Kiến thức

BT về định lý vi-ét (có đáp án)-Tài liệu

BT về định lý vi -ét (có đáp án)

BT về định lý vi -ét (có đáp án)

Bạn đang xem: BT về định lý vi-ét (có đáp án)-Tài liệu

BT về định vi -ét (có đáp án)

… phng trỡnh (1) cú nghim vi mi giỏ tr ca m x2 – 2(m-1)x + 2m – 3=0 Cú: = [ ( m 1) ] (2m 3) = m2-2m+1-2m+3 = m2-4m+4 = (m-2)2 vi mi m Phng trỡnh (1) luụn luụn cú nghim vi mi giỏ tr ca m b) … trình có nghiệm phân biệt x1 ; x2 > (2m – 1)2 – (m – 1) > Từ suy m 1,5 (1) Mặt khác, theo định Vi t giả thiết ta có: 2m x1 + x = m x x = 3x 4x = 11 Giải phơng trình 13 – 4m … 4m = m = / Vy vi m = -1 thỡ phng trỡnh(1) cú mt nghim l x = -2 Bai 22: Cho phng trinh : x -2(m+1)x +2m +3 Giai : phng trinh vi m=-3 Tim m PT co hai nghiờờm thoa man (x -x ) =4 Vi m=-3 phng trinh…
 • 34
 • 4,117
 • 119

BT về định lý vi ét (cođáp án)

BT về định vi ét (cođáp án)

… Phương trình có nghiệm phân biệt ⇔ ∆ ‘x = 2m − > ⇔ m > −b  x1 + x = = ( m + 1)   a Theo định Vi t   x x = c = m2 +  a  x1 + x = ( x1 + x ) − x1 x 2 = ( m + 1) − ( m + ) = 2m2 + m x1 … mét nghiƯm d¬ng cđa ph¬ng tr×nh: ct2 + bt + a = 0; t1 = x V× x2 lµ nghiƯm cđa ph¬ng tr×nh: ax2 + bx + c = => ax22 + bx2 + c =0 1 1 v× x2> nªn c   + b.  + a = ®iỊu nµy chøng tá x lµ mét … mét nghiƯm d¬ng cđa ph¬ng tr×nh: ct2 + bt + a = 0; t1 = x V× x2 lµ nghiƯm cđa ph¬ng tr×nh: ax2 + bx + c = => ax22 + bx2 + c =0 1 1 v× x2> nªn c   + b.  + a = ®iỊu nµy chøng tá x lµ mét…
 • 50
 • 2,030
 • 27

Bài giảng Bài tập định lý vi-lét (có đáp án )

Bài giảng Bài tập định vi-lét (có đáp án )

… x2 Theo định Viét ta có : x1 + x2 = ( 1), x1.x2 = m + ( 2) Mặt khác theo gt : x12 + x22 = 10 (x1 + x 2)2 – x1.x2 = 10 ( 3) Từ ( 1), ( 2), ( 3) ta đợc :16 – 2(m + 1) = 10 m = 2)2 – 2x1x2 = 4(m – 1)2 (m- 3) = (2m VậyPmin = 15 với m = )2 + 15 15 m 4 Bi 16 : Cho phng trỡnh x – ( 2m + 1) x + m2 + = ( m l tham s) ( 1) 1)Vi giỏ tr no ca m thỡ phng trỡnh ( 1) cú hai … B, A= (x1+x 2)2 -2x1x2-(x1+x 2)= [ 2(m + 4)] 2(m 8) + 2(m + 4) 95 95 95 x=2 = 4m2+16m+64-2m2+16+2m+8=2m2+18m+88=2 (m + ) =2(m+ 95 95 ) + 2 giá trị nhỏ A = Bài 48 : Cho PT x2 (m+1)x +m2-2m+2=0…
 • 26
 • 3,437
 • 23

ứng dụng định lý vi-et giải một số dạng toán phương trình bậc 2 – quy về bậc 2 có tham số

