Kiến thức

Tìm giá trị lớn nhất – nhỏ nhất của một biểu thức chứa dấu giá trị tuyệt đối doc

Tìm giá trị lớn nhất – nhỏ nhất của một biểu thức chứa dấu giá trị tuyệt đối doc

Tìm giá trị lớn nhất – nhỏ nhất của một biểu thức chứa dấu giá trị tuyệt đối doc

Bạn đang xem: Tìm giá trị lớn nhất – nhỏ nhất của một biểu thức chứa dấu giá trị tuyệt đối doc

Tìm giá trị lớn nhất nhỏ nhất của một biểu thức chứa dấu giá trị tuyệt đối doc

… 3: Sử dụng bất đẳng thức baba  Tìm giá trị lớn nhất nhỏ nhất của một biểu thức chứa dấu giá trị tuyệt đối: 1. Dạng 1: Sử dụng tính chất không âm của giá trị tuyệt đối: * Cách giải chủ … yếu là từ tính chất không âm của giá trị tuyệt đối vận dụng tính chất của bất đẳng thức để đánh giá giá trị của biểu thức: Bài 1.1: Tìm giá trị lớn nhất của các biểu thức: a) 5,35,0  xA b) … 1455321322xyxE Bài 1.4: Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: a) 45711572xxA b) 67221372yyB c) 81632115xxC Bài 1.5: Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: a) 2475485xA…
 • 4
 • 17,583
 • 216

Một số phương pháp thường gặp để tìm giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của một biểu thức.

Một số phương pháp thường gặp để tìm giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của một biểu thức.

… x tìm GTNN, GTLN của biểu thứcb ( x2ab’ ). ĐểaT hí d ụ : Tìm GTNN của biểu thức A = 5×2 4x + 1Gi ải :Gọi a là một giá trị của biểu thức A . Biểu thức A nhận giá trị … Để tìm GTNN của biểu thức Dấu ‘ = ‘ xảy ra khi x.y ≥ 0T h í d ụ : Tìm giá trị nhỏ nhất của các biểu thức sau:a) A = | 2x 5 | + | 2x + 1 |b) B = | x 1| + | x 2 | + | x 3 |c) … 1) Tìm giá trị lớn nhất của các biểu thức: a) A = 4 x2 +2x b) B = 4x x2Gi ải :a) A = 4 x2 +2x = 5 (x2 2x +1) = 5 (x 1)2 ≤ 5Suy ra maxA = 5 khi x = 1b) B = 4x –…
 • 27
 • 90,038
 • 1,543

Tài liệu Tìm giá trị lớn nhất nhỏ nhất của một biểu thức bằng phương pháp hàm số pdf

Xem thêm: Khởi công xây dựng Đại học Tôn Đức Thắng-Cơ sở An Giang

Tài liệu Tìm giá trị lớn nhất nhỏ nhất của một biểu thức bằng phương pháp hàm số pdf

 • 3
 • 3,258
 • 17

Kỹ thuật giảm biến trong bài toán tìm giá trị nhỏ nhất giá trị lớn nhất của một biểu thức

Kỹ thuật giảm biến trong bài toán tìm giá trị nhỏ nhất giá trị lớn nhất của một biểu thức

… toán tìm giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của biểu thức chứa hai biến mà giả thiết hoặc biểu thức đó thể hiện tính đẳng cấp. Từ đó xét hàm số và tìm giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của … x=+++++ 3/ Cho 221xy+=. Tìm giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của biểu thức 11Pxyyx=+++ 4/ Cho 221xy+=. Tìm giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của biểu thức 11xyPyx=+++ 5/ … trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của biểu thức 11xyPyx=+++ 3/ Cho ,0xy > thỏa mãn 1xy+=. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 222211Px yxy=+++ 4/ Cho 1xy+=. Tìm giá trị nhỏ nhất…
 • 25
 • 3,872
 • 2

nét đẹp hàm số  tiềm ẩn trong bài  toán phương  trình, hệ phương trình  bất đẳng thức–  bài toán tìm giá  trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất  của một biểu thức 

nét đẹp hàm số  tiềm ẩn trong bài  toán phương  trình, hệ phương trình  bất đẳng thức–  bài toán tìm giá  trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất  của một biểu thức 

… Khảosáthàmsốphátsinh.Đặcđiểm:Với một lớpcácbàitoántrongđó biểu thức P chứa cácthamsốbiếnthiên.Nhữngbàitoánthuộcdạngnàyhầuhếtlànhữngbàithuộc“cấpđộcao”thôngthườngdùngđểphânloạithísinh.1NÉTĐẸPHÀMSỐTIỀMẨNTRONGBÀITỐNPHƯƠNGTRÌNH,HỆPHƯƠNGTRÌNHBẤTĐẲNGT HỨC BÀITỐNTÌMGIÁTRỊLỚNNHẤT,GIÁTRỊ NHỎNHẤT CỦAMỘTBI ỂUTHỨCHuỳnhDuyThủy“Chứngminhbấtđẳng thức …” Tìm giá trị nhỏ nhất ,giá trị lớn nhất của biểu thức ”Nhữngcụmtừấyhàm chứa một mảngkiến thức trọngtâm,“hócbúa”trongchươngtrìnhtốnhọcởphổthơng,màphầnnhiềuthísinhrất“ngại”khi“vachạm”.Cịnnữađócũnglà … û*Bàitập8:XétcáctamgiácABCvới3gócởđỉnhđềunhọn. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức. sin sin sincos cos cosA B CPA B C + + = + +*Bàitập9:XétcáctamgiácABC tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức. 4cos cos … 3:[IM025]Cho3sốthựcdươngx,y,zthayđổivàthỏamãnhệ thức x+y+z=1 Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức P=xy+yz+zx 2xyz* “Suynghĩ” tìm giảipháp:+Tanhậnthấyrằng biểu thức P chứa tổngcáctích của cácsốthựcdươngx,y,zcóvaitròbình…
 • 26
 • 1,333
 • 0

gia tri cua mot bieu thuc

Xem thêm: Giải tam giác vuông, tam giác

gia tri cua mot bieu thuc

… tính giá trị của một biểu thức đại số khi biết Vậy muốn tính giá trị của một biểu thức đại số khi biết giá trị của các biến trong biểu thức đà cho ta làm thế giá trị của các biến trong biểu thức … tính giá trị của một biểu thức tại nhứng giá trị Để tính giá trị của một biểu thức tại nhứng giá trị cho trước của các biến, ta thay các giá trị cho trước cho trước của các biến, ta thay các giá … -1GiảiGiải2n =1. Giá trị của một biểu thức đại số1. Giá trị của một biểu thức đại sốTiết 52a. Ví dụ 1:a. Ví dụ 1: Cho biểu thức 2m + n. HÃy thay m = 9 và Cho biểu thức 2m + n. HÃy thay…
 • 12
 • 1,723
 • 5

GIÁ TRỊ CỦA MỘT BIỂU THỨC ĐẠI SỐ

GIÁ TRỊ CỦA MỘT BIỂU THỨC ĐẠI SỐ

biểu thức đại số 1. Giá trị của một biểu thức đại số 2. áp dụngĐể tính giá trị của một biểu thức đại số tại những giá trị cho trước của biến, ta thay các giá trị cho trước đó vào biểu thức … tại x = giá trị của biểu thức 3×2 5x + 1 là 2143Giải:Để tính giá trị của một biểu thức đại số tại những giá trị cho trước của biến, ta thay các giá trị cho trước đó vào biểu thức rồi … cách tính giá trị của một biểu thức đại số – Làm bài tập : 7, 8, 9 trang 29 SGK 6, 7, 8, 9, 10 trang 10, 11 SBT Đ2. Giá trị của một biểu thức đại số 1. Giá trị của một biểu thức đại số…
 • 11
 • 2,439
 • 8

Chương IV - Bài 2: Giá trị của một biểu thức đại số

Xem thêm: Thơ về công thức lượng giác rất dễ nhớ

Chương IV – Bài 2: Giá trị của một biểu thức đại số

… ?GÍA TRỊ CỦA MỘT BIỂU THỨC ĐẠI SỐGÍA TRỊ CỦA MỘT BIỂU THỨC ĐẠI SỐ2/ Áp dụng :Tiế t ́52 Giá trị của biểu thức y tại x = – 4 và y = 3 là : a) -48b) 144c) -24d) 482x?2 1 /Giá trị của một … 16,6GÍA TRỊ CỦA MỘT BIỂU THỨC ĐẠI SỐGÍA TRỊ CỦA MỘT BIỂU THỨC ĐẠI SỐVí dụ 2 :Tính giá trị của biểu thức 4 3x +1 Tại x= -1 và x = 2xTiế t ́5212*Thay x=-1 vào biểu thức 4 3x +1 … tính giá trị của một biểu thức đ số tại những giá trị cho trước của các biến , ta thay các giá trị cho trước đó vào biểu thức rồi thưcï hiện các phép tính .Cách tính giá trị của một biểu thức…
 • 13
 • 1,138
 • 11

Giá trị của một biểu thức

Giá trị của một biểu thức

… tính giá trị của một biểu thức đại số khi biết giá trị của các biến trong biểu thức đà cho ta làm thế giá trị của các biến trong biểu thức đà cho ta làm thế nào ?nào ?Để tính giá trị của một của một biểu thức tại nhứng giá trị Để tính giá trị của một biểu thức tại nhứng giá trị cho trước của các biến, ta thay các giá trị cho trước cho trước của các biến, ta thay các giá trị cho … 1. Giá trị của một biểu thức đại số1. Giá trị của một biểu thức đại sốTiết 52a. Ví dụ 1:a. Ví dụ 1: Cho biểu thức 2m + n. HÃy thay m = 9 và Cho biểu thức 2m + n. HÃy thay…
 • 12
 • 457
 • 0

Tiết 52; Giá trị của một biểu thức đại số

Tiết 52; Giá trị của một biểu thức đại số

… tính giá trị của một biểu thức đại số khi biết Vậy muốn tính giá trị của một biểu thức đại số khi biết giá trị của các biến trong biểu thức đà cho ta làm thế giá trị của các biến trong biểu thức … tính giá trị của một biểu thức tại nhứng giá trị Để tính giá trị của một biểu thức tại nhứng giá trị cho trước của các biến, ta thay các giá trị cho trước cho trước của các biến, ta thay các giá … tiền là 2 200 000 đ1. Giá trị của một biểu thức đại số1. Giá trị của một biểu thức đại sốTiết 52a. Ví dụ 1:a. Ví dụ 1: Cho biểu thức 2m + n. HÃy thay m = 9 và Cho biểu thức 2m + n. HÃy thay…
 • 12
 • 699
 • 3

Xem thêm

Từ khóa:

tìm giá trị lớn nhất – nhỏ nhất của một biểu thức chứa dấu giá trị tuyệt đối doc

cách tìm giá trị lớn nhất của một biểu thức

bai tap tim gia tri lon nhat cua mot bieu thuc

tìm giá trị lớn nhất nhỏ nhất của một biểu thức

§2 tìm giá trị lớn nhất giá trị nhỏ nhất của một biểu thức

cách tìm giá trị nhỏ nhất của một biểu thức

gia tri nho nhat cua mot bieu thuc

cách tìm ước chung lớn nhất của hai đa thức

phát triển năng lực tư duy sáng tạo cho học sinh thpt thông qua giải bài toán tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của 1 biểu thức

cách tìm giá trị nhỏ nhất của 1 biểu thức

giá trị lớn nhất giá trị nhỏ nhất của một đa thức

cách tìm ước chung lớn nhất của hai số

tìm ước chung lớn nhất của 2 số

cách tìm ước chung lớn nhất của 3 số

cách tìm ước chung lớn nhất của nhiều số

Nghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt nam

Nghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoại

Giáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôit

ĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN

ĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN

Nghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùng

Nghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chế

Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)

Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tin

Sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIX

Chuong 2 nhận dạng rui ro

BT Tieng anh 6 UNIT 2

Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vật

chuong 1 tong quan quan tri rui ro

Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vật

Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vật

Trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)

Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015

TÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ

QUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button