Kiến thức

Đề: Hàm số (y=x^3-3mx+5) nghịch biến trong khoảng (-1;1) thì m bằng:-Sách Toán-Học toán

Bạn đang xem: Đề: Hàm số (y=x^3-3mx+5) nghịch biến trong khoảng (-1;1) thì m bằng:-Sách Toán-Học toán

Đề: Hàm số (y=x^3-3mx+5) nghịch biến trong khoảng (-1;1) thì m bằng:

Đăng ngày: 13/05/2019 Biên tập:

trac nghiem ham so don dieu


Câu hỏi:

Hàm số (y=x^3-3mx+5) nghịch biến trong khoảng (-1;1) thì m bằng:

 • A.3
 • B.1
 • C.2
 • D.-1
Các bạn hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.

Đáp án đúng: B

(y = x^3 – 3mx + 5) nghịch biến trong khoảng (-1;1)

(y’ = 3x^2 – 3m = 3(x^2 – m))

Hàm số nghịch biến trong khoảng (-1;1)

Hệ số của (x^2) là 3 > 0

⇒ y’ có 2 nghiệm phân biệt ⇒ m > 0

Khi đó 2 nghiệm là:

Hàm số nghịch biến trong khoảng ((- sqrt{m}, sqrt{m}))

Mà hàm số nghịch biến trong khoảng (-1;1) ⇒ m = 1

Đáp án B

<!– –>

Thuộc chủ đề:

Trắc nghiệm Tính đơn điệu của hàm số

Tìm m để hàm số tăng (giảm)

,

Trắc nghiệm đơn điệu vận dụng

Bài liên quan:

 1. Đề: Tìm tập hợp tất cả các giá trị của tham số thực m để hàm số (y = frac{{mx – 4}}{{x – m}}) đồng biến trên từng khoảng xác định?

 2. Đề: Tìm tập hợp tất cả các giá trị của m để hàm số (y = frac{{mx – 4}}{{x – m}}) nghịch biến trên (left( {0; + infty } right).)

 3. Đề: Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của m để hàm số (y = frac{{m + 2}}{3}{x^3} – left( {m + 2} right){x^2} + left( {m – 2} right)x + 1) đơn điệu trên (mathbb{R}?)

 4. Đề: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho hàm số y = cosx + mx nghịch biến trên (mathbb{R}.)

 5. Đề: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho hàm số (f(x) = frac{{sqrt x – 3}}{{sqrt x – m}}) nghịch biến trên khoảng (left( {4;16} right)).

 6. Đề: Tìm các giá trị thực của tham số m đề hàm số (y = frac{{m – {mathop{rm s}nolimits} {rm{inx}}}}{{{{cos }^2}x}}) nghịch biến trên khoảng  (left( {0;frac{pi }{6}} right)).

 7. Đề: Cho hàm số (y = frac{1}{3}{x^3} – frac{1}{2}left( {m + 1} right){x^2} + m{rm{x}} + 5.) Tìm m để hàm số đồng biến trên (left( {2; + infty } right).)

 8. Đề: Hàm số (y = {x^4} – 2{{rm{x}}^2} + 1) đồng biến trên khoảng nào sau đây?

 9. Đề: Tìm tất cả các giá trị của tham số thực m để hàm số (y = frac{{{3^{ – x}} – 3}}{{{3^{ – x}} – m}}) nghịch biến trên khoảng (left( { – 1;1} right).)

 10. Đề: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số (y = frac{{x + m}}{{sqrt {{x^2} + 1} }}) đồng biến trong khoảng (left( {0; + infty } right)).

 11. Đề: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số (y = frac{1}{3}{x^3} + 2{x^2} – mx – 10) đồng biến trên (left[ {0;, + infty } right))

 12. Đề: Tìm tập hợp tất cả giá trị thực của tham số m sao cho hàm số  (y = – {x^3} + 3m{x^2} – 3(2m – 1)x + 1) nghịch biến trên R.

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button
444 live app 444 live 444 live app 444live kisslive kiss live yy live yylive