ứng dụng định vi-et giải một số dạng toán phương trình bậc 2 – quy về bậc 2 có tham số

… bợ mơn: 18 Ứng dụng định Vi-et giải số dạng tốn phương trình bậc hai quy bậc hai chứa tham số Năm học 20 03 20 04 20 04 20 05 20 05 20 06 20 06 20 07 20 07 20 08 20 08 20 09 Đầu năm … thác số dạng tốn chứa tham số, quy lạ quen nên tơi viết sáng kiến kinh nghiệm: “ Ứng dụng định Vi-et giải số dạng tốn phương trình bậc quy bậc 2 19 Ứng dụng định Vi-et giải số dạng …   TH1: Phương trình (2) nghiệm t1 Ứng dụng định Vi-et giải số dạng tốn phương trình bậc hai quy bậc hai chứa tham số ∆ =  TH2: Phương trình (2) nghiệm…
 • 23
 • 8,330
 • 3

Gián án Tu dinh ly Vi-et den bt bat dang thuc

Gián án Tu dinh ly Vi-et den bt bat dang thuc

… 1001 toán sơ cấp ( Nguyễn Đức Đồng) Tuyển chọn 400 toán ( Phan Thế Thợng) Tuyển tập năm tạp chí toán học tu i trẻ SKKN_2008_phạm Thơ_THCS Quang Trung 13 Từ định lý Viet đến giải số toán bất đẳng … niệm , định lý toán học Điều quan trọng dạy cho học sinh có lực trí tu Năng lực đợc hình thành phát triển hoạt động Phát triển lực để tích cực độc lập , sáng tạo nội dung toán học đợc nghiên … số toán bất đẳng thức Trong lý luận phơng pháp dạy học cho thấy Trong môn toán thống điều khiển thầy hoạt động học tập trò thực đợc cách quán triệt quan điểm hoạt động , thực dạy học toán hoạt…
 • 14
 • 549
 • 4

Luyện tập: Định lý Vi-ét

Luyện tập: Định Vi-ét

 • 3
 • 2,476
 • 15

định lý Vi-et đại 9

Xem thêm: Vé máy bay giá rẻ đến Việt Nam

định Vi-et đại 9

… nghiệm, không giải, tính tổng tích chúng: a) 2×2 – 9x + = 0; b) -3×2 + 6x -1 = Giải a) Vì phương trình 2×2 – 9x + = có nghiệm a = 2; b = -9; c = c 9 −b Nên x1+ x2 = =1 x1.x2 = = a a b) Vì phương … 49 – 48 = > nên phương trình có nghiệm => x1 + x2 = -b/a = 7; x1.x2 = c/a = 12 Ta có: x12+ x22 = (x1+ x2)2 – 2x1x2 = 72 – 2.12 = 49 – 24 = 25 TIET 59- 60 HỆ THỨC VI-ÉT VÀ ỨNG DỤNG 1.HỆ THỨC VI-ET: … ĐÚNG B SAI Vì: a = 1; b = -3; c = => ∆ = b2 – 4ac = – 20 = – 11 59- 60 HỆ THỨC VI-ÉT VÀ ỨNG DỤNG 1.HỆ THỨC VI-ET: A)Đònh lý: Nếu x1, x2 hai nghiệm phương trình ax2 + bx + c = (a ≠ 0) −b c Thì…
 • 9
 • 995
 • 1

định lý Vi-et đại 9

định Vi-et đại 9

… 1540_1603) sau Định mang tên ông * Giới thiệu nhà toán học Viète Francois *? Vậy nội dung Định Viet gì? Và định có ứng dụng => vào Hoạt động 2: HỆ THỨC VI-ET *Nhắc lại nội dung hệ thức Vi-et … phương trình: 2×2 – 9x + = (a=2; b= 9; c=2) có nghiệm nên theo định Vi-et ta có: x1 + x2 = Và x1 x2 = 1/ Hệ thức Vi-et: phương trình ax2+ bx + c = (a ≠ 0) ∆ = b2 – 4ac≥ – 9 = 2 =1 b.Do phương … -3×2 + 6x – = (a= -3;b= 6;c= -1) có nghiệm nên theo định Vi-et ta có: x1 + x2 = Và x1 + x2 = =2 – *? Hệ thức Vi-et có ứng dụng -Nhờ định Vi-et ta biết nghiệm pt bậc hai suy nghiệm Ứng dụng:…
 • 4
 • 709
 • 8

