Kiến thức

Điền số thứ tự, ký tự đầu dòng tự động MS Word

Bạn đang xem: Điền số thứ tự, ký tự đầu dòng tự động MS Word

Cách đánh số thứ tự trong word

Điền số thứ tự dịch vụ , ký tự đầu dòng tự động trong Microsoft Word: bạn muốn đánh số thứ tự nhanh cho qua mạng các đoạn văn bản sửa lỗi . Trong bài viết lấy liền dưới đây download , Quản Trị Mạng nơi nào sẽ hướng dẫn cách đánh số thứ tự kinh nghiệm và ký tự đầu dòng tự động qua mạng , bạn địa chỉ có thể tự tạo ký tự tài khoản đặc biệt địa chỉ hoặc ảnh làm ký tự đầu dòng.

Điền số thứ tự giá rẻ , ký tự đầu dòng tự động

* Trước khi đánh văn bản nhanh nhất có thể dùng phím tắt: Ctrl + Alt + L

* Trước nhanh nhất và sau khi đánh văn bản:

Cách 1:

1 link down . Format Bullets and Numbering…

2 kỹ thuật . Xuất hiện hộp thoại Bullets and Numbering qua app , chi tiết tối ưu các thẻ trong hộp thoại này cập nhật như sau:

a khóa chặn . Thẻ Bulleted: Ký tự đầu dòng là thanh toán các ký tự tất toán đặc biệt:

Điền số thứ tự, ký tự đầu dòng tự động MS Word

* Kích vào nút Customize… sửa lỗi để chỉnh lại định dạng ký tự đầu dòng giảm giá , xuất hiện hộp thoại mới Customize Bulleted List:

Điền số thứ tự, ký tự đầu dòng tự động MS Word

 • Nút Charater… Chọn lại ký tự làm ký tự đầu dòng
 • Nút Picture… Chọn lại ảnh làm ký tự đầu dòng
 • Indent at Điền số thứ tự, ký tự đầu dòng tự động MS Word: Căn chỉnh khoảng cách ký tự đầu dòng so tất toán với lề.
 • Text position: Vị trí bắt đầu hiển thị ký tự văn bản.
  • Tab space after: Khoảng cách ký tự dòng đầu tiên trên điện thoại của đoạn văn bản so tải về với lề hỗ trợ , nhanh nhất nhưng ký tự văn bản không vượt qua ký tự đặt tự động.
  • Indent at Điền số thứ tự, ký tự đầu dòng tự động MS Word: Khoảng cách nhanh nhất các dòng không phải là dòng đầu tiên sửa lỗi của đoạn văn bản so nạp tiền với lề hay nhất , khoảng cách này link down được phép vượt qua ký tự đặt tự động ra ngoài lề.
 • Chọn OK như thế nào để đồng ý nhanh nhất với sự thay đổi miễn phí , Canel hướng dẫn để bỏ qua hay nhất và quay trở lại thẻ Bulleted.

b tăng tốc . Thẻ Numbered: Ký tự đầu dòng là như thế nào các số:

Điền số thứ tự, ký tự đầu dòng tự động MS Word

* Kích vào nút Customize… kiểm tra để chỉnh lại định dạng ký tự đầu dòng cài đặt , xuất hiện hộp thoại mới Customize Numbered List:

Điền số thứ tự, ký tự đầu dòng tự động MS Word

 • Number format: kích nút Font… quảng cáo để chọn lại định dạng font cho số thứ tự đầu dòng.
 • Number Style: Kiểu đặt số thứ tự (1 đăng ký vay , 2 sửa lỗi , 3 như thế nào , bản quyền hoặc a qua app , b miễn phí , c mật khẩu , nhanh nhất hoặc I kinh nghiệm , II như thế nào , III,…)
 • Start at: Số bắt đầu đặt từ Điền số thứ tự, ký tự đầu dòng tự động MS Word (mặc định là 1)
 • Number position: Định dạng căn lề là trái an toàn , giữa như thế nào , phải.
 • Text position: Vị trí bắt đầu hiển thị ký tự văn bản.
  • Tab space after: Khoảng cách ký tự dòng đầu tiên tổng hợp của đoạn văn bản so tăng tốc với lề cập nhật , tính năng nhưng ký tự văn bản không vượt qua ký tự đặt tự động.
  • Indent at Điền số thứ tự, ký tự đầu dòng tự động MS Word: Khoảng cách dữ liệu các dòng không phải là dòng đầu tiên tối ưu của đoạn văn bản so vô hiệu hóa với lề trên điện thoại , khoảng cách này kích hoạt được phép vượt qua ký tự đặt tự động ra ngoài lề.
 • Chọn OK quản lý để đồng ý xóa tài khoản với sự thay đổi tổng hợp , Canel kích hoạt để bỏ qua dữ liệu và quay trở lại thẻ Numbered.

c cập nhật . Thẻ Outline Numbered: Ký tự đầu dòng tốc độ của phải làm sao các đoạn văn bản tất toán sẽ miễn phí được đặt ở dạng phân cấp:

Điền số thứ tự, ký tự đầu dòng tự động MS Word

* Kích vào nút Customize… hay nhất để chỉnh lại định dạng ký tự đầu dòng mới nhất , xuất hiện hộp thoại mới Customize Outline Numbered List:

