta lấy số hàng đơn vị nhân 6 rồi lấy kết quả trừ với số tạo bởi các số liền trước, nếu hiệu chia hết cho 59 thì nó chia hết cho 59.

Dấu hiệu chia hết cho 61

ta lấy số hàng đơn vị nhân 6 rồi lấy kết quả cộng với số tạo bởi các số liền trước, nếu tổng chia hết cho 61thì nó chia hết cho 61.

Sotayhoctap chúc các bạn học tốt!

4.6 / 5 ( 7 bình chọn )

Bài viết cùng chuyên mục

 • Chuyên đề số chính phương

 • Lược đồ Hoocne (Sơ đồ Hoocne) trong cách chia đa thức

 • Nhị thức Newton, cách khai triển và một số dạng bài tập áp dụng

 • Những hằng đẳng thức đáng nhớ, hằng đẳng thức mở rộng và dạng toán áp dụng

 • Hàm số liên tục và bài toán xét tính liên tục của hàm số

 • Cách tìm tập xác định của hàm số mũ và hàm số logarit

 • Góc giữa 2 vecto trong không gian

 • Công thức Hê Rông (Heron) – Chứng minh và bài tập áp dụng

 • Ước số là gì – Bội số là gì?

 • Cách tính ma trận nghịch đảo bằng máy tính và ma trận

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button