Chuyên đề: Một số ứng dụng của định lý Vi-ét

Chuyên đề: Một số ứng dụng của định Vi-ét

Chuyên đề: Một số ứng dụng định lí Viét IV Nhiệm vụ đề tài Đề cập tới số ứng dụnh định Viet Rút số nhận xét ý làm dạng , cách giải dạng Từ dần … hai với số cho trớc xét dấu nghiệm phơng trình bậc hai mà không cần giải phơng trình đó, ta ứng dụng định lí Viét 1.phơng trình có nghiệm dơng – 14 – P S Chuyên đề: Một số ứng dụng định … nghiệm âm – 18 – Chuyên đề: Một số ứng dụng định lí Viét BT3: Cho phơng trình mx2 2(m 3)x + m + = Tìm m để phơng trình a Có nghiệm dơng b Có nghiệm không dơng Dạng ứng dụng định lí Viét vào…
 • 24
 • 4,294
 • 47

ứng dụng của định lý vi-et

ứng dụng của định vi-et

… HAI M ỘT ẨN III – ỨNG D ỤNG ĐỊ NH LÍ VIÉT Định lí Vi-ét Hai số x1 x2 nghiệm phương trình bậc hai ax2 + bx + c = chúng thỏa mãn hệ thức b x1 + x = a c x1.x = a III – ỨNG DỤNG ĐỊNH LÍ VI-ÉT Ví dụ … P>0 phải tính ∆ (hoặc ∆’) để xem phương trình có nghiệm hay không tính S để xác định dấu nghiệm III – ỨNG DỤNG ĐỊNH LÍ VI-ÉT Ví dụ 4: Cho phương trình x2 – 2x + m – = 1) Tìm m để phương trình … + 3×2 – = (1) Không giải phương trình, xét xem phương trình (1) có nghiệm? III – ỨNG DỤNG ĐỊNH LÍ VI-ÉT 5) Xác định số nghiệm phương trình trùng phương Cho phương trình trùng phương: ax4 + bx2…
 • 19
 • 978
 • 6

Bài soạn Ung dung cua dinh ly Vi-et

Xem thêm: Ý nghĩa thật sự của đòn bẩy trong forex-BBM Trade

Bài soạn Ung dung cua dinh ly Vi-et

… lý Viet giải tập B Nội dung Sự kết hợp định lý Viet vào dấu nghiệm số tạo nên nhiều toán phong phú gây nên ý muốn tìm tòi khám phá em học sinh Trớc hết, nhắc lại nội dung định lý: I Định lý Vi-ét: … + = Bài tập áp dụng: Bài Tìm m để phơng trình x2 mx + m2 = có hai nghiệm mà nghiệm gấp đôi nghiệm Bài Tìm m để phơng trình bậc hai sau có hai nghiệm trái dấu: (m 1)x2 (m + 3)x + m = Bài … thoả mãn (*) Bài tập áp dụng: Bài 1: Lập phơng trình bậc hai có hai nghiệm là: + 3+ Bài 2: Lập phơng trình bậc hai thoả mãn điều kiện: Có tích hai nghiệm x1.x2 = x1 x2 k2 + = x1 x k Bài 3: Xác…
 • 25
 • 616
 • 1

