Kiến thức

Kim loại tác dụng với phi kim nâng cao Có lời giải chi tiết-Tài liệu

Kim loại tác dụng với phi kim nâng cao Có lời giải chi tiết

Kim loại tác dụng với phi kim nâng cao Có lời giải chi tiết

Bạn đang xem: Kim loại tác dụng với phi kim nâng cao Có lời giải chi tiết-Tài liệu

Kim loại tác dụng với phi kim nâng cao lời giải chi tiết

tỉ khối so với heli Giá trị m A 11,6 B 21,7 C 18,5 D 21,4 Bài 17 Cho hỗn hợp kim loại X gồm: Cu, Fe, Mg Lấy 10,88 gam X tác dụng với clo dư thu 28,275 gam chất rắn Nếu lấy 0,44 mol X tác dụng … hỗn hợp rắn B gồm oxit kim loại dư Chia rắn B thành phần + Phần 1: tác dụng với dung dịch HCl loãng dư thu 1,792 lít H2 dung dịch chứa 59,74 gam muối + Phần 2: tác dụng với dung dịch HNO3 loãng … phản ứng vừa đủ với 11,1 gam hỗn hợp Y gồm kim loại M Mg, thu 30,1 gam hỗn hợp Z Biết hỗn hợp Y số mol M nhỏ số mol Mg, kim loại M kim loại tồn phổ biến vỏ trái đất dạng hợp chất Kim loại M A Li…
 • 15
 • 3,280
 • 124

Kim loại tác dụng với HCl, H2SO4 loãng nâng cao có lời giải chi tiết

Kim loại tác dụng với HCl, H2SO4 loãng nâng cao lời giải chi tiết

tác dụng vừa đủ với X TH2: HCl dư TH3: HCl hết, kim loại tác dụng với nước, kim loại không tác dụng với nước TH4: HCl hết, kim loại tác dụng với nước Chọn D Câu 14: Đáp án C dùng số mol khí … Cho 1,7 gam hỗn hợp gồm kim loại X Zn tác dụng với lượng dư dung dịch HCl, sinh 0,672 lít khí H2 (ở đktc) Mặt khác, cho 1,9 gam X tác dụng với lượng dư dung dịch H2SO4 loãng, thể tích khí hiđro … Bài 22 Cho m gam kim loại tác dụng vừa đủ với 12,5m gam dung dịch H2SO4 14% (loãng) , sau phản ứng xẩy hoàn toàn thu dung dịch X Dung dịch X khối lượng thay đổi so với dung dịch H2SO4 ban đầu…
 • 16
 • 4,938
 • 10

Kim loại tác dụng với muối nâng cao có lời giải chi tiết

Xem thêm: Những sai lầm kinh điển trong ôn thi môn Sinh tốt nghiệp THPT 2021

Kim loại tác dụng với muối nâng cao lời giải chi tiết

kim loại C Dung dịch X chứa muối Y kim loại D Dung dịch X chứa muối Y kim loại Bài 17 Cho m gam bột Fe vào 100ml dung dịch gồm Cu(NO3)2 1M AgNO3 3M Sau kết thúc phản ứng thu dung dịch muối … thấy kim loại X bám vào Zn khối lượng Zn lúc 12,9 gam, nồng độ ZnCl2 dd 0,25M Kim loại X nồng độ mol muối Y dd Z A Cu; 0,5M B Fe; 0,57M C Cu; 0,25M D Fe; 0,25M Bài Lấy kim loại khối lượng kim loại … hợp kim loại tác dụng với dung dịch HCl dư, kết thúc phản ứng thấy thoát 0,672 lít H2 (đktc) Nồng độ mol AgNO3 Cu(NO3)2 A 0,15M 0,25M B 0,10M 0,20M C 0,25M 0,15M D 0,25M 0,25M LỜI GIẢI CHI TIẾT…
 • 15
 • 4,159
 • 17

Bài toán kim loại tác dụng với h2o ( câu 12 chưa có lời giải)

Bài toán kim loại tác dụng với h2o ( câu 12 chưa lời giải)

… NaCl Câu 10: Cho 1,5g hỗn hợp Na kim loại kiềm A tác dụng với H2O thu 1 ,12 lít H2 ( ktc) A là: A Li B Na C K D Rb Câu 11: Cho 2,3g Na tác dụng mg H2O thu dung dịch 4% Khối lượng H2O cần: A 120 g … 0,1 → loại – Nếu M kim loại hiđroxit lưỡng tính (n = 3): M + (4 – n)OH– + (n – 2 )H2O → MO2n – + n/2 H2 y (4 – n)y ny/2 – Do OH– dư nên kim loại M tan hết nOH– dư = x – (4 – n)y mol → x – (4 – … ban đầu chất mol, ta NaOH mol, NH4NO3 mol, NaHCO3 mol Ba(NO3)2 mol Sau đun nóng, NH4+ (1 mol) tác dụng với mol OH- để tạo khí thoát Sau NaHCO3 tác dụng với NaOH tạo mol CO 3(2 -), kết tủa…
 • 8
 • 4,211
 • 49

