Kiến thức

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 An Giang tất cả các trường công lập và chuyên

Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021 tỉnh An Giang

Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 An Giang năm học 2021-2022 chi tiết điểm xét tuyển nguyện vọng 1 và 2 của 50 trường Trung học phổ thông tại tỉnh An Giang.
Mục lục nội dung
  • 1. Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 An Giang

  • 2. Điểm chuẩn lớp 10 năm 2020 An Giang

  • 3. Điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2019 tại An Giang

Điểm chuẩn kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại tỉnh An Giang năm học 2021- 2022 được chúng tôi chia sẻ giúp các em dễ dàng cập nhật điểm chuẩn của các trường THPT trong toàn tỉnh An Giang.

Bạn đang xem: Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 An Giang tất cả các trường công lập và chuyên

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 An Giang

New: Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 An Giang năm 2021 sẽ được chúng tôi cập nhật ngay khi Sở GD-ĐT công bố chính thức.

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 An Giang Công lập

(cập nhật)

Điểm chuẩn vào 10 Chuyên Thoại Ngọc Hầu 2021

(cập nhật)

Điểm chuẩn vào lớp 10 Chuyên Thủ khoa Nghĩa 2021 – 2022

(cập nhật)

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2020 An Giang

Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 các trường THPT Công lập

TRƯỜNG NV1 NV2
PT Thực hành sư phạm 37,00 37,50
THPT Long Xuyên 38,00 38,00
THPT Nguyễn Hiền 37,00 37,50
THPT Nguyễn Công Trứ 35,00 36,00
THCS-THPT Mỹ Hòa Hưng 33,50 35,00
THPT Vọng Thê 30,00 31,00
THPT Nguyễn Khuyến 34,00 35,00
THPT Nguyễn Văn Thoại 31,00 32,00
THPT Vĩnh Trạch 30,00 34,00
THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 34,00 35,00
THPT Cần Đăng 34,00 35,00
THPT Vĩnh Bình 29,00 33,00
THCS-THPT Bình Long 27,00 30,00
THPT Trần Văn Thành 30,00 32,00
THPT Thạnh Mỹ Tây 30,00 32,00
THPT Châu Phú 31,50 32,00
THPT Bình Mỹ 28,00 32,00
THCS-THPT Bình Chánh 26,00 28,50
THPT Châu Thị Tế 31,00 33,00
THPT Võ Thị Sáu 34,50 36,00
THPT Chi Lăng 29,00 30,00
THPT Xuân Tô 28,50 31,00
THPT Tịnh Biên 28,50 29,00
THPT Nguyễn Trung Trực 31,00 32,00
THPT Ba Chúc 33,00 33,00
THCS-THPT Cô Tô 28,50 30,5
THPT An Phú 32,00 33,00
THPT Quốc Thái 30,50 31,00
THCS-THPT Vĩnh Lộc 27,00 30,50
THPT Tân Châu 30,50 31,00
THCS&THPT Long Bình 26,00 28,50
THPT Nguyễn Quang Diệu 33,00 33,00
THPT Nguyễn Sinh Sắc 33,00 34,00
THPT Vĩnh Xương 32,50 33,00
THPT Châu Phong 31,00 32,00
THPT Chu Văn An 35,00 36,00
THPT Bình Thạnh Đông 30,00 32,00
THPT Nguyễn Chí Thanh 27,00 32,00
THPT Hòa Lạc 29,00 32,00
THCS-THPT Phú Tân 33,00 34,00
THPT Nguyễn Hữu Cảnh 34,00 35,00
THPT Châu Văn Liêm 32,00 34,00
THPT Lương Văn Cù 33,50 34,00
THPT Võ Thành Trinh 29,00 34,00
THPT Huỳnh Thị Hưởng 29,00 30,00
THPT Ung Văn Khiêm 30,00 33,00
THPT Nguyễn Văn Hưởng 27,00 32,00

Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu 2020

Lớp chuyên Điểm chuẩn
Toán 39,25
Toán (Tin) 38,25
Tin học 32,75
Vật lý 40,50
Hóa học 37,50
Sinh học 35,25
Anh 38,00
Ngữ Văn 35,00
Lịch sử 34,50
Địa Lý 33,00

Điểm chuẩn trúng tuyển vào 10 THPT Thủ khoa Nghĩa 2020

Lớp chuyên Điểm chuẩn
Toán 35,00
Toán (tin) 29,25
Tin học 26,75
Vật lý 24,75
Hóa học 34,25
Hoán (sinh) 30,75
Sinh học 28,25
Anh văn 31,25
Ngữ Văn 26,00
Lịch sử 24,00
Địa Lý 25,75

