Kiến thức

Bài tập có lời giải đạo hàm riêng và vi phân PDF-download thư viện tài liệu miên phí

Bạn đang xem: Bài tập có lời giải đạo hàm riêng và vi phân PDF-download thư viện tài liệu miên phí

Bài tập có lời giải đạo hàm riêng và vi phân

 

HÌNH ẢNH DEMO

Tài liệu Bài tập có lời giải đạo hàm riêng và vi phân slide 1

Tài liệu Bài tập có lời giải đạo hàm riêng và vi phân slide 2

Tài liệu Bài tập có lời giải đạo hàm riêng và vi phân slide 3

Tài liệu Bài tập có lời giải đạo hàm riêng và vi phân slide 4

Tài liệu Bài tập có lời giải đạo hàm riêng và vi phân slide 5
Chỉ xem 5 trang đầu, hãy download Miễn Phí về để xem toàn bộ

Trường
Đại
học
Bách
khoa
tp.
Hồ
Chí
Minh
Bộ
môn
Toán
Ứng
dụng
————————————————————————————-
Giải
tích
hàm
nhiều
iến
Chương
2:
Đạo
hàm
iêng

vi
phân

Giảng viên Ts. Đặng Văn Vinh (2/2008)
dangvvinh@hcmut.edu.vn
Nội
dung
—————————————————————————————————————————
0.1

Đạo
hàm
iêng

vi
phân
của
f
=
f(x,y)
0.2

Đạo
hàm
iêng

vi
phân
của
hàm
hợp
0.3

Đạo
hàm
iêng

vi
phân
của
hàm
ẩn
0.4

Đạo
hàm
theo
hướng
0.5

Công
thức
Taylor,
Maclaurint
0.6

Ứng
dụng
của
đạo
hàm
iêng

Δx 0
lim
I.
Đạo
hàm
iêng

vi
phân
của
f
=
f(x,y)
—————————————————————————————————————————
Định
nghĩa
đạo
hàm
iêng
theo
x.
Cho
hàm
hai
iến
f
=
f(x,y)
với
điểm
M0(x0,y0) cố
định.
Xét
hàm
một
iến
F(x)
=
f(x,y0)
theo
iến
x.
Đạo hàm của
của f(x,y) tại
hàm một biến F(x) tại
M0(x0,y0), ký hiệu
x0 được
gọi

đạo
hàm
iêng
theo
x

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button