Kim loại tác dụng với phi kim căn bản có lời giải chi tiết

Kim loại tác dụng với phi kim căn bản lời giải chi tiết

… hợp ba kim loại Al, Mg, Cu tác dụng với khí clo (dư) tạo (m + 10,65) gam hỗn hợp muối Nếu cho m gam hỗn hợp kim loại tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc đun nóng dư tạo V lít khí SO2 (đktc) V giá … huỳnh chất tính oxi hóa yếu tác dụng lưu huỳnh nhiệt độ thường Với kim loại khác cần xúc tác nhiệt độ Hg + S → HgS Đáp án C Câu 16: A Chú ý câu hỏi dùng kim loại để phân biệt → loại D Ở … thấy khối lượng chất rắn tăng 25% so với khối lượng kim loại ban đầu Kim loại R A K B Mg C Fe D Cu LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: B Gọi số mol Cu O x, y mol Ta hệ → m= 0,35 64 = 22,4 gam Đáp án…
 • 17
 • 4,737
 • 16

CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI AXIT CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT

Xem thêm: Chất Kết Tủa Là Gì ? Công Thức Hóa Học Chất Kết Tủa

CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI AXIT LỜI GIẢI CHI TIẾT

… dạng tập thường gặp: Kim loại (hoặc hỗn hợp kim loại) tác dụng với axit (hoặc hỗn hợp axit) tính oxi hóa (HCl, H2SO4 loãng…) Kim loại (hoặc hỗn hợp kim loại) tác dụng với axit (hoặc hỗn hợp axit) … R R kim loaik gì? Hướng dẫn giải: kim loại tác dụng axit khác biểu hoá trị khác nhau, nên gọi n hoá trị R tác dụng với HNO đặc, t o ; m hoá trị R tác dụng với H2SO4 loãng Gọi số mol kim loại … Hai kim loại tác dụng với axit: Trường hợp biết tổng khối lượng hai kim loại, số mol kim loại, biết số mol ban đầu axit, sảy trường hợp chất dư Vậy để biết? Gọi A, B nguyên tử khối hai kim loại…
 • 21
 • 4,149
 • 0

Kim loại tác dụng với axit HNO3,H2SO4 đặc (đề 4) có lời giải chi tiết

Kim loại tác dụng với axit HNO3,H2SO4 đặc (đề 4) lời giải chi tiết

tỉ khối với H2 17,4 dd Y chứa chất tan , Gía trị m là? A 11,52 B 2,08 C 4,64 D 4,16 Bài Cho 14,4g hỗn hợp Fe, Mg, Cu (số mol kim loại nhau) tác dụng hết với dung dịch HNO3 (lấy dư 10% so với … không khí, kim loại dư Sau cho thêm dung dịch H2SO4 2M, thấy chất khí tiếp tục thoát ra, để hoà tan hết kim loại cần 33,33ml Sắt đồng bị oxi hóa thành Fe2+ Cu2+ Khối lượng kim loại Cu hỗn … Fe tính khử mạnh Cu nên Fe tham gia phản ứng với HNO3 trước sau đến Cu → kim loại dư Cu, HNO3 phản ứng hết ∑nH+ = 0,4 + 15 = 15 mol nNO= n : = 15 mol + H Gọi số mol Fe Cu x, y mol Ta có…
 • 18
 • 8,558
 • 19

Kim loại tác dụng với HCl, H2SO4 loãng có lời giải chi tiết

Kim loại tác dụng với HCl, H2SO4 loãng lời giải chi tiết

… hỗn hợp gồm kim loại nhóm IA kim loại nhóm IIA tác dụng hết với lượng dư dd H2SO4 loãng, thu 8,96 lít khí (đktc) Hai kim loại A kali canxi B liti beri C kali bari D natri magie Bài 31 Chia 156,8 … dung dịch muối kim loại số oxi hoá +2 0,56 lít H2 (đktc) Kim loại X A Mg B Zn C Fe D Ni Bài 22 Hòa tan hòa toàn 1,35 gam kim loại X dung dịch H2SO4 loãng thu 1,68 lít H2 (đktc) Kim loại X là: … đủ để phản ứng với chất rắn X A 200 ml B 400 ml C 600 ml D 800 ml Bài 13 Cho 7,1 gam hỗn hợp gồm kim loại kiềm X loại kim loại kiềm thổ Y tác dụng hết với lượng dư dung dịch HCl loãng, thu 5,6…
 • 15
 • 6,125
 • 7