Điền số thứ tự, ký tự đầu dòng tự động MS Word

 • Level: Cấp độ hiển thị thứ tự tự động
 • Number format: Định dạng số thứ tự
 • Number style: Chọn kiểu số thứ tự (1 thanh toán , 2 hướng dẫn , 3…; a mật khẩu , b kinh nghiệm , c…; I qua web , II lấy liền , III,…)
 • Start at: Bắt đầu đánh số thứ tự tự động.
 • Previous level number: Cấp độ số hiển thị trước số thứ tự tự động thanh toán . Cấp độ này bao giờ kích hoạt cũng nhỏ hơn một cấp so cài đặt với Level.
 • Nút Font…: Định dạng phông chữ cho số thứ tự tự động.
 • Number position: Định dạng căn lề là trái công cụ , giữa dịch vụ , phải mới nhất với khoảng cách cách lề là Aligned at.
 • Text position: Vị trí bắt đầu hiển thị ký tự văn bản.
  • Tab space after: Khoảng cách ký tự dòng đầu tiên kinh nghiệm của đoạn văn bản so ứng dụng với lề tính năng , ở đâu nhanh nhưng ký tự văn bản không vượt qua ký tự đặt tự động.
  • Indent at Điền số thứ tự, ký tự đầu dòng tự động MS Word: Khoảng cách ứng dụng các dòng không phải là dòng đầu tiên đăng ký vay của đoạn văn bản so mẹo vặt với lề bản quyền , khoảng cách này an toàn được phép vượt qua ký tự đặt tự động ra ngoài lề.
 • Chọn OK qua web để đồng ý hướng dẫn với sự thay đổi giá rẻ , Canel mật khẩu để bỏ qua ứng dụng và quay trở lại thẻ Numbered.

d tốc độ . Thẻ List Styles: Tạo thêm kiểu đặt ký tự đầu dòng tùy ý:

Điền số thứ tự, ký tự đầu dòng tự động MS Word

– Kích vào nút Add… an toàn để tạo thêm kiểu định dạng đánh số thứ tự tự động

Điền số thứ tự, ký tự đầu dòng tự động MS Word

– Nút Modify… dịch vụ để sửa lại kiểu định dạng

Điền số thứ tự, ký tự đầu dòng tự động MS Word

– Nút Delete… full crack để xóa bớt kiểu định dạng số thứ tự tự động mẹo vặt đã tạo.

Điền số thứ tự, ký tự đầu dòng tự động MS Word
Hộp thoại thông báo: “Bạn có muốn xóa kiểu định dạng… không?”

+ Yes: Đồng ý
+ No: Hủy bỏ lệnh xóa.

3 tốt nhất . Chọn nút OK trên hộp thoại Bullets and Numbering trực tuyến để hoàn thành việc đánh số thứ tự tự động.

Cách 2:

Lựa chọn (bôi đen) kích hoạt những đoạn văn bản cần đặt chế độ thứ tự mới nhất hoặc ký tự đầu dòng dữ liệu , kích vào biểu tượng Điền số thứ tự, ký tự đầu dòng tự động MS Word (đánh số thứ tự tự động) an toàn , xóa tài khoản và biểu tượng Điền số thứ tự, ký tự đầu dòng tự động MS Word (đánh ký tự tự động) trên thanh Formatting.

Sau khi cài office xong thông thường Word qua mạng sẽ mặc định download để ở chế độ dùng số thứ tự như thế nào và ký tự tự động đầu dòng kỹ thuật . Tức là khi ở đầu dòng có ký tự hướng dẫn hoặc số thứ tự (- lừa đảo , * tài khoản , 1 công cụ , I tốt nhất , b,…) sau khi gõ Enter qua app để xuống dòng tự động , MS Word hỗ trợ sẽ tự động chuyển thành chế độ tự động điền ký tự tốc độ hoặc số thứ tự đầu dòng.

Muốn bỏ chế độ tự động đánh số thứ tự đầu dòng:

1 ở đâu nhanh . Vào ToolsAutoCorrect Options…

Điền số thứ tự, ký tự đầu dòng tự động MS Word

2 cài đặt . Xuất hiện hộp thoại ứng dụng , chọn thẻ AutoFormat

Điền số thứ tự, ký tự đầu dòng tự động MS Word

Bỏ dấu lựa chọn (*):
* Automatic bulleted lists.
* Other paragraph styles.

3 hay nhất . Chọn thẻ AutoFormat As You Type

Điền số thứ tự, ký tự đầu dòng tự động MS Word

Bỏ dấu lựa chọn (*):
* Automatic bulleted lists.
* Automatic numbered lists.

4 danh sách . Chọn nút OK nạp tiền để hoàn thành

Lúc này link down , khi ở đầu dòng có ký tự full crack hoặc số thứ tự (- tính năng , * kỹ thuật , 1 lấy liền , I giảm giá , b,…) sau khi gõ Enter cài đặt để xuống dòng thanh toán , MS Word khóa chặn sẽ không chuyển thành chế độ tự động điền ký tự an toàn hoặc số thứ tự đầu dòng nữa qua web mà coi đó là một ký tự.

4.9/5 (14 votes)

Có thể bạn quan tâm:

 • Cách sử dụng tính năng Go Live mới của Discord

 • Cách restore iPhone và sử dụng chế độ Recovery

 • Cách cài giao diện Windows 10 đầy quyến rũ bằng theme Decision và Rainmeter

 • Cách đổi tên, đổi ảnh đại diện trên Viber máy tính

 • Meme là gì? Và một số meme phổ biến hiện nay

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button