Kiến thức

Điện trường và từ trường là gì-Học Điện Tử

Điện trường và từ trường là gì

0

216

Facebook

Twitter

Google+

Pinterest

WhatsApp

Contents

 • 1 Điện trường & Từ trường là gì ?

  • 1.1 Điện trường là gì

   • 1.1.1 Công thức điện trường :

  • 1.2 Từ trường là gì

   • 1.2.1 Công thức từ trường:

  • 1.3 Sự khác nhau giữa điện trường và từ trường

Điện trường & Từ trường là gì ?

Điện trường và từ trường đều là nguyên tắc cơ bản của kỹ thuật điện và điện tử . Điện trường là khu vực bao quanh một hạt mang điện trong khi từ trường là khu vực xung quanh một nam châm. Một điện tích chuyển động tạo ra cả điện trường và từ trường được gọi là trường điện từ. Hai lĩnh vực này có phần liên quan nhưng chúng không phụ thuộc vào nhau. Ngoài ra, có rất nhiều sự khác biệt giữa điện trường và từ trường.

 Điện trường và từ trường là gì Điện trường và từ trường là gì

Trước khi đi vào sự khác biệt giữa điện trường và từ trường, trước tiên chúng ta sẽ thảo luận về những điều cơ bản của chúng.

Bạn đang xem: Điện trường và từ trường là gì-Học Điện Tử

Điện trường là gì

Điện trường được định nghĩa là “khu vực xung quanh một điện tích mà ở đó có thể cảm nhận được tác dụng của điện tích đó, được gọi là điện trường.” Điện trường tác dụng lên các điện tích khác.

 Điện trường và từ trường là gì Điện trường và từ trường là gì

Một điện tích có thể tác dụng lực lên các điện tích khác trong điện trường của nó hoặc hút hoặc đẩy chúng. Đường mà một điện tích dương nhỏ bé di chuyển trong điện trường được gọi là đường sức điện trường.

Nó được ký hiệu là ‘E’. Nó được đo bằng newton trên mỗi coulomb tương đương với vôn trên mét . Dụng cụ dùng để đo điện trường được gọi là Điện kế . Trong khi đó cường độ của trường không thể tự xác định được mà cần phải có một vật mang khác để đo được.

Một điện trường được tạo ra xung quanh một điện tích (dương hoặc âm) hoặc bằng cách thay đổi từ trường theo thời gian.

Điện trường được hình dung bằng các đường sức . Chúng đại diện cho con đường mà một đơn vị điện tích dương sẽ đi theo bên trong một điện trường. Đường sức điện trường tạo ra bởi điện tích đứng yên bắt nguồn từ điện tích dương và dừng ở điện tích âm. Do đó, một điện tích dương đứng yên có đường sức hướng ra ngoài còn một điện tích âm đứng yên có đường sức điện trường hướng vào trong. Trong khi điện trường giữa hai điện tích dương và âm bắt nguồn từ điện tích dương & kết thúc trên điện tích âm.

 Điện trường và từ trường là gì Điện trường và từ trường là gì

Do đó, hai điện tích giống nhau sẽ đẩy nhau và đường sức của chúng sẽ đẩy nhau. Trong khi hai điện tích trái dấu hút nhau khi đường sức của chúng hút nhau.

Cường độ điện trường là đường sức của điện trường trên một đơn vị diện tích. Nó thay đổi theo lượng điện tích & giảm theo bình phương khoảng cách từ điện tích nguồn. Lực tác dụng lên điện tích bên trong điện trường phụ thuộc vào lượng điện tích và khoảng cách giữa chúng.

Một điện tích chuyển động không chỉ có điện trường mà còn tạo ra từ trường mà cả hai đều vuông góc với nhau. Do đó, điện trường & từ trường liên kết với nhau. Tuy nhiên, chúng có thể tự tồn tại & cái này không phụ thuộc vào cái kia. Nó tạo ra một thuật ngữ khác được gọi là nam châm điện. Điện từ học có rất nhiều ứng dụng được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta.

Công thức điện trường :

Lực trên một đơn vị điện tích được gọi là cường độ điện trường.

