Kiến thức

TỪ THÔNG-CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ, 49.nguyễn quỳnh yến 11d5-Coggle Diagram

Bạn đang xem: TỪ THÔNG-CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ, 49.nguyễn quỳnh yến 11d5-Coggle Diagram

TỪ THÔNG – CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ, 49.nguyễn quỳnh yến 11d5 – Coggle Diagram

  • TỪ THÔNG – CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ
   • TỪ THÔNG
     1. định nghĩa : Từ thông là thông lượng đường sức từ qua một diện tích và được xác định bởi công thức: ϕ=B.S.cos(α)

     start=”1″>

     • B: Từ trường (T)
     • ϕ: Là từ thông (Wb)
     • S: Diện tích mặt (m2)
     • α: Góc giữa vecto B và vecto n ( vecto n là vecto pháp tuyến của mặt phẳng S)
    • đơn vị đo từ thông : vêbe (Wb) 1 Wb = 1T.1m2
     • TH1: α = 0 thì ϕ = 0
     • TH2: α nhọn thì ϕ > 0
     • TH3: α nhọn thì ϕ < 0
   • HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ: Hiện tượng cảm ứng điện từ là hiện tượng xuất hiện dòng điện cảm ứng trong một mạch kín khi từ thông qua mạch biến thiên.
    • Hiện tượng cảm ứng điện từ chỉ tồn tại trong khoảng thời gian từ thông qua mạch kín biến thiên.
    • Khi dòng điện cảm ứng thì cũng xuất hiện từ trường xung quanh mạch điện kín.
    • Khi từ thông qua mạch kín (C) biến thiên thì trong mạch xuất hiện một dòng điện, gọi là dòng điện cảm ứng. Hiện tượng xuất hiện dòng điện cảm ứng trong (C) gọi là hiện tượng cảm ứng điện từ.
   • ĐỊNH LUẬT LEN-XƠ VỀ CHIỀU DÒNG ĐIỆN CẢM ỨNG
    • Quy ước:Chiều dương trên mạch (C) là chiều của đường sức từ của nam châm qua (C) theo quy tắc nắm tay phải.
    • Chú ý
     • Từ trường xuất hiện trong hiện tượng này là từ trường cảm ứng.
     • Từ trường của nam châm là từ trường ban đầu.
     • Chiều của từ trường cảm ứng và chiều của dòng điện cảm ứng liên quan chặt chẽ với nhau
    • Định luật Len-xơ: Dòng điện cảm ứng xuất hiện trong mạch kín có chiều sao cho từ trường cảm ứng có tác dụng chống lại sự biến thiên của từ thông ban đầu qua mạch kín.
    • Cách phát biểu khác của định luật Len-xơ (Trường hợp từ thông qua (C) biến thiên do chuyển động): Khi từ thông qua (C) biến thiên do kết quả của một chuyển động nào đó thì từ trường cảm ứng có tác dụng chống lại chuyển động nói trên.
   • DÒNG ĐIỆN FU CÔ
    • Định nghĩa: Dòng điện Fu-cô là dòng điện xuất hiện trong các khối kim loại khi những khối này chuyển động trong một từ trường biến thiên theo thời gian.
    • Tính chất
     • Mọi khối kim loại chuyển động trong từ trường đều chịu tác dụng của lực hãm điện từ.
     • Dòng điện Fu-cô cũng gây ra hiệu ứng tỏa nhiệt Jun – Len-xơ: Khối kim loại chuyển động trong từ trường hoặc đặt trong từ trường biến thiên sẽ bị nóng lên.
     • Trong nhiều trường hợp, dòng Fu-cô gây nên những hao tổn năng lượng vô ích. Để giảm tác dụng của dòng Fu-cô người ta có thể tăng điện trở của khối kim loại.
    • Ứng dụng: Dòng Fu-cô được ứng dụng trong bộ phanh điện từ của ô tô hạng nặng, lò cảm ứng để nung kim loại, lò tôi kim loại.
  • 49.nguyễn quỳnh yến 11d5

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button