➜ 

Tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2020 An Giang

Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020 – 2021 tại An Giang

Điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2019 tại An Giang

Điểm chuẩn vào 10 THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu

Môn Số học sinh Điểm chuẩn
Toán 70 39.50
Toán 18 38.25
Tin học 17 32.25
Vật lý 35 33.75
Hóa học 35 36.00
Sinh học 35 35.00
Anh văn 70 39.80
Ngữ Văn 35 36.75
Lịch sử 18 32.25
Địa Lý 17 32.00
Cộng 350

Điểm chuẩn vào 10 THPT Chuyên Thủ khoa Nghĩa

Môn Số học sinh Điểm chuẩn
Toán 35 32.50
Toán 17 26.75
Tin học 18 25.25
Vật lý 35 27.50
Hóa học 35 32.00
Hóa học 25 29.25
Địa lý 10 25.25
Sinh học 29 25.75
Anh văn 70 27.00
Ngữ Văn 35 30.75
Ngữ Văn 21 25.00
Lịch sử 12 25.25
Cộng 342

Điểm chuẩn trúng tuyển vào 10 các trường không chuyên trên địa bàn tỉnh năm 2019:

TRƯỜNG ĐIỂM CHUẨN NGUYỆN VỌNG 1 ĐIỂM CHUẨN NGUYỆN VỌNG 2
PT Thực hành sư phạm 28,50 29,50
THPT Long Xuyên 34,00 35,00
THPT Nguyễn Hiền 27,25 30,00
THPT Nguyễn Công Trứ 21,00 26,00
THCS-THPT Mỹ Hòa Hưng 14,00 24,50
THPT Vọng Thê 12,00 14,00
THPT Nguyễn Khuyến 19,25 23,00
THPT Nguyễn Văn Thoại 14,75 16,00
THPT Vĩnh Trạch 13,75 19,00
THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 24,50 30,00
THPT Cần Đăng 17,00 23,00
THPT Vĩnh Bình 12,00 14,00
THCS-THPT Bình Long 13,00 16,50
THPT Trần Văn Thành 20,50 22,00
THPT Thạnh Mỹ Tây 17,75 18,00
THPT Châu Phú 19,00 21,00
THPT Bình Mỹ 15,00 21,00
THCS-THPT Bình Chánh 11,00 11,50
THPT Châu Thị Tế 14,50 16,00
THPT Võ Thị Sáu 22,50 24,00
PT Dân tộc nội trú An Giang
THPT Chi Lăng 14,00 17,00
THPT Xuân Tô 11,00 14,00
THPT Tịnh Biên 10,25 12,00
THPT Nguyễn Trung Trực 13,00 18,00
THPT Ba Chúc 14,00 15,00
THCS-THPT Cô Tô 11,00 19,00
THPT An Phú 12,75 16,75
THPT Quốc Thái 18,00 19,00
THCS-THPT Vĩnh Lộc 14,00 15,00
THPT Tân Châu 28,75 29,00
THPT Nguyễn Quang Diệu 23,50 25,00
THPT Vĩnh Xương 14,50 21,00
THPT Đức Trí 18,00 22,50
THPT Châu Phong 17,00 23,00
THPT Chu Văn An 25,00 28,00
THPT Bình Thạnh Đông 16,00 20,00
THPT Nguyễn Chí Thanh 14,50 17,50
THPT Hòa Lạc 15,50 17,50
THCS-THPT Phú Tân 20,50 21,75
THPT Nguyễn Hữu Cảnh 18,75 22,00
THPT Châu Văn Liêm 15,00 17,00
THPT Lương Văn Cù 18,50 23,00
THPT Võ Thành Trinh 11,00 14,00
THPT Huỳnh Thị Hưởng 10,00 11,00
THPT Ung Văn Khiêm 14,00 18,25
THPT Nguyễn Văn Hưởng 10,00 12,00

Trên đây là tổng hợp điểm chuẩn lớp 10 An Giang qua các năm!

Thanh Long (Tổng hợp)

TẢI VỀ

diem chuan lop 10 nam 2018 2019 tinh an giangdiem chuan lop 10 nam 2018 2019 tinh an giang
(phien ban .doc)

Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa
Mục lục bài viết

  • 1. Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 An Giang

  • 2. Điểm chuẩn lớp 10 năm 2020 An Giang

  • 3. Điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2019 tại An Giang

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button