Kiến thức

dấu tam thức bậc hai

Bạn đang xem: dấu tam thức bậc hai

Định lý về dấu của tam thức bậc hai

Ảnh của tanphu

tanphu gửi vào T4, 19/02/2020 – 11:09ch

Cho tam thức bậc hai (f(x)=ax^2+bx+c), trong đó (a ne 0). Đặt (Delta = b^2-4ac.) Ta có 3 trường hợp về dấu của (f(x)) như sau:

  • Nếu (Delta>0) thì “trong trái ngoài cùng”. Nghĩa là khi (x) thuộc khoảng giữa hai nghiệm (x_1, x_2) thì (f(x)) trái dấu với (a); Khi (x) thuộc khoảng ngoài 2 nghiệm thì (f(x)) cùng dấu với (a).
  • Nếu (Delta =0) thì (f(x)) cùng dấu với (a) với mọi (x) khác nghiệm kép (x_0=-dfrac{b}{2a}).
  • Nếu (Delta<0) thì (f(x)) cùng dấu với (a) với mọi (x) thuộc (mathbb{R}).

Từ khoá:

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button