Kiến thức

Điều chế và nhận biết Axit cacboxylic-Chuyên đề môn Hóa học lớp 11-VnDoc.com

Bạn đang xem: Điều chế và nhận biết Axit cacboxylic-Chuyên đề môn Hóa học lớp 11-VnDoc.com

Điều chế và nhận biết Axit cacboxylic

1 355

Tải về

Bài viết đã được lưu

Chuyên đề Hóa học lớp 11:

Điều chế và nhận biết Axit cacboxylic

được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới các bạn học sinh cùng quý thầy cô tham khảo. Nội dung tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh học tốt môn

Hóa học lớp 11

hiệu quả hơn. Mời các bạn tham khảo.

Lý thuyết: Điều chế và nhận biết Axit cacboxylic

I. Phương pháp giải

– Nắm rõ các phương pháp điều chế axit.

– Nhận biết axit dung quỳ tím; axit HCOOH, muối của axit HCOOH dùng AgNO3/NH3; axit không no nhận biết bằng dung dịch thuốc tím, dung dịch nước brom.

II. Ví dụ

Bài 1: Nhận biết các chất hữu cơ sau đây đựng trong các bình không nhãn: Axit axetic; Acrolein; Axetanđehit; Axit fomic; Axit acrilic và n-Propylaxetilen.

Trả lời

Axit acrilic Axit axetic Axetanđehit Axit fomic n-Propylaxetilen
AgNO3/NH3 _ _ ↓Ag đen ↓Ag đen ↓ C3H7C≡CAg trắng
Na _ ↑H2
Dung dich Brom Mất màu _

Phương trình phản ứng:

CH3CHO + 2AgNO3 + NH3 + H2O → CH3COONH4 + 2Ag↓ + NH4NO3

HCOOH + 2AgNO3 + 2NH3 + H2O → (NH4)2CO3 + 2Ag↓ + NH4NO3

C3H7C≡CH + AgNO3 + NH3 → C3H7C≡CAg↓ + NH4NO3

HCOOH + Na → HCOONa + H2

CH2=CHCOOH + Br2 → CH2Br-CHBrCOOH

Bài 2: Từ iso-butan viết các phương trình phản ứng điều chế: Poliisobutilen; Thủy tinh hữu cơ (polimetylmetacrilat; plexiglas). Các chất vô cơ, xúc tác có sẵn.

Trả lời

CH3CH(CH3)CH3cracking→ CH4 + C3H6

CH4 + Cl2a/s 1:1→ CH3Cl + NaOH → CH3OH + NaCl

CH3CH(CH3)CH3đề hidro hóa→ CH2=CH(CH3)CH3

nCH2=CH(CH3)CH3to→ -(-CH2-CH(CH3)2-)-n

CH2=CH(CH3)CH3 + Cl2500o→ CH2=CH(CH3)CH2Cl

CH2=CH(CH3)CH2Cl + NaOH → CH2=CH(CH3)CH2OH

CH2=CH(CH3)CH2OH + [O] to→ CH2=CH(CH3)COOH

CH2=CH(CH3)COOH + CH3OH → CH2=CH(CH3)COOCH3

CH2=CH(CH3)COOCH3to→ -(CH2-CH(CH3)(COOCH3)-n

Trong phần chuyên đề trên đây chúng ta có thể hiểu biết thêm về Điều chế và nhận biết Axit cacboxylic gồm các công thức hóa học, phương pháp điều chế và nhận biết các axit cacboxylic trong thực tế và phòng thí nghiệm.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn lý thuyết Hóa học 11:

Điều chế và nhận biết Axit cacboxylic

. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu

Chuyên đề Hóa học 11

,

Giải bài tập Hóa học lớp 11

,

Giải bài tập Vật Lí 11,

Tài liệu học tập lớp 11

VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button