Kiến thức

THỦY TĨNH HỌC (áp suất thủy tĩnh (hai tính chât cơ bản (luôn thẳng góc và…

Bạn đang xem: THỦY TĨNH HỌC (áp suất thủy tĩnh (hai tính chât cơ bản (luôn thẳng góc và…

THỦY TĨNH HỌC (áp suất thủy tĩnh (hai tính chât cơ bản (luôn thẳng góc và…

  • THỦY TĨNH HỌC
   • áp suất thủy tĩnh
    • do tác dụng của ngoại lực nên trong nội bộ chất lỏng xuất hiện ứng suất Untitled
    • đơn vị đo áp suất Untitled
    • hai tính chât cơ bản
     • luôn thẳng góc và hướng vào mặt tác dụng
     • tại mỗi điểm theo phương nào cũng bằng nhau
   • phân biệt các loại chất lỏng
    • áp suất tuyệt đối Untitled
    • áp suất dư Untitled
     • khi tiếp xúc khí trời Untitled
    • áp suất chân không Untitled
   • mặt đẳng áp
    • Untitled
    • tính chất
     • hai mặt đẳng áp khác nhau thì không cắt nhau
     • lực khối tác dụng thẳng góc với mặt đẳng áp
     • trên cùng một mặt dẳng áp p không đổi
     • mặt dẳng áp cũng là một dảng thế dẳng nhiệt
   • sự cân bằng của chất lỏng trong trường hợp trọng lực
    • Untitled
    • Untitled
   • sự cân bằng của chất lỏng tĩnh tương đối
    • bình chứa chất lỏng chuyển động thẳng với gia tốc không đổi
     • Untitled công thức tính áp suất
     • Untitled phương trình mặt thoáng
     • Untitled đô dâng chất lỏng
    • bình chứa chất lỏng quay xung quanh trụ thẳng đứng với vận tốc góc không đổi
     • công thức áp suất Untitled
     • phương trình mặt đẳng áp Untitled
     • phương trình mặt thoáng Untitled
     • độ dâng chất lỏng Untitled
   • dụng cụ đo
    • ống đo áp Untitled
    • áp kế chữ U Untitled
   • định luật archimet
    • Untitled
    • sự cân bằng và ổn định của vật rắn ngập trong chất lỏng Untitled
   • mục đích nghiên cứu
    • nghiên cứu quy luật cân bằng của chất lỏng ở trạng thái tĩnh và ứng dụng các quy luậtđó và thực tế
   • phương trình vi phân cân bằng của chất lỏng
    • Untitled
   • biểu đồ phân bố thủy tĩnh Untitled
   • định luật pascal: trong một bình kín chứa chất lỏng ở trạng thái tĩnh, áp suất do ngoại lực tác dụng lên mặt thoáng được truyền đi nguyên vẹn tới mọi ddiemr trong lòng chất lỏng

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button