Kiến thức

Đề: Xác định tính chẵn lẻ của các hàm số sau:a) $y=x(|x|-4)$b) $y=2x^{2}

Bạn đang xem: Đề: Xác định tính chẵn lẻ của các hàm số sau:a) $y=x(|x|-4)$b) $y=2x^{2}

Đề: Xác định tính chẵn lẻ của các hàm số sau:a) $y=x(|x|-4)$b) $y=2x^{2}-3|x|+8$

Đăng ngày: 03/03/2020 Biên tập:

ham so
Đề bài: Xác định tính chẵn lẻ của các hàm số sau:a) $y=x(|x|-4)$b) $y=2x^{2}-3|x|+8$

Lời giải

Hàm số $y=f(x)$ với tập xác định $D$
$f(x)$ là hàm chẵn nếu $xin D$ thì $-xin D$ và $f(x)=f(-x)$
$f(x)$ là hàm lẻ nếu $xin D$ thì $-xin D$ và $f(x)=-f(-x)$
a) Hàm số $y=x(|x|-4)$ 
Tập xác định $D=R$
* $xin R$ thì $-xin R$
* $f(-x)=(-x)(|-x|-4)=-x(|x|-4)=-f(x)$ nên hàm đã cho là hàm lẻ

b) Hàm số $y=2x^{2}-|x|+8$
* Tập xác định $D=R$
* $xin R$ thì $-xin R$ và
* $f(-x)=2(-x)^{2}-3|-x|+8=2x^{2}-3|x|+8=f(x)$ nên hàm đã cho là hàm chẵn

<!– –>

Thuộc chủ đề:

Bài tập Hàm số

Tính chẵn lẻ của hàm số

Bài liên quan:

  1. Đề: Xét tính chẵn lẻ của các hàm sốa)  $y=cos x.sin 2x$b)  $y=frac{cot x}{1+sin ^{2}x}$

  2. Đề: Xét tính chẵn, lẻ của các hàm sốa) $y=tan x+sin 2x$b) $y=cos x+ sin ^{2}x$

  3. Đề: Cho hàm số :$y = f(x) = x^4 – m(m – 1)x^3 + x^2 + mx + m^2$Định $m$ để $f$ là hàm số chẵn.

  4. Đề: Xét tính chẵn, lẻ của các hàm số :$a) f(x) = x + tanx + sinx$            $b$) $f(x) = frac{{left| {x – 1} right|cosx}}{{sqrt {{{left( {x – 1} right)}^2}} }}$$c)$ $f(x) = frac{{sqrt {{x^2} + x + 1}  + sqrt {{x^2} – x + 1} }}{{{x^2}}}$

  5. Đề: Xác định tính chẵn, lẻ của các hàm số sau:a)    (y=(x-1)^{2})b)    (y=x^{2}+x)

  6. Đề: Xét tính chẵn, lẻ của các hàm số sau :$a) f(x) = sinx + cosx$            $b) f(x) = 0$$c) f(x) = 2xsinx $                      $d) f(x) = 2$

  7. Đề: Xác định tính chẵn, lẻ của các hàm số sau:a)    (y=|x+2|-|x-2|)b)    (y=|2x+1|+|2x-1|)

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button
444 live app 444 live 444 live app 444live kisslive kiss live yy live yylive