Kiến thức

Tài liệu Bài tập phương trình lượng giác nâng cao lớp 11 pptx-Tài liệu

Tài liệu Bài tập phương trình lượng giác nâng cao lớp 11 pptx

Tài liệu Bài tập phương trình lượng giác nâng cao lớp 11 pptx

Bạn đang xem: Tài liệu Bài tập phương trình lượng giác nâng cao lớp 11 pptx-Tài liệu

Tài liệu Bài tập phương trình lượng giác nâng cao lớp 11 pptx

… BÀI TẬP PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC NÂNG CAO LỚP 11 Bài 1. Giải các phương trình ( )02sin x 30 2− =2sin 2x cos x3 3π π   + … sin x 2cosx 1 0+ − + =2sin 2x 4sinxcos x 2sin x+ =23sin 2x 7cos2x 3 0+ − = Bài 4. Giải phương trình. (Phương trình đẳng cấp đối với sinx và cosx)2 22cos x 5sin xcosx 6sin x 1 0+ + − =2 … =26cos x 5sinx 7 0+ − =tan x cotx 2+ =xcosx 3cos 2 02+ + =cos2x cosx 1 0+ + = Bài 3. Giải các phương trình 2xcos2x 3cosx 4cos2− =2 26sin x 2sin 2x 5− =26sin 3x cos12x 4− =( )22cos…
 • 2
 • 22,349
 • 638

Tài liệu Bài tập phương trình lượng giác pdf

Tài liệu Bài tập phương trình lượng giác pdf

… BÀI TẬP PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC 11 Bài 1 : Giải các phương trình sau :a. sin(3x + ) 14π= e. 2sin(x + ) 1 04π+ =b. … Giải các phương trình sau :a. 2tan2x + 3 = xcos3b. tan() cot( ) 2 312 4x xπ π+ − = −c. cotx – 1 = cos 21 tanxx+ + sin2x 1sin 22x−1BÀI TẬP PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC 11 Bài 17 … ÷  (π < x < 23π) Bài 7 : Giải và biện luận các phương trình sau :a) sin3x + m = msin3x b) (4m – 1)sinx = msinx – 8 2BÀI TẬP PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC 11 c) msinxcosxcos2xcos4x – m…
 • 4
 • 3,143
 • 58

Tài liệu Bài tập phương trình lượng giác ppt

Xem thêm: Cách dùng giới từ tiếng Anh In, On, At đúng nhất _ Cung cấp GVNN

Tài liệu Bài tập phương trình lượng giác ppt

… II. ĐẶT ẨN PHỤ ĐỂ ĐƯA VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI, BẬC BA Thí dụ 4. Chứng minh rằng nếu cả ba góc của tam giác ABC cùng là nghiệm của phương trình sau thì ABC là tam giác đều:tan 2sin2 2 3.xx+= … chia hai vế của phương trình cho 3cos x hoặc 3sin x để đưa PT đã cho về PT bậc ba của tan x hoặc cot .x III. BIẾN ĐỔI VỀ PHƯƠNG TRÌNH TÍCH Thí dụ 7. Giải phương trình: sin sin21.sin3xxx+= … chia hai vế của phương trình cho 3cos x hoặc 3sin x để đưa PT đã cho về PT bậc ba của tan x hoặc cot .x III. BIẾN ĐỔI VỀ PHƯƠNG TRÌNH TÍCH Thí dụ 5. Giải phương trình: sin sin21.sin3xxx+=…
 • 8
 • 1,362
 • 22

Tài liệu Bài 10: Phương trình lượng giác quy về phương trình bậc hai pdf

Tài liệu Bài 10: Phương trình lượng giác quy về phương trình bậc hai pdf

 • 19
 • 975
 • 8

Tài liệu Ôn tập Phương trình lượng giác pdf

Tài liệu Ôn tập Phương trình lượng giác pdf

… tích. Phương pháp đặt ẩn phụ. Phương pháp đối lập. Phương pháp tổng bình phương. B. BÀI TẬP LUYỆN TẬPDạng 1 : Phương trình lượng giác cơ bản.anhchanghieuhoc95@yahoo.com Trang 2 NGUYỄN TẤN TÀI … cos2x x x x− + = Bài 2 : Cho phương trình 3 3cos sinx x m− =. Xác định m để phương trình có nghiệm.Dạng 5 : Phương trình đối xứng loại 2 Bài 1 : Giải các phương trình lượng giác sau :1. ( … − Bài 19 Giải phương trình: cos 2 cos8 cos6 1x x x− + = Bài 20 Giải phương trình: sin 4 4sin 4cos cos4 1x x x x− + − = Bài 21 Giải phương trình: 3sin 2cos 2 3tanx x x+ = + Bài 22 Giải phương trình: 32cos…
 • 8
 • 1,001
 • 38

Bai tap phuong trinh luong giac

Xem thêm: Định luật Ohm là gì?-Fluke Viet Nam

Bai tap phuong trinh luong giac

… 2sin3x-sin2x+ 3c=os2x=0Bµi 2: Gi¶i c¸c ph¬ng tr×nh sau2 21 1 101. 2( 3sinx-cosx)=3sin2x+ 7cos2x 11. sinx+ +cosx+ =sinx cosx 32. 2sin x+sinxcosx-cos x+1=0 12. 1+tanx=2 2sinx 13. 3sinx+cosx= … Gi¶i c¸c ph¬ng tr×nh sau1. 4 44sin 2 cos 2cos 4tan( / 4 ) tan( / 4 )x xxx xπ π+=− + 11. cos3x+cos2x-cosx-1=0. 2. sin2x+2cos2x=1+sinx-4cosx 12. cotx+sinx(1+tanx.tan2x)=4. 3. sin3x…
 • 2
 • 8,980
 • 134

