Kiến thức

SINH LÝ VI SINH VẬT : (Dinh dưỡng và biến dưỡng ở VSV (Nhu cầu dinh dưỡng…

Bạn đang xem: SINH LÝ VI SINH VẬT : (Dinh dưỡng và biến dưỡng ở VSV (Nhu cầu dinh dưỡng…

SINH LÝ VI SINH VẬT : (Dinh dưỡng và biến dưỡng ở VSV (Nhu cầu dinh dưỡng…

  • SINH LÝ VI SINH VẬT :
   • Dinh dưỡng và biến dưỡng ở VSV
    • Hô hấp và chuỗi truyền điện tử
     • Trong hô hấp, phản ứng thực hiện bằng chuỗi truyền điện tử
     • Pyruvate( Biến dưỡng chu trình Tricarbonxylic acid)
      • CO2
       • NAD
        • NADH
         • Phục vụ biến dưỡng
     • Biến dưỡng glucose
    • Động lực proton và sự lưu trữ năng lượng từ chuỗi truyền điện tử
     • Lưu trữ năng lượng dài hạn
      • Polyhydroxybutyrate, polyhydroxyalkanoate
      • Polymer của glucose
       • Tinh bột
       • Glycogen
     • Phosphoryl hóa OXH -> Tạo ATP
     • Động lực proton
      • Trạng thái tích năng lượng của màng
    • Chất truyền điện tử( electron carier)
     • Bán phản ứng khử
      • Thêm điện tử vào chất nhận
     • Điện tử chuyển từ thế khử thấp -> thế khử cao
     • Bán phản ứng OXH
      • Lấy điện tử khỏi chất cho
    • Các phương pháp tạo năng lượng khác
     • Hô hấp kị khí
      • Dùng nitrate, sulfate, carbonate làm chất nhận điện tử cuối cùng
     • Không sử dụng hợp chất hữu cơ làm nguồn năng lượng
      • VSV quang năng sẽ thu năng lượng ánh sáng
      • Tạo động lực proton và tạo ATP
      • Hợp chất vô cơ khử bị OXH bởi VSV hóa năng
    • Phản ứng oxi hóa- khử(oxidation- reduction)
     • Sự OXH: lấy điện tử
     • Sự Khử: Thêm điện tử
     • Chuyển năng lượng của cơ chất cho tế bào
     • Liên quan proton H+, không nhất thiết có O2
    • Đồng hóa và sinh tổng hợp các đơn phân
     • Cần cung cấp năng lượng bởi ATP, động lực proton, khung carbon
     • Các phân tử đường
      • Vách tế bào
      • Polysaccharide
      • Nucleic acid
     • 20 amino acid
      • Chia làm 5 nhóm dựa vào tiền chất
      • Tạo thành tiền chất tương ứng
     • Base nitric
      • Purine: Sinh tổng hợp khi gắn khung đường
      • Pyrimidine: Sinh tổng hợp trước khi gắn khung đường
     • Acid béo
      • Thêm phân tử acetyl – CoA tạo thành mạch dài
      • Acid béo bão hòa( Tạo liên kết đôi)
       • Acid béo không bão hòa
    • Xúc tác và enzyme
     • Enzym: phân tử protein gắn vào tác chất hóa học ở trung tâm hoạt đông
      • Liên kết hydrogen
      • Tương tác kỵ nước
     • Cấu trúc không gian
      • Bổ sung
      • Cơ chất
      • Ba bù trừ
     • Enzym có vai trò xúc tác làm giảm năng lượng hoạt hóa đến khi phản ứng xảy ra ở nhiệt độ thường
    • Năng lượng học tế bào
     • DeltaG=NLTD sản phẩm- NLTD tác chất
     • DeltaG<0: Quá trình Dị hóa
     • Năng lượng là khả năng tạo ra công
     • DeltaG>0: Quá trình Sinh tổng hợp
     • Tế bào thu năng lượng do phản ứng OXH trong quá trình dị hóa
    • Môi trường nuôi cấy
     • Môi trường xác định( defined medium)
     • Môi trường không xác định
      • Tryptone
      • Peptone
      • Cao thịt
     • Hỗn hợp
      • Thành phần phức tạp
       • Nhân tố tăng trưởng
      • Thành phần đơn giản
       • Hợp chất hóa học tinh khuyết
    • Nhu cầu dinh dưỡng của VSV
     • Sulfate – sulfur – cysteine và methionine
     • Nhóm đa lượng: C,H, O, N, P, S,K, Mg, Na, Ca, Fe
     • Phosphate – phospho – nucleic acid và phospholipid
     • Nitrogen – NH3 – protein và nucleic acid
     • Cần cung cấp hợp chất C hữu cơ
     • Nhóm vi lượng: Cr, Co, Cu, Mn, Mo, Ni, SE, W, V, Zn
    • Các dạng biến dưỡng ở VSV
     • VSV quang năng( phototroph)
     • VSV hóa năng( chemotroph)
