Kiến thức

Đề: Trong không gian Oxyz, cho 3 điểm (Aleft( {2;-1;3} right),Bleft( {4;0;1} right),Cleft( {

Bạn đang xem: Đề: Trong không gian Oxyz, cho 3 điểm (Aleft( {2;-1;3} right),Bleft( {4;0;1} right),Cleft( {

Đề: Trong không gian Oxyz, cho 3 điểm (Aleft( {2; – 1;3} right),Bleft( {4;0;1} right),Cleft( { – 10;5;3} right).) Vectơ nào sau đây là vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (ABC)?

Đăng ngày: 26/05/2019 Biên tập:

trac nghiem hinh hoc oxyz
====
Câu hỏi:

Trong không gian Oxyz, cho 3 điểm (Aleft( {2; – 1;3} right),Bleft( {4;0;1} right),Cleft( { – 10;5;3} right).) Vectơ nào sau đây là vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (ABC)?

 • A. (overrightarrow {{n_1}}  = left( {1;2;0} right).)
 • B. (overrightarrow {{n_2}}  = left( {1;2;2} right).)
 • C. (overrightarrow {{n_3}}  = left( {1;8;2} right).)
 • D. (overrightarrow {{n_4}}  = left( {1; – 2;2} right).)
Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
Có vấn đề về lời giải xin các bạn để lại phản hồi cuối bài.

Có vấn đề về lời giải xin các bạn để lại phản hồi cuối bài.

Đáp án đúng: B

(overrightarrow {AB}  = left( {2;1; – 2} right),overrightarrow {AC}  = left( { – 12;6;0} right) Rightarrow left[ {overrightarrow {AB} ,overrightarrow {AC} } right] = left( {12;24;24} right) = 12left( {1;2;2} right) Rightarrow overrightarrow {{n_2}}  = left( {1;2;2} right)) là VTPT của (ABC).

=======|+|
Xem lại lý thuyết Phương pháp tọa độ trong không gian

<!– –>

Thuộc chủ đề:

Trắc nghiệm Phương trình mặt phẳng

Trac nghiem hinh hoc OXYZ phuong trinh mat phang

Bài liên quan:

 1. Đề: Cho mặt phẳng (left( P right):x – 2y – 3{rm{z}} + 14 = 0) và điểm  (Mleft( {1; – 1;1} right)).

 2. Đề: Cho ({rm{A}}left( { – 2;4;3} right)) và (left( P right):2{rm{x}} – 3y + 6{rm{z}} + 19 = 0) mặt phẳng.

 3. Đề: Viết phương trình mặt phẳng chứa 2 điểm A(1;0;1) và B(-1;2;2) và song song với trục Ox.

 4. Đề: Cho mặt phẳng (left( P right):{rm{ }}2x + 3y + x – 4 = 0).

 5. Đề: Trong không gian với hệ tọa độ (Oxy), cho mặt phẳng (left( P right):2x – 2y + z – 1 = 0) và đường thẳng (d:left{ {

 6. Đề: Trong không gian (Oxyz) cho mặt phẳng ((P):2x + y – 2z + 1 = 0) và hai điểm (A(1; – 2;3),B(3;2; – 1).

 7. Đề: Cho hai mặt phẳng ((P): 3x+3y-z+1=0; (Q): (m-1)x+y-(m+2)z-3=0). Xác định m để hai mặt phẳng (P), (Q) vuông góc với nhau.

 8. Đề: Trong không gian Oxyz cho hai mặt phẳng ((alpha ):x – 2y + 3z – 7 = 0) và ((beta ): – 2x + 4y – 6z + 3 = 0).

 9. Đề: Viết phương trình đi qua ba điểm A(8;0;0), B(0;-2;0), C(0;0;4). 

 10. Đề: Cho mặt phẳng ((P):x – 2y + 3z – 1 = 0). Một véc tơ pháp tuyến của mặt phẳng (P) là

 11. Đề: Cho mặt phẳng (left( P right):2x – 3y + z – 10 = 0). Trong các điểm sau, điểm nào nằm trên mặt phẳng (P)

 12. Đề: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho ba đường thẳng({d_1}:left{ begin{array}{l}x = 1\y =  – 1\z = {t_1}end{array} right.,{d_2}:left{ begin{array}{l}x = {t_2}\y =  – 1\z = 0end{array} right.,{d_3}:left{ begin{array}{l}x = 1\y = {t_3}\z = 0end{array} right..) Viết phương trình mặt phẳng đi qua M(1;2;3) và cắt ba đường thẳng ({d_1},{d_2},{d_3})lần lượt tại A, B, C sao cho M là trực tâm tam giác ABC.

 13. Đề: Mặt phẳng song song với hai đường thẳng ({Delta _1}:frac{{x – 2}}{2} = frac{{y + 1}}{{ – 3}} = frac{z}{4}) và ({Delta _2}:frac{{x – 2}}{1} = frac{{y – 3}}{2} = frac{{z – 1}}{{ – 1}}) có vectơ pháp tuyến là:

 14. Đề: G có hoành độ bằng 0 nên loại C, D. Điểm C có tung độ bằng 0 nên tung độ điểm G là ( – frac{2}{3})

 15. Đề: Trong không gian Oxyz, cho điểm (Hleft( {1;2; – 3} right)) và mặt phẳng (left( alpha  right)) cắt các trục tọa độ Ox, Oy và Oz tại các điểm A, B và C sao cho H  là trực tâm của tam giác ABC. Tìm phương trình mặt phẳng (left( alpha  right).)

 16. Đề: Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng d vuông góc với mặt phẳng (left( P right):4x – z + 3 = 0). Véc tơ nào dưới đây là một véc tơ chỉ phương của đường thẳng d?

 17. Đề: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai đường thẳng (d:left{ begin{array}{l}x = t\y = 1 – t\z = 0end{array} right.) và (d’:frac{{x + 1}}{1} = frac{y}{1} = frac{{z – 1}}{1}.) Viết phương trình mặt phẳng cách đều hai đường thẳng d và (d’.)

 18. Đề: Trong không gian toạ độ Oxyz, cho điểm A(-1;1;1) và hai mặt phẳng ((P): – x + 2y – 3z = 0) và ((Q):3x – 6y + 9z – 5 = 0.) Mệnh đề nào sau đây là đúng?

 19. Đề: Trong không gian toạ độ Oxyz, cho hai đường thẳng (({d_1}):frac{{x – 1}}{1} = frac{{y – 2}}{2} = frac{z}{{ – 2}}) và (left( {{d_2}} right):frac{{x – 2}}{2} = frac{{y – 2}}{4} = frac{z}{{ – 4}}.) Viết phương trình của mặt phẳng (P) chứa hai đường thẳng (left( {{d_1}} right)) và (left( {{d_2}} right).)

 20. Đề: Trong không gian toạ độ Oxyz, cho mặt phẳng ((P): – 2x + 4y – 6z + 3 = 0.) Vecto nào dưới đây là một vecto pháp tuyến của (P).

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button