Kiến thức

ANDEHIT VÀ XETON (OXH (brom và KMnO4 (ANDEHIT (mất màu brom, mất màu…

Bạn đang xem: ANDEHIT VÀ XETON (OXH (brom và KMnO4 (ANDEHIT (mất màu brom, mất màu…

ANDEHIT VÀ XETON (OXH (brom và KMnO4 (ANDEHIT (mất màu brom, mất màu…

  • ANDEHIT VÀ XETON
   • OXH
    • brom và KMnO4
     • xeton
      • khó
     • ANDEHIT
      • mất màu brom
      • mất màu KMnO4
      • thành axit cacboxylic
      • dễ
    • ion bạc (amoniac)
     • tráng gương
     • anđehit
    • O2
     • RCHO –> RCOOH
   • Cộng
    • HCN
     • xianohiđrin
    • nước
     • hai nhóm OH
     • không bền
    • Hiđro
     • ancol
     • Ni
   • ĐIỀU CHẾ
    • từ ancol
     • CuO
     • fomanđehit
      (trg hợp riêng)
      • CH3OH + O2
      • xt: Cu / Ag
    • từ HC
     • cumen
      • CH3COCH3
     • etilen
      • CH3CHO
     • metan
      • HCHO
   • gốc HC
    • H bên cạnh nhóm cacbonyl
     • Br2
     • xt CH3COOH

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button
444 live app 444 live 444 live app 444live kisslive kiss live yy live yylive