Kiến thức

BÀI TẬP SACCAROZƠ, TINH BỘT, XENLULOZƠ-Tài liệu

BÀI TẬP SACCAROZƠ, TINH BỘT, XENLULOZƠ

Bai 4 bai tap saccarozo tinh bot xenlulozo

Bạn đang xem: BÀI TẬP SACCAROZƠ, TINH BỘT, XENLULOZƠ-Tài liệu

Bai 4 bai tap saccarozo tinh bot xenlulozo

… c – L p 12 –Th y Ph m Ng c S n Saccarozo, mantozo, tinh b t, xenlulozo D ph n ng v i Na t o hiđro Câu 13: un nóng m kg xenluloz v i l ng d h n h p HNO3 đ c H2SO4 đ c thu đ c 2,97 kg xenluloz … đ c thu đ c 2,97 kg xenluloz trinitrat v i hi u su t 50% Giá tr c a m A 3, 24 kg B 1,62 kg C 32 ,40 kg D 16,20 kg Câu 14: phân bi t dung d ch saccaroz dung d ch mantoz có th dùng thu c th dung d … thu c lo i h p ch t polisaccarit ? A Saccaroz , tinh b t B Glucoz , saccaroz C Glucoz fructoz D Tinh b t xenluloz Câu 17 phân bi t dung d ch h tinh b t dung d ch glucoz , ta có th dùng thu c…
 • 3
 • 235
 • 3

BÀI TẬP SACCAROZO - TINH BỘT pps

BÀI TẬP SACCAROZO – TINH BỘT pps

… khối nhỏ tinh bột C Xenlulozơ tinh bột có phân tử khối D Xenlulozơ tinh bột có phân tử khối lớn, phân tử khối xenlulozơ lớn so với tinh bột Câu 14: Chọn câu câu cho sau: A Xenlulozơ tinh bột tham … fructozơ D tinh bột Câu 7: Tinh bột, xenlulozo, saccarozo có khả tham gia phản ứng ? A hòa tan Cu(OH)2 B Tráng gương C Thủy phân D Trùng ngưng Câu 8: Khi đun nóng dung dịch đường saccarozo có … bột tham gia phản ứng tráng gương B Tinh bột, saccarozơ xelulozơ có cơng thức chung Cn(H2O)m C Tinh bột, saccarozơ xelulozơ có cơng thức chung Cn(H2O)n D Tinh bột, saccarozơ xenlulozơ polime có…
 • 5
 • 4,854
 • 35

bài giảng hóa học 12 bài 6 saccarozơ, tinh bột, xenlulozơ

bài giảng hóa học 12 bài 6 saccarozơ, tinh bột, xenlulozơ

… phân tử xenlulozơ Công thức phân tử Xenlulozơ (C6H10O5)n Do mắt xích Xenlulozơ có chứa nhóm –OH nên Xenlulozơ viết [C6H7O2(OH)3]n OH [C6H7O2(OH)3]n (C6H7O2) OH OH Khối lượng phân tử Xenlulozơ … C12H22O11 + H2O Mantozơ Axit, t0 C6H12O6 + C6H12O6 Glucozơ Glucozơ Khác với saccarozơ, Mantozơ có phản ứng tráng gương phản ứng khử Cu(OH)2 Mantozơ điều chế cách thủy phân tinh bột nhờ men amylaza xúc … : HỒ TINH Tinh bột sắn BỘT ngấm nước 2- Cấu trúc phân tử tinh bột Tinh bột polisaccarit, phân tử gồm mắt xích α – glucozơ liên kết với Công thức phân tử tinh bột (C6H10O5)n (n từ 1000 đến 60 00)…
 • 48
 • 1,889
 • 1

Bai 4 saccarozo tinh bot xenlulozo

Xem thêm: Tìm hiểu ngành nghề: Ngành (Công nghệ) Kỹ thuật hóa học (Mã 7510401)

Bai 4 saccarozo tinh bot xenlulozo

… d ch tinh b c dung d ch có ph n Saccarozo, mantozo, tinh b t, xenlulozo phân xúc tác axit t khơng có ph n ng tráng b c nh ng sau đun nóng v i axit vơ c loãng ta ng tráng b c Nguyên nhân tinh … nH2O  nC6H12O6 b) Thu phân nh enzim Ph n ng thu phân tinh b t c ng x y nh m t s enzim Nh enzim  amilaza (có n c b t m m lúa) tinh b t b thu phân thành đextrin (C6H10O5)x (x tinh b t ho c vào m t c t c a c khoai lang Hi n t ng : ng nghi m đ ng dung d ch h tinh b t c ng nh m t c t c khoai lang đ u nhu m màu xanh…
 • 2
 • 200
 • 1

bai tap ve tinh bot va xenlulozo

bai tap ve tinh bot va xenlulozo

… không (1 )Tinh bột chất rắn vơ định hình,màu trắng tan nước nguội (2) Trong nước nóng từ ≥ 650 ,tinh bột chuyển thành dd keo nhớt gọi hồ tinh bột (3 )Tinh bột có nhiều loại hạt ngũ cốc (4) Tinh bột … glucozơ,saccarozơ ,tinh bột ,xenlulozơ dùng chất sau 1)muối 2) dd AgNO3/NH3 3) dd iot 4) quỳ tím A- 1,2,3 B- 2,3 C- 3,4 D- 1,2 Câu 24 Có thể tổng hợp rượu etylic từ CO2 theo sơ đồ sau CO2 → Tinh bột → … amilopectin (5) Là loại polisaccarit có cấu trúc vòng xoắn ,tinh bột thể tính chất poliol andehyt mạnh A- 1,5 B- 1,4,5 C- 2,3,5 D- 1,2,4 Câu 32 Tinh bột bị thuỷ phân nhờ xúc tác axit hay enzim đến tạo…
 • 3
 • 3,660
 • 15

Ôn thi hóa học lớp 9 - BÀI 50, 51, 52_GLOCOZO, SACCAROZO, TINH BỘT, XENLULOZO pdf

Ôn thi hóa học lớp 9 – BÀI 50, 51, 52_GLOCOZO, SACCAROZO, TINH BỘT, XENLULOZO pdf

 • 1
 • 677
 • 3

Bài 6: SACCAROZƠ – TINH BỘT VÀ XENLULOZƠ ppt

Bài 6: SACCAROZƠ – TINH BỘT VÀ XENLULOZƠ ppt

… sau : Khí cacbonic → Tinh bột → Glucozơ → Ancol etylic Gọi tên phản ứng So sánh giống vàkhác CTPT xenlulozơ tinh bột Khối lượng phân tử trung bình xenlulozơ sợi 1.750.000 xenlulozơ sợi gai 5.900.000 … cấu tạo phân tử xenlulozơ ? khối lượng phân tử lớn (2.000.000) Nhiều mạch  GV ?: Giữa tinh bột xenlulozơ xenlulozơ ghép lại với thành sợi xenlulozơ điểm giống khác mặt cấu – Xenlulozơ có cấu … thuật tráng gương, tráng ruột phích Tiết 9: Hoạt động II TINH BỘT  GV cho HS quan sát mẫu tinh bột Tính chất vật lí: Chất rắn, dạng bột, vô định  HS quan sát, liên hệ thực tế, nghiên hình,…
 • 7
 • 2,609
 • 8

Bai 4 dap an saccarozo tinh bot xenlulozo

Xem thêm: Cách học tốt môn Sinh lý học

Bai 4 dap an saccarozo tinh bot xenlulozo

 • 1
 • 126
 • 0

Bài 6. Saccarozơ, tinh bột va xenlulozơ

Bài 6. Saccarozơ, tinh bột