Kiến thức

AXIT SUNFURIC MUỐI SUNFAT-Coggle Diagram

Bạn đang xem: AXIT SUNFURIC MUỐI SUNFAT-Coggle Diagram

AXIT SUNFURIC MUỐI SUNFAT – Coggle Diagram

  • AXIT SUNFURIC MUỐI SUNFAT
   • Axit sunfuric
    • TÍNH CHẤT VẬT LÝ
     • Trạng thái: chất lỏng, sánh như dầu
     • Màu sắc: không màu
     • Bay hơi: Không bay hơi
     • Tính tan: tan vô hạn trong nước và tỏa rất nhiều nhiệt
     • H2SO4 98%, có D = 1,84g/cm3
     • Cách pha loãng axit H2SO4 đặc: rót từ từ axit vào cốc nước theo đũa thủy tinh, khuấy nhẹ [KO LÀM NGƯỢC LẠI]
    • TÍNH CHẤT HÓA HỌC
     • Dd axit sunfuric loãng
      • Có đầy đủ tính chất của một axit
       • Làm quỳ tím hóa đỏ
       • Tác dụng với KL hoạt động (sau H)
       • Tác dụng với bazo và oxit bazo
       • Tác dụng với muối & các axit khác [ĐIỀU KIỆN: Tạo hợp chất ko tan hoặc hợp chất dễ bay hơi]
     • Dd axit sunfuric đặc
      • Tính oxy hóa mạnh
       • Tác dụng hầu hết các KL, một số PK, một số hợp chất
      • Tính háo nước
    • ỨNG DỤNG
     • Phẩm nhuộm, Luyện kim, Chất dẻo, Giấy sợi
     • Chất tẩy rửa, Sơn, Phân bón
    • SẢN XUẤT AXIT SUNFURIC (gồm 3 giai đoạn)
     • Sản xuất SO2
      • 4FeS2 + 11O2 -t0 –> 2Fe2O3 + 8SO2
      • S + O2 -t0–> SO2
     • Sản xuất SO3
      • 2SO2 + O2 <– V2O3; T0 –> 2SO3
     • Hấp thụ SO3 bằng H2SO4
      • H2SO4 + nSO3 –> H2SO4.nSO3
      • H2SO4.nSO3 + nH2O –> (n+1)H2SO4
   • Muốn sunfat và nhận biết ion sunfat
    • MUỐI SUNFAT
     • Muối trung hòa
      • Chứa ion sunfat: SO4(2-)
      • Phần lớn tan trong nước
      • Ngoại trừ: CaSO4, Ag2SO4,…: ít tan/ BaSO4, PbSO4, SrSO4,…: không ta
     • Muối axit
      • chứa ion hiđrosunfat: HSO4
      • BaSO4, SrSO4, CaSO4 (thạch cao khan), CaSO4.2H2O (thạch cao)
      • CuSO4 (khan), CuSO4.5H2O, KAl(SO4)2.12H2O
    • NHẬN BIẾT ION SUNFAT
     • Dùng dd muối bari hoặc dd Ba(OH)2 để nhận biết SO4(2-) trong dd H2SO4 hoặc dd muối sunfat, tạo kết tủa tắng không ta trong axit, kiềm
     • H2SO4 + BaCl2 –> BaSO4(kt) + 2HCl
     • Na2SO4 + Ba(OH)2 –> BaSO4(kt) + 2NaOH

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button