Kiến thức

dấu nhị thức bậc nhất

Bạn đang xem: dấu nhị thức bậc nhất

Dấu nhị thức bậc nhất

Ảnh của tanphu

tanphu gửi vào T3, 03/05/2016 – 10:10sa

Nhị thức bậc nhất

Biểu thức dạng (f(x)=ax+b) trong đó (ane0) gọi là nhị thức bậc nhất theo biến (x).

Nghiệm của nhị thức

Số thực (x_0) thoả mãn (f(x_0)=0) gọi là nghiệm của nhị thức bậc nhất (f(x)=ax+b.) Trong trường hợp này (x_0=-dfrac{b}{a}.)

Bảng xét dấu nhị thức bậc nhất

Từ khoá:

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button