E = F ÷ Q

Ở đây:

 • E = Cường độ điện trường
 • F = Lực lượng
 • Q = Điện tích

Cường độ điện được tính theo công thức vôn trên mét như sau:

ε = e ÷ d

Từ trường là gì

Từ trường là một khu vực bao quanh một nam châm trong đó có thể cảm nhận được tác dụng của nam châm đó. Các cực của các nam châm khác chịu lực hút hoặc lực đẩy bên trong từ trường.

 Điện trường và từ trường là gì Điện trường và từ trường là gì

Từ trường được tạo ra bởi một nam châm nguồn hoặc bởi một điện trường biến thiên theo thời gian.

Một từ trường được tặng bởi ‘ B ‘ và đơn vị đo của nó là Tesla (T) hoặc Gauss (G) . Dụng cụ dùng để đo từ trường được gọi là từ kế.

Từ trường có thể được tạo ra bởi một nam châm hoặc một điện trường biến thiên theo thời gian.

Một nam châm đặt ra hai cực được gọi là cực bắc và cực nam. Đường sức từ xuất phát từ cực bắc & đi vào cực nam của nam châm. Các đường sức từ đi vào cực nam tạo thành một vòng kín. Trong khi đó các đường sức của điện trường không tạo thành một vòng kín.

Do đó, Từ trường chỉ tồn tại ở dạng lưỡng cực tức là nó luôn có hai cực Bắc & Nam nối với nhau bằng một đường sức từ trường vòng kín. Trong khi điện có thể tồn tại ở dạng đơn cực tạo thành các đường thẳng đi ra ngoài hoặc hướng vào trong điện tích.

Công thức từ trường:

B = Φ b ÷ A

Ở đây:

 • B = Từ trường
 • Φ b  = từ thông
 • A = khu vực

Sự khác nhau giữa điện trường và từ trường

Bảng So sánh tính chất của điện trường và từ trường :

Điện trường Từ trường
Khu vực xung quanh điện tích nơi cảm nhận được hiệu ứng của nó. Khu vực xung quanh nam châm nơi có thể cảm nhận được tác dụng của nó.
Nó tác dụng lực đẩy hoặc lực hút lên các điện tích khác. Nó tạo ra một lực đẩy hoặc lực hút lên các cực của nam châm khác.
Nó được biểu thị bằng ký hiệu “E”. Nó được biểu thị bằng ký hiệu “B”.
Công thức của nó là E = F / Q. Công thức của nó là B = Φ b / A.
Đơn vị đo của nó là newton / coulomb (N / C) hoặc vôn / mét. Đơn vị đo của nó là Tesla (T) hoặc Gauss (G), trong đó 1 Tesla = 10.000 Gauss.
Nó được đo bằng điện kế. Nó được đo bằng từ kế.
Nó vốn được tạo ra xung quanh một điện tích hoặc bằng cách thay đổi từ trường. Nó được tạo ra xung quanh một nam châm hoặc bằng cách thay đổi điện trường.
Các điện tích có thể âm hoặc dương đều có điện trường riêng. Nam châm luôn có hai cực tức là cực bắc & cực nam.
Đường sức điện trường bắt nguồn từ điện tích dương và kết thúc ở điện tích âm. Đường sức từ bắt nguồn từ cực bắc & đi vào cực nam.
Các đường sức điện trường không tạo thành vòng kín.  Các đường sức từ tạo thành vòng kín.
Nó là đơn cực tức là một điện tích riêng biệt duy nhất có đường sức điện trường thẳng hướng ra ngoài hoặc hướng vào trong. Nó là lưỡng cực tức là mọi nam châm đều có cực bắc & cực nam & các đường sức của nam châm bắt đầu từ cực bắc vào cực nam.
Trong sóng điện từ, nó dao động vuông góc với từ trường. Trong sóng điện từ, nó vuông góc với điện trường.
Nó tồn tại trong hai chiều. Nó tồn tại trong không gian ba chiều.
Điện trường có thể hoạt động tức là các hạt thay đổi hướng và chuyển động. Nó không thể làm việc nghĩa là các hạt thay đổi hướng nhưng không chuyển động.

 • TAGS
 • câu hỏi điện tử

Facebook

Twitter

Google+

Pinterest

WhatsApp

Previous article

Mạch nhân đôi điện áp DC

Next article

Đơn vị máy biến áp tính bằng kVA thay vì kW Tại sao ?

Mr.T

https://mobitool.net

Hãy Đọc Và Ham Học Nhé !

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button