Kiến thức

Cách mạng tư sản Anh-Coggle Diagram

Bạn đang xem: Cách mạng tư sản Anh-Coggle Diagram

Cách mạng tư sản Anh – Coggle Diagram

  • Cách mạng tư sản Anh
   • Diễn biến
    • Tháng 8-1642
     • Sác-lơ I tuyên chiến Quốc hội
    • 1642-1648
     • Xảy ra nội chiến
     • Quốc hội được nhân dân ủng hộ
     • Vua có sự ủng hộ của quý tộc, giáo hội Anh
    • Đầu năm 1649
     • Áp lực quần chúng
      • Sap-lơ bị xử tử
     • Anh trở thành nước cộng hòa
     • Ô-li-vơ Croom-oen đứng đầu
     • Cách mạng đạt đỉnh cao
    • 1653
     • Chinh phục Ireland và Scotland
     • Trao tước Bảo hộ công cho Crom-oen
      • Bảo vệ quyền lợi cho tư sản và quý tộc
     • Nền độc tài quân sự được thiết lập
    • 1658
     • Crom-oen qua đời
     • Nước Anh không ổn định
     • Quốc hội và lực lượng phong kiến cũ thỏa hiệp
    • Tháng 12-1688
     • Quốc hội tiến hành chính biến
     • Vin-hem Ô-ran-giơ lên ngôi vua
     • Chế độ quân chủ lập hiến được thiết lập
   • Nguyên nhân
    • Vấn đề tài chính
     • Tăng thuế
      • Đàn áp cuộc nổi dậy của người Scotland
    • Sac-lơ triệu tập Quốc hội
     • Gồm quý tộc mới và tư sản
      • Không phê duyệt
    • Tháng 4, 1640
    • Sác-lơ I dùng vũ lực đàn áp Quốc Hội
     • Nhân dân phản đối
      • Thất bại
       • Chạy lên phía bắc London
    • Tập hợp lực luowjgn phản công
   • Kết quả
    • Cách mạng tư sản Anh đã lật đổ chế độ phong kiến
    • Chủ nghĩa tư bản phát triển
   • Ý nghĩa
    • Có ý nghĩa trọng đại trong thời kì quá độ từ chế độ phong kiến sang chế độ tư bản
    • Flag_of_the_United_Kingdom
   • Battle_of_Naseby

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button