Các dạng bài tập phương trình lượng giác

Các dạng bài tập phương trình lượng giác

… BT Phương trình Lượng Giác Các dạng bài tập lượng giác Dạng 1 Phương trình bậc nhất và bậc hai , bậc cao với 1 hàm số lượng giác Đặt HSLG theo t với sinx , cosx có điều kiện t ≤1 Giải phương … cosx+cos2x+cos3x+cos4x Tạ Tuấn Anh3BT Phương trình Lượng Giác 11/ cos8x+sin8x= 18 12/ (sinx+3)sin42x-(sinx+3) sin22x+1=0 Dang 7 : Ph ương trình LG biến đổi về tích bằng 0 1/ … Giải phương trỡnh1/ 2sin15x+3cos5x+sin5x=k với k=0 và k=4 với k=0 2/ a : 13 sin coscosx xx+ = b: 64sin 3cos 64sin 3cos 1x xx x+ + =+ +Tạ Tuấn Anh1BT Phương trình Lượng Giác…
 • 5
 • 52,872
 • 1,524

Phương pháp giải bài tập phương trình lượng giác

Xem thêm: Điểm chuẩn vào các trường thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2017

Phương pháp giải bài tập phương trình lượng giác

… nguyờn ca pt: 1)80016093(8cos2=++xxxDạng 2: Ph ơng trình bậc nhất, bậc hai và bậc cao đối với một hàm số l ợng giác 1Nguyen Tat Mao Sinh Vien dai Hoc Hang Hai Viet Nam1/ 2cos2x- … Nguyen Tat Mao Sinh Vien dai Hoc Hang Hai Viet Nam Các dạng bt ph ơng trình l ợng giác Loại 1. Bin lun theo k 1. sin (cosx) = 12. cos(8sinx) = -13. tan(cosx ) = cot( sinx)4. … 2=+ +c. 2 cosxysinx cos x 2+=+ Dạng 4: Ph ơng trình đẳng cấp đối với sinx và cosx 1. Nhận dạng:2. Ph ơng pháp: Giải ph-ơng trình 1. 3sin2x – 3sinxcosx+ 2cos2x cosx=2 2….
 • 7
 • 18,014
 • 217

bải;bai tập phương trình lượng giác cơ bản

bải;bai tập phương trình lượng giác cơ bản

… trước bài mớiIV. Tiến trình bài học và các hoạt động.1. Các hoạt động.HĐ 1: Bài tâp 1.HĐ 2: Bài tập 2.HĐ 3: Củng cố.HĐ 4. Bài tập 3.HĐ 5. Bài tập trắc nghiệmHĐ 6. Củng cố2. Tiến trình bài … dạng bài tập trắc nghiệm.2. Kỷ năng cơ bản :.- Kỹ năng giải phương trình lượng giác cơ bản , sinx =a, cosx =a, tanx=a, cotx=a. Dùng máy tính tìm nghiệm gần đúng của phương trình lượng giác. … Ôân lại công thức nghiệm và phương pháp giải phương trình lượng giác cơ + Phương trình sin 3x =1 có nghiệm như thế nào? +Họ nghiệm PT.+ Công thức nghiệm phương trình sinx =0?+ Công thức…
 • 4
 • 12,270
 • 127

bài tập phương trình lượng giác cực hay

bài tập phương trình lượng giác cực hay

… BÀI TẬP PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC NÂNG CAO LỚP 11 Bài 1. Giải các phương trình ( )02sin x 30 2− =2sin 2x cos x3 3π π   + … sin x 2cosx 1 0+ − + =2sin 2x 4sinxcos x 2sin x+ =23sin 2x 7cos2x 3 0+ − = Bài 4. Giải phương trình. (Phương trình đẳng cấp đối với sinx và cosx)2 22cos x 5sin xcosx 6sin x 1 0+ + − =2 … =26cos x 5sinx 7 0+ − =tan x cotx 2+ =xcosx 3cos 2 02+ + = cos2x cosx 1 0+ + = Bài 3. Giải các phương trình 2xcos2x 3cosx 4cos2− =2 26sin x 2sin 2x 5− =26sin 3x cos12x 4− =( )22cos…
 • 2
 • 4,547
 • 147

Xem thêm

Từ khóa:

bài tập phương trình lượng giác nâng cao lớp 11

bài tập phương trình lượng giác nâng cao 11

bài tập phương trình lượng giác cơ bản lớp 11

bài tập phương trình lượng giác cơ bản lớp 11 có lời giải

bài tập phương trình lượng giác nâng cao

bai tap phuong trinh luong giac nang cao co dap an

giải bài tập phương trình lượng giác cơ bản lớp 11

bai tap phuong trinh luong giac thuong gap lop 11

mot so phuong trinh luong giac nang cao lop 11

bài giảng phương trình lượng giác cơ bản lớp 11

bài 2 phương trình lượng giác cơ bản lớp 11

các bài tập phương trình lượng giác

giải bài tập phương trình lượng giác cơ bản

các dạng bài tập phương trình lượng giác 11

các dạng bài tập phương trình lượng giác cơ bản

Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thống

Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPV

chuyên đề điện xoay chiều theo dạng

Nghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt nam

Một số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTP

Nghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt nam

đề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giải

Giáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôit

Giáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôit

ĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN

Quản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninh

Nghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúng

Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)

BT Tieng anh 6 UNIT 2

Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)

Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vật

Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vật

Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015

HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM

MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button