Kiến thức

Distinguish Oxit Bazơ Bazo Baz0 Muối Nước, Distinguish Oxit Axit And Oxit Bazo-viettingame

Tin tổng hợp

Distinguish Oxit Bazơ Bazo Baz0 Muối Nước, Distinguish Oxit Axit And Oxit Bazo – viettingame

Oxit axit là những oxit lúc tác dụng với nước sẽ tạo ra axit, tác dụng với kiềm tạo thành muối hóa học. Oxit axit thông thường là oxit của phi kim ứng với một axit hoặc kim loại với hóa trị cao. Vậy tính chất hóa học của oxit axit là gì? Cách giải bài tập oxit axit tác dụng với bazo thế nào? Cùng viettingame.com theo dõi nội dung nội dung bài viết dưới phía trên để sở hữu câu vấn đáp.

Đang xem:

Oxit bazơ

1. Định nghĩa oxit 

Định nghĩa oxit là gì? Chúng là hợp chất gồm hai nguyên tố hóa học, trong đó với một nguyên tố là oxy.

Công thức hóa học chung của oxit là: MaOb.

2. Cách gọi tên oxit axit

*

Cách đọc tên oxit axit

Tên oxit axit: (Tên tiền tố chỉ số nguyên tử của phi kim) + Tên phi kim + (tên tiền tố chỉ số nguyên tử oxi) + ‘‘Oxit’’

Chỉ số

Tên tiền tố

Ví dụ

1

Mono (ko cần đọc so với những hợp chất thường thì)

ZnO: Kẽm oxit

2

Đi

UO2: Urani đioxit

3

Tri

SO3: Lưu huỳnh trioxit

4

Tetra

 

5

Penta

N2O5: Đinitơ pentaoxit

6

Hexa

 

7

Hepa

Mn2O7: Đimangan heptaoxit

3. Phân loại oxit

Oxit được phân thành những loại sau: 

Bạn đang xem: Distinguish Oxit Bazơ Bazo Baz0 Muối Nước, Distinguish Oxit Axit And Oxit Bazo-viettingame

3.1 Oxit bazơ

Phía trên là những loại oxit tác dụng được với axit để tạo thành muối và nước. Một trong những oxit bazơ phản ứng với nước để tạo thành bazơ tan gọi là kiềm.

Ví dụ: Na2O – NaOH, Fe2O3 – Fe(OH)3…

3.2 Oxit axit

Phía trên là những oxit tác dụng với bazo để tạo ra muối và nước, phản ứng với nước tạo thành một axit.

Ví dụ: Mn2O7 – HMnO4, CO2 – H2CO3, P2O5 – H3PO4.

Xem thêm: Công suất điện là gì? Công thức tính công suất điện tiêu thụ

3.3 Oxit lưỡng tính

Là loại oxit thậm chí tác dụng với axit hoặc bazơ để tạo muối và nước.

Ví dụ: Al2O3, ZnO.

3.4 Oxit trung tính

Phía trên là oxit ko phản ứng với nước để tạo bazơ hay axit, ko phản ứng với bazơ hay axit để tạo muối.

Ví dụ: Cacbon monoxit – CO, Nitơ monoxit – NO,…

4. Tính chất hóa học của oxit axit

*

Những tính chất hóa học của oxit axit

4.1 Tính tan

Trừ SiO2 thì hầu hết những oxit axit đều tan trong nước để tạo thành dung dịch axit.

Xem thêm:

Tính Kế Thừa Trong Java Với Ví Dụ Cụ Thể, Toàn Tập Kế Thừa (Extends) Trong Java

Ví dụ:

SO3 + H2O → H2SO4

P2O5 + 3H2O → 2H3PO4

N2O5 + H2O → 2HNO3

SO2 + H2O→ H2SO3

Xem thêm: Giải Toán lớp 9

4.2 Oxit axit tác dụng với nước H2O

Hầu như những loại oxit axit lúc tác dụng với nước H2O sẽ tạo ra dung dịch axit trừ SiO2. 

SO3 + H2O → H2SO4

CO2 + H2O→ H2CO3  (Phản ứng thuận nghịch)

 

4.3 Tác dụng với oxit bazo tan để tạo ra muối

Thường thì này là những oxit tác dụng được với nước (Na2O, CaO, K2O, BaO)

SO3 + CaO -> CaSO4

P2O5 + 3Na2O -> 2Na3PO4

Xem thêm: Mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh (Relative clause): Công thức, cách dùng-ielts-fighter.com

4.4 Tác dụng với bazơ tan

Bazo tan là bazo của kim loại kiềm và kiềm thổ mới. Ví dụ, với 4 bazo tan như sau: NaOH, Ca(OH)2, KOH, Ba(OH)2.

P2O5 + 6KOH → 2K3PO4 + 3H2O

Tuỳ vào tỉ lệ mol giữa oxit axit và bazơ tham gia phản ứng mà thành phầm tạo ra sẽ không giống nhau, thậm chí là nước + muối trung hoà, muối axit hoặc hỗn hợp 2 muối.