Kim loại tác dụng với muối cơ bản có lời giải chi tiết

Xem thêm: bắc cực: Tin tức, clip, video hình ảnh, tin mới nhất về bắc cực-trang 5

Kim loại tác dụng với muối bản lời giải chi tiết

… 0,03 mol Al tác dụng với 100 ml dung dịch Y gồm AgNO3 Cu(NO3)2 nồng độ mol Sau phản ứng thu chất rắn Z gồm kim loại Cho Z tác dụng với dung dịch HCl dư thu 0,035 mol khí Nồng độ mol muối Y A … dung dịch X chứa cation kim loại chất rắn Y Số kim loại tối đa chất rắn Y là: A B C D Câu 28 Hòa tan 3,23 gam hỗn hợp muối CuCl2 Cu(NO3)2 vào nước dung dịch X Nhúng kim loại Mg vào dung dịch … Câu 19 Nhúng kim loại M (chỉ hoá trị hai hợp chất) khối lượng 50 gam vào 200 ml dung dịch AgNO3 1,0M phản ứng xảy hoàn toàn Lọc dung dịch, đem cô cạn thu 18,8 gam muối khan Kim loại M A Fe…
 • 19
 • 4,075
 • 12

100 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VỀ KIM LOẠI ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN HÓA (có lời giải chi tiết)

100 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VỀ KIM LOẠI ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN HÓA (có lời giải chi tiết)

… khí H2 thoát bề mặt kim loại Cu B kim loại Cu bị ăn mòn điện hóa học C kim loại Fe bị ăn mòn hóa học D kim loại Fe bị ăn mòn điện hóa học Giải: A Đều có khí H2 thoát bề mặt kim loại Cu => Sai có … mặt kim loại Fe B Kim loại Cu bị ăn mòn điện hóa học => Sai Cu có tính khử yếu Fe nên Cu cực dương không bị ăn mòn điện hóa C kim loại Fe bị ăn mòn hóa học=> Sai Fe bị ăn mòn điện hóa D kim loại … %C ZnSO4 = 161y *100/ 1577 = 10,21% Câu 26:Đẻ hòa tan X mol kim loại M cần dùng vừa đủ 2x mol HNO3 đặc, nóng giải phóng khí NO2 Vậy M kim loại kim loại sau ? A Cu B Au C Fe D Ag Câu 27:Điện phân…
 • 75
 • 868
 • 2

150 BÀI TẬP NÂNG CAO TOÁN LỚP 5 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT

150 BÀI TẬP NÂNG CAO TOÁN LỚP 5 LỜI GIẢI CHI TIẾT

lớp 20 em giải toán thứ nhất, 14 em giải toán thứ hai, 10 em giải toán thứ ba, em giải toán thứ hai thứ ba, em giải toán thứ thứ hai, em 10 điểm giải ba Hỏi lớp học em tất ? Bài giải ? Bài giải : Đổi 40% = 2 /5 Nếu lấy 2 /5 số Toán chia cho Tuổi Thơ bạn Tuổi hay Thơ thêm 2 /5 : = 1 /5 (số Toán) Số lại Toán sau cho : – 2 /5 = 3 /5 (số Toán) Do lúc đầu Tuổi hay Thơ số : 3 /5 ? Bài giải : Đổi 40% = 2 /5 Nếu lấy 2 /5 số Toán chia cho Tuổi Thơ bạn Tuổi hay Thơ thêm 2 /5 : = 1 /5 (số Toán) Số lại Toán sau cho : – 2 /5 = 3 /5 (số Toán) Do lúc đầu Tuổi hay Thơ số : 3/5…
 • 93
 • 116,739
 • 297

Xem thêm

Từ khóa:

phương pháp giải toán kim loại tác dụng với phi kim

giải bài tập kim loại tác dụng với phi kim

dạng bài tập kim loại tác dụng với phi kim

chuyên đề kim loại tác dụng với phi kim

bài tập kim loại tác dụng với phi kim

phương pháo giải bài toán kim loại tác dụng với phi kim

bài tập java nâng cao có lời giải

bài tập toán lớp 6 nâng cao có lời giải

toán lớp 4 nâng cao có lời giải

bài tập toán lớp 11 nâng cao có lời giải

bài tập hóa học 11 nâng cao có lời giải

bài tập pascal nâng cao có lời giải

bài tập toán lớp 10 nâng cao có lời giải

bài tập excel 2007 nâng cao có lời giải

150 bài tập nâng cao toán lớp 5 có lời giải chi tiết

Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018

Nghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt nam

Nghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoại

Một số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTP

Nghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THz

đề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giải

Biện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọ

ĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN

Nghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúng

Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tin

Tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)

Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)

Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vật

Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vật

Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vật

Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vật

Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vật

Trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)

BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘI

HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button