Kiến thức

Công thức tính diện tích và chu vi hình tam giác đầy đủ nhất

Công thức tính diện tích và chu vi hình tam giác đầy đủ nhất

Trong các bảng công thức, thì công thức tính diện tích và chu vi hình tam giác là một trong những bảng công thức cực kỳ khó nhớ và có rất nhiều trường hợp khác nhau để áp dụng công thức.

Tuy nhiên, các công thức này lại áp dụng trong khá nhiều trường hợp và nhiều bài tập khác nhau. Cùng với ThaoTruong, đi xét một số trường hợp cụ thể khác nhau để tính diện tích và chu vi hình tam giác cho thật chuẩn để các bạn nhỏ áp dụng làm bài tập.

Nội dung chính

 • Các loại tam giác trong toán học

  • Tam giác thường

  • Tam giác cân

  • Tam giác đều

  • Tam giác vuông

  • Tam giác tù

  • Tam giác nhọn

  • Tam giác vuông cân

 • Diện tích tam giác thường

 • Diện tích tam giác cân

 • Diện tích tam giác điều

 • Diện tích tam giác vuông

 • Diện tích tam giác vuông cân

 • Công thức tính chu vi hình tam giác

  • Chu vi tam giác thường

  • Chu vi tam giác vuông

  • Chu vi tam giác cân

  • Chu vi tam giác điều

Các loại tam giác trong toán học

Trong toán học, thì chúng ta thường gặp 8 loại tam giác như sau:

Bạn đang xem: Công thức tính diện tích và chu vi hình tam giác đầy đủ nhất

Tam giác thường

 • Là loại tam giác cơ bản nhất, có số đo các cạnh và số đo các góc bằng nhau cũng là loại tam giác thường gặp nhất trong toán học.

Tam giác cân

 • Là tam giác có hai cạnh bằng nhau, hai cạnh này được gọi là hai cạnh bên. Đỉnh của một tam giác cân là giao điểm của hai cạnh bên.

Xem thêm: Hàm hoán vị trong C-Cách Học

Tam giác đều

 • Là trường hợp đặc biệt của tam giác cân có cả ba cạnh bằng nhau. Và có 3 góc bằng nhau và bằng 60 độ.

Tam giác vuông

 • Là tam giác có một góc bằng 90 độ (là góc vuông).

Tam giác tù

 • Là tam giác có một góc trong lớn hơn lớn hơn 90 độ (một góc tù) hay có một góc ngoài bé hơn 90 độ (một góc nhọn).

Xem thêm: Những điều cần biết về nhóm thuốc Statin

Tam giác nhọn

 • Là tam giác có ba góc trong đều nhỏ hơn 90 độ (ba góc nhọn) hay có tất cả góc ngoài lớn hơn 90 độ (sáu góc tù).

Tam giác vuông cân

 • Là loại tam giác vừa là tam giác vuông, vừa là tam giác cân.

Diện tích tam giác thường

Với: Ta có 1 tam giác ABC có ba cạnh a, b, c, ha là đường cao từ đỉnh A

a. Công thức tính chung

– Diện tích tam giác bằng ½ tích của chiều cao hạ từ đỉnh với độ dài cạnh đối diện của đỉnh.

b. Diện tích tam giác khi biết 1 góc

– Diện tích tam giác bằng ½ tích hai cạnh kề với sin của góc hợp bởi hai cạnh đó trong tam giác.

c. Diện tích tam giác khi biết 3 cạnh bằng công thức Heron.

Với p là nửa chu vi tam giác

Ta có thể viết lại:

d. Diện tích bằng bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác (R)

e. Diện tích bằng bán kính đường tròn nội tiếp tam giác (r)

Diện tích tam giác cân

Với:

– a là độ dài cạnh đáy.

– b là độ dài hai cạnh bên.

– ha là đường cao từ đỉnh A.

Diện tích tam giác điều

Với:

– a là độ dài các cạnh.

Diện tích tam giác vuông

Với:

– Tam giác ABC vuông tại B.

– a, b là độ dài hai cạnh góc vuông.

Diện tích tam giác vuông cân

Với:

– Tam giác ABC vuông cân tại A.

– a là độ dài hai cạnh góc vuông.

Công thức tính chu vi hình tam giác

Chu vi tam giác thường

Công thức: P = a + b + c

Trong đó:

– P là chu vi tam giác.

– a, b, c là 3 cạnh của hình tam giác.

Từ đó, chúng ta có công thức tính nữa chu vi tam giác thường như sau:

Công thức: 1/2 P = (a+b+c)/2

Xem thêm: CẤU TRÚC VÀ CHỨC NĂNG CỦA PROTEIN-Lộ trình du học cho sinh viên ngành Y-Flat World

Chu vi tam giác vuông

Công thức: P= a + b + c

Trong đó:

– a và b : Hai cạnh của tam giác vuông.

– c là cạnh huyền của tam giác vuông.

Chu vi tam giác cân

Công thức: P = 2 a + c

Trong đó:

– a : Hai cạnh bên của tam giác cân.

– c là đáy của tam giác.

Chu vi tam giác điều

Công thức: P = 3 x a

Trong đó:

– P là chu vi tam giác đều.

– a là chiều dài cạnh của tam giác.

Với từng trường hợp cụ thể, mà chúng ta sẽ có các công thức tính chu vi và diện tích của một tam giác bất kỳ để áp dụng vào việc tính toán cho từng bài toán cụ thể.

Bình Luận

Trả lời

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button
444 live app 444 live 444 live app 444live kisslive kiss live yy live yylive