Kiến thức

Đề: Gọi A và B là hai điểm cực trị của đồ thị hàm số (fleft( x right) = {x^3}

Bạn đang xem: Đề: Gọi A và B là hai điểm cực trị của đồ thị hàm số (fleft( x right) = {x^3}

Đề: Gọi A và B là hai điểm cực trị của đồ thị hàm số (fleft( x right) = {x^3} – 3x + 1.) Tính độ dài AB.

Đăng ngày: 14/05/2019 Biên tập:

trac nghiem ham so don dieu


Câu hỏi:

Gọi A và B là hai điểm cực trị của đồ thị hàm số (fleft( x right) = {x^3} – 3x + 1.) Tính độ dài AB.

 • A. (AB = 2sqrt 2)
 • B. (AB = 4sqrt 2)
 • C. (AB = sqrt 2)
 • D. (AB = frac{sqrt 2}{2})

Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
Có vấn đề về lời giải xin các bạn để lại phản hồi cuối bài.

Đáp án đúng: A

(fleft( x right) = {x^3} – 3x + 1)

(f’left( x right) = 3{x^2} – 3 = 0 Leftrightarrow x = pm 1)

Vậy tọa độ các điểm cực trị là: (Aleft( {1, – 1} right);Bleft( { – 1,3} right))

(Rightarrow AB = sqrt {{{left( { – 1 – 1} right)}^2} + {{(3 – 1)}^2}} = 2sqrt 2)

======
Các bạn xem lại

Lý thuyết cực trị hàm số

.

<!– –>

Thuộc chủ đề:

Trắc nghiệm Cực trị của hàm số

Trắc nghiệm cực trị Thông hiểu

Bài liên quan:

 1. Đề: Hàm số (fleft( x right) = a{x^3} + b{x^2} + cx + d) đạt cực tiểu tại điểm (x = 0,fleft( 0 right) = 0) và đạt cực đại tại điểm (x = 1,fleft( 1 right) = 1). Tìm các hệ số a, b, c, d.

 2. Đề: Cho hàm số (y = {x^3} – 3{x^2}). Khoảng cách giữa các điểm cực đại, cực tiểu của đồ thị hàm số là:

 3. Đề: Cho hàm số (y = {x^4} – 2{x^2} + 1). Khoảng cách giữa hai điểm cực tiểu của đồ thị hàm số bằng:

 4. Đề: Cho đồ thị của ba hàm số (y = f(x)), (y = f'(x)), (y = f”(x)) được vẽ mô tả ở hình dưới đây. Hỏi đồ thị các hàm số (y = f(x)), (y = f'(x)) và (y = f”(x)) theo thứ tự, lần lượt tương ứng với đường cong nào?

 5. Đề: Hàm số (y = sin x) đạt cực đại tại điểm nào sau đây?

 6. Đề: Cho hàm số (y = frac{{{x^2} – 3x + 1}}{x}) có giá trị cực đại ({y_1})và giá trị cực tiểu ({y_2}). Tính (S = {y_2} – {y_1}.)  

 7. Đề: Hàm số (y = frac{{{e^x}}}{{x + 1}}) có bao nhiêu điểm cực trị?

 8. Đề: Tìm giá trị thực của tham số m để đồ thị hàm số (y = {x^4} + 2(m – 4){x^2} + m + 5)  có ba điểm cực trị tạo thành một tam giác nhận gốc tọa độ O(0;0) là trọng tâm.

 9. Đề: Tìm hệ thức liên hệ giữa giá trị cực đại (y_{CD}) và giá trị cực tiểu (y_{CT}) của đồ thị hàm số (y = {x^3} – 12x.)

 10. Đề: Cho hàm số (y=f(x)) có đạo hàm cấp 2 trên khoảng K và (x_0in K). Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

 11. Đề: Tính khoảng cách d giữa hai điểm cực trị của đồ thị hàm số (y = frac{1}{3}{x^3} – {x^2} – x – 1.)

 12. Đề: Cho hàm số (y = (x – 5)sqrt[3]{{{x^2}}}). Mệnh đề nào dưới đây là mệnh đề đúng?

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button