Gốc axit tương ứng với hoá trị II

So với kim loại trong bazơ với hoá trị I:

Tỉ lệ mol bazo và oxit axit là một trong những: Phản ứng tạo muối axit

NaOH + SO2→ NaHSO3 

Tỉ lệ mol bazo và oxit axit là 2: Phản ứng tạo muối trung hoà

trò chơi Danh Lộn Trực tuyến – trò chơi Đánh Lộn Trực tuyến 1️⃣ trò chơi Đánh Lộn Trực tuyến

2KOH + SO3 → K2SO3 +H2O 

So với kim loại trong bazơ với hoá trị II

Tỉ lệ mol bazo và oxit axit là một trong những: Phản ứng tạo muối trung hoà

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3

Tỉ lệ mol bazo và oxit axit là 2: Phản ứng tạo muối axit

SiO2 + Ba(OH)2 → BaSiO3 

So với axit với gốc axit hoá trị III

So với kim loại với hoá trị I:

Tỉ lệ mol bazo và oxit axit là 6:

P2O5 + 6NaOH → 2Na2HPO4 +H2O

Tỉ lệ mol bazo và oxit axit là 4:

P2O5 + 4NaOH → 2NaH2PO4 +H2O

Tỉ lệ mol bazo và oxit axit là 2:

P2O5 + 2NaOH +H2O → 2NaH2PO4

4.5 Oxit lưỡng tính 

Là loại oxit thậm chí tác dụng với axit hoặc bazơ để tạo muối và nước.

Ví dụ: Al2O3, ZnO.

4.6 Oxit trung tính

Phía trên là oxit ko phản ứng với nước để tạo bazơ hay axit, ko phản ứng với bazơ hay axit để tạo muối.

Ví dụ: Cacbon monoxit – CO, Nitơ monoxit – NO,…

5. Cách giải bài tập oxit axit tác dụng với bazo

*

Một trong những oxit axit thường gặp gỡ

Trường hợp 1: Lúc những oxit axit (CO2, SO2…) tác dụng với dung dịch kiềm (KOH, NaOH…)

Phương trình hóa học

CO2 + NaOH → NaHCO3 (1)

CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O (2)

Cách giải

Bước 1: Xét tỉ lệ mol bazo và oxit axit, giả sử là T

– Nếu T ≤ 1: Thành phầm thu được là muối axit tức chỉ xẩy ra phản ứng (1)

– Nếu 1

– Nếu T ≥ 2: Thành phầm thu được là muối trung hòa tức chỉ xẩy ra phản ứng (2).

Bước 2: Viết phương trình phản ứng và tính toán theo phương trình đó (nếu xẩy ra cả 2 phản ứng thì cần đặt ẩn và giải theo hệ phương trình)

Bước 3: Tính toán theo yêu cầu của đề bài đã cho

Trường hợp 2: Lúc những oxit axit (CO2, SO2…) tác dụng với dung dịch kiềm thổ (Ca(OH)2, Ba(OH)2…)

Phương trình phản ứng

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O (1)

2CO2 + Ca(OH)2 → Ca(HCO3)2 (2)

Cách giải

Bước 1: Xét tỉ lệ

– Nếu T ≤ 1: Thành phầm thu được là muối trung hòa (xẩy ra phản ứng (1))

– Nếu 1

– Nếu T ≥ 2: Thành phầm thu được là muối axit (xẩy ra phản ứng (2)).

Bước 2 và bước 3 tương tự trường hợp 1.

Ví dụ: Sục 6,72 lít khí CO2 trong ĐK tiêu chuẩn chỉnh vào 400ml dung dịch NaOH 1M. Tính khối lượng muối tạo thành.

Xem thêm:

Tải trò chơi Tây Du Ky Trực tuyến For Android, Tây Du Ký Trực tuyến

Giải

Ta với: nCO2 = 6,72 x 22,4 = 0,3 (mol)

nNaOH = C­M x V = 1 x 0,4 = 0,4 (mol)

Phương trình hóa học

CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O (1)

Với: 0,3mol 0,4mol

P/ứ: 0,2 0,2

Theo PTHH (1) ta thấy CO2 dư nên số mol tính theo NaOH tức nNa2CO3 = 0,2 (mol)

nCO2­ p/ứ = 0,2 (mol) => nCO2 dư = 0,3 – 0,2 = 0, 1 (mol)

CO2 dư : CO2 + Na2CO3 + H2O → 2NaHCO3 (2)

Với : 0,1mol 0,2mol

P/ứ: : 0,1 -> 0,1 -> 0,2

Theo PTHH (2) ta thấy Na2CO3 dư nên số mol tính theo CO2:

nNaHCO3 = 2nCO2 = 0,1 x 2 = 0,2 (mol)

nNa2CO3 dư = 0,2 – 0,1 = 0,1 (mol)

Dung dịch thu được sau phản ứng gồm 2 muối: Na2CO3 (0,1 mol), NaHCO3 (0,2 mol)

mNa2CO3 = 0,1 x 106 = 10,6 (g)

mNaHCO3 = 0,2 x 84 = 16,8 (g)

Trên phía trên là những thông tin về oxit axitPhẩm màu hóa chất viettingame.com muốn share tới các bạn đọc. Hy vọng qua đó chúng ta đã biết được oxit axit là gì? cách gọi tên, tính chất hóa học và cách giải bài tập oxit axit tác dụng với bazo thế nào?. Nếu như khách hàng nào với thắc mắc về oxit, vui lòng liên hệ với Cửa Hàng chúng tôi bằng phương pháp điền thông tin vào hộp thoại hỗ trợ trực tuyến 24/7 để được giải đáp tốt nhất.

Cài Và Sử Dụng Avast Không tính tiền Antivirus Diệt Virus Hiệu Quả, Tải Phần Mềm Không tính tiền Antivirus

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button