    • Lên men: con đường Embden- Meyerhof( đường phân)
     • Dị dưỡng glucose trong lên men
     • Glucose( hoạt hóa cần ATP)
      • NAD
       • ATP( 2-4 phân tử từ 1 glucose)
        • Pyruvate( dẫn xuất biến dưỡng)
         • NADH( Chất nhận điện tử)
          • NAD( Chất nhận điện tử thời gian)
    • Hợp chất chứa năng lượng cao và sự lưu trữ năng lượng
     • Coenzyme( NAD, NADP) : chất mang điện tử trung gian
     • Phương thức biến dưỡng thu năng lượng
      • Hô hấp( respiration)
      • Lên men( fermentation)
     • Hợp chất hóa học chứa năng lượng phổ biến nhất : ATP
   • Kiểm soát tăng trưởng của VSV
    • Các chất kháng khuẩn dùng trong trị liệu
     • Chất đồng dạng nhân tố tăng trưởng
      • Dẫn xuất của nhân tố tăng trưởng VSV
      • Cạnh tranh , ngăn cản việc sử dụng nhân tố tăng trưởng VSV gây bệnh, làm chúng không tăng trưởng được
    • Kháng sinh
     • Nguồn gốc từ VSV
     • Ức chế tăng trưởng của các VSV khác
     • Mục tiêu tác dụng
      • Vách tế bào
      • Màng
      • Ribosome
     • Tính kháng kháng sinh
      • Tính không thấm của thuốc
      • Sự tổng hợp của một enzyme làm mất hoạt tính của kháng sinh
      • Sự không hiện diện mục tiêu tác dụng
    • Các phương pháp kiểm soát tăng trưởng
     • Khử trùng bằng chiếu xạ
      • Chiếu xạ điện từ
     • Khử trùng bằng phương pháp lọc
     • Khử trùng bằng nhiệt
      • Nồi hấp áp lực
      • Khử trùng Pasteur
     • Các phương pháp kiểm soát tăng trưởng
     • Hóa chất
   • Các phương thức biến dưỡng vật chất và năng lượng ở vi sinh vật
    • Sự tự dưỡng hay cố định CO2, chu trình Calvin
     • Khử C của CO2 đến trạng thái OXH của vật liệu trong tế bào
     • Tái sinh phân tử nhận
     • Gắn CO2 vào một phân tử nhận
    • Hóa năng vô cơ
     • Hóa năng vô cơ – Hỗn dưỡng( mixotroph)
     • Hầu hết, Hiếu khí
     • Hóa năng vô cơ – dị dưỡng
     • Trừ nhóm vi khuẩn OXH H2, cơ chế truyền điện tử ngược để tạo ra lực khử
     • Sử dụng chu trình Calvin để cố định CO2 khi tăng trưởng theo phương thức tự dưỡng
     • Một số dạng hóa năng vô cơ và nguồn năng lượng
      • Vi khuẩn hydrogen
      • Vi khuẩn lưu huỳnh
      • Vi khuẩn OXH sắt
      • Vi khuẩn OXH nitrogen
    • Quang tổng hợp
     • Không sinh oxi
      • Bacteriochlorophyll
       • Bacteriophaeophytin
        • quinone
         • Cytochrome
          • Bacteriochlorophyll
           • Quay trở về trạng thái ban đầu
         • Protein bị đẩy ra khỏi màng
      • Phosphoryl hóa vòng
      • Không tạo oxi phân tử
      • Ở vi khuẩn quang năng lục, tía
      • Tự dưỡng- Cố định CO2
     • Sinh oxi
      • Sản phẩm OXH cuối cùng là oxi
      • Trung tâm phản ứng
       • Chất mang điện tử
        • Khử chlorophyll hệ quang II
         • Chuỗi truyền điện tử
          • Ferredixin(Fd)
           • NADP+
           • 1 more item…
      • Phosphoryl hóa không vòng( non- cyclic phosphorylation)
      • Chất mang điện tử hệ quang I
       • Cytochorme hệ quang II
        • Chlorophyll hệ quang II
         • ATP
          • Hệ quang I tạo ra sự phosphoryl hóa vòng
      • Cần 2 loại chlorophyll khác nhau kết hợp các chất truyền điện tử tương ứng
    • Hô hấp kỵ khí( anaerobic respiration)
     • Phần lớn, nhóm VSV này là hóa năng dị dưỡng
     • VSV kỵ khí dùng năng lượng từ hydrogen -> hóa năng vô cơ
      • Vi khuẩn sinh methane
      • Vi khuẩn sinh acetate đồng hình
     • Chất nhận điện tử sau cùng là chất vô cơ không phải là oxi phân tử
    • Tổng hợp ATP trong quang hợp
     • Tạo động lực proton
     • Tổng hợp ATP nhờ enzyme ATPase gắn trong màng
     • Cơ chế quang phosphoryl hóa
     • Sự OXH sắc tố có thế khử khá thấp
    • Khia cạnh năng lượng và oxi hóa khử của sự lên men
     • Thải bỏ điện tử
     • VSV phải tổng hợp ATP bằng phosphoryl hóa cơ chất
     • Lưu trữ 1 phần năng lượng phóng thích
     • Hydrogenase + ferredoxin -> H2
    • Sắc tố và vai trò trong quang tổng hợp
     • Màng quang tổng hợp Prokaryote
      • Màng tế bào chất
     • Màng quang tổng hợp Eukaryote, thực vật
      • Diệp lạp thể( chloroplast)
     • Sắc tố giúp VSV hấp thu ánh sáng ở bước sóng khác nhau , tăng năng lượng hiệu quả cho quá trình quang tổng hợp
    • Sự cộng dưỡng( Syntrophy)
     • Tiêu thụ H2 theo cơ chế truyền hydrogen giữa 2 loài
    • Quang tổng hợp
     • Diệp lục tố chuyển NL ánh sáng thành NL hóa học
     • Hấp thụ quang tử ánh sáng bởi diệp lục tố Chlorophyll
    • Các biến dưỡng
     • Biến dưỡng các acid hữu cơ
     • Biến dưỡng lipid
     • Biến dưỡng polysaccharide
     • Biến dưỡng vật chất hữu cơ bởi VSV
     • Biến dưỡng hydrocacbon
     • Biến dưỡng nitrogen
    • Sự thu năng lượng và biến dưỡng C
     • Tự dưỡng
      • Nhận tất cả C cần thiết từ hợp chất vô cơ
     • Dị dưỡng
      • Dựa vào chất hữu cơ làm nguồn C
      • Phụ thuộc khả năng cố định CO2 của VSV tự dưỡng
     • Năng lượng được VSV thu nhận từ hợp chất hóa học
      • Hóa năng vô cơ
      • Ánh sáng
       • Quang dưỡng
       • Phototroph
       • Quang năng
      • Hóa năng hữu cơ
   • Tăng trưởng ở VSV
    • Chu kì tăng trưởng của quần thể VSV
     • Pha hàm mũ
      • Giai đoạn tăng trưởng
      • Tế bào phân đôi, số lượng tế bào tăng theo hàm mũ
      • Thời gian không thể duy trì dài vô hạn
     • Pha ổn định
      • Tạo chất biến dưỡng thứ cấp
     • Pha lag hay pha tiềm tàng
      • Tổng hợp enzyme, chất dinh dưỡng
      • Tăng trưởng
      • Thời gian rất dài
     • Pha chết hay pha suy tàn
      • Tự phân
      • giảm số lượng tế bào
    • Nuôi cấy liên tục
     • Tốc độ pha loãng( dilution rate)
     • Hệ ổn hóa
      • Nồng độ chất dinh dưỡng giới hạn và số lượng tế bào không đổi theo thời gian
     • Rút dịch nuôi cấy sao cho hệ thống có dung tích giữ nguyên không đổi
     • Thành phần tế bào thay đổi theo điều kiện môi trường trong pha tăng trưởng hàm mũ
     • Bổ sung môi trường mới liên tục
    • Đo đạc sự tăng trưởng
     • Đếm trực tiếp bằng kính hiển vi
     • Đếm số tế bào sống
      • Phương pháp đếm khuẩn lạc
      • Kỹ thuật hộp trải hay hộp đổ
      • Tế bào tách biệt nhau trên bề mặt môi trường rắn, mỗi tế bào có thể phân chia, tăng trưởng thành sinh khói
     • Xác định khối lượng sinh khối
      • Cân khối lượng sinh khối
      • Đo độ đục
    • Ảnh hưởng lên sự tăng trưởng của quần thể VSV
     • Chất dinh dưỡng
      • Chất dinh dưỡng cạn kiệt -> Quần thể vào pha ổn định
      • 1 mole ATP -> 9-10g sinh khối khô của tế bào
     • Yếu tố môi trường
      • Nhiệt độ, pH, nước và sự thông khí
      • Nhiệt độ tăng -> Phản ứng hóa học xảy ra nhanh hơn -> Tăng trưởng nhanh
      • Các đại phân tử protein, nucleic acid, lipid có tính mẫm cảm với nhiệt nên dễ bị biến tính và không hoạt động
      • Dựa vào khoảng nhiệt độ, VSV :
       • VSV ôn hòa( mesophile)
       • VSV ưa hàn( psychrophile)
       • VSV ưa nhiệt( thermophile)
       • VSV ưa nhiệt cực đoan( extreme thermophile)
      • pH thuận lợi: 5-9
      • Oxi phân tử là yếu tố quan trọng giới hạn sự tăng trưởng của VSV
    • Tăng trưởng ở quần thể VSV
     • Sinh khốii tăng
     • Tăng trưởng hàm mũ: N=No*2^(n)
     • Số lượng tế bào tăng
     • Thời gian thế hệ : t/n

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button