Bài giảng Ung dung dinh ly Vi-et giai cac bai toan

Bài giảng Ung dung dinh ly Vi-et giai cac bai toan

… hai phơng trình có nghiệm chung x = Bài tập: Bài 1: Cho phơng trình x2 – (m + 3)x + 2(m + 1) = (1) Tìm giá trị tham số m để phơng trình có (1) có nghiệm x1 = 2×2 Bài 2: Cho phơng trình mx2 – … 2(x1 + x2) Ví dụ 4: Với giá trị m hai phơng trình sau có nghiệm chung: x2 + 2x + m = (1) x2 + mx + = (2) Bài giải: Gọi x0 nghiệm chung phơng trình ta có x0 + x0 + m = x0 + mx0 + = Trừ theo vế hai … thức phơng trình bậc hai việc dùng định lý viét, trình giảng dạy đa số toán việc sử dụng định lý viét dể giải dẫn đến kết nhanh B nội dung Định lý Viét: Nếu x1, x2 hai nghiệm phơng trình ax2…
 • 14
 • 1,172
 • 15

ĐỊNH lÝ VI-ÉT

ĐỊNH VI-ÉT

… hệ số bất định Ví dụ Giải phương trình: x + x3 − 10 x + 37 x − 14 = (1) Ta thử phân tích vế trái thành hai nhân tử bậc hai x + px + q x + rx + s , p, q, r , s hệ số nguyên chưa xác định Ta có: … y =u +v − p = u.v Khi u v xác định công thức sau:  q q p3    u ∈3 − + +  27      q q p3    v ∈3 − − +  27   …  p ÷ + 4q − 2t  (4) Ví dụ Giải phương trình: x − x3 − x + x + = Dựa vào công thức (3) ta xác định đuợc h : 29       h + ÷ h − ÷−  − h − 1÷ =      tức h + 7h − 25h − 175 = Ta…
 • 8
 • 2,390
 • 38

chuyên đề định lý Vi - et

chuyên đề định Vi – et

… m a 2×2+mx+m2= b mx2-m+1= c m2x2-mx-2= d mx2-x+1= tập xác định m để phơng trình sau có hai nghiệm phân biệt trái dấu a 2x 2-6 x+m-2= b 3x 2-( 2m+1)x+m 2-4 = c m2x2-mx-2= tập xác định m để phơng trình … mx 2-1 00x+1= 25×2+mx+2= 15x 2-9 0x+m= (m-1)x2+m-2= (m+2)x2+6mx+4m+1= tập tìm m để phơng trình có hai nghiệm phân biệt a 2x 2-6 x+m+7= b 10×2+40x+m= c 2×2+mx-m2= d mx 2-2 (m-1)x+m+1= e mx 2-6 x+1= f m2x2-mx+2= … phơng trình x2+5x-m =0 có nghiệm (-1 ) Tìm nghiệm b cho phơng trình x2+3x-m =0 Định m để phơng trình có nghiệm (-2 ).Tìm nghiệm tập 19 xác định giá trị m để phơng trình: x 2-( m+5)x-m+6 = có hai nghiệm…
 • 6
 • 882
 • 10

Xem thêm

Từ khóa:

bài tập về định giá trái phiếu có đáp án

bài tập về định lý biến thiên cơ năng

bài tập vật lí về các định luật bảo toàn có đáp án

trac nhiem ve ly thuyet este co dap an

bai tap nang cao dinh ly vi et

cac dang toan ve dinh li vi ét

cac bai toan ve dinh li vi ét lop 9

ly thuyet ve dao dong dieu hoa co dap an

traac nghiem ly thuyet kinh te vi mo co dap an

trac nghiem ly thuyet kinh te vi mo co dap an

đề thi nguyên lý thống kê có đáp án

đề cương kinh tế vĩ mô có đáp án

đề thi thử đại học môn lý năm 2014 có đáp án

bài tập lý thuyết este có đáp án

đề thi thử môn lý năm 2013 có đáp án

Một số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTP

Giáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôit

ĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN

ĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN

NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDE

Quản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninh

Phối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọ

Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ long

Nghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000

Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tin

Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)

Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)

Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vật

chuong 1 tong quan quan tri rui ro

Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vật

Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vật

Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vật

BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘI

Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015

HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button