Kiến thức

AXIT CACBOXYLIC (ĐIỀU CHẾ (CN (lên men giấm (etanol + oxi), oxh CH3CHO…

Bạn đang xem: AXIT CACBOXYLIC (ĐIỀU CHẾ (CN (lên men giấm (etanol + oxi), oxh CH3CHO…

AXIT CACBOXYLIC (ĐIỀU CHẾ (CN (lên men giấm (etanol + oxi), oxh CH3CHO…

  • AXIT CACBOXYLIC
   • ĐIỀU CHẾ
    • PTN
     • oxh HC, ancol
      • C6H5CH3 –KMnO4,H2O,to–>
       C6H5COOK–H3O+–>
       C6H5COOH
     • từ dẫn xuất halogen
      • R-X + KCN
      • R-C=-N (+H3O+,to)
      • R-COOH
    • CN
     • lên men giấm
      • etanol + oxi
     • oxh CH3CHO
      • +O2
     • từ metanol
       • CO
    • oxi hóa ankan
     • C4H10
      • CH3COOH
     • R-CH2-CH2-R’
      • RCOOH
      • R’COOH
   • TÍNH AXIT YẾU
   • tạo DẪN XUẤT axit
    • Ancol
     • ra este
    • tách nước liên phân tử
     • P2O5 (xt)
     • 2 axit tách 1 nước
     • anhiđrit axit
   • PƯ ở gốc HC
    • thế
     • gốc no
      • xt: P
      • H ở C bênh cạnh nhóm cacboxyl
      • thế H bằng Cl
     • gốc thơm
      • nhóm cacboxyl gắn vòng
      • vị trí meta
      • HNO3
    • cộng
     • gốc không no
      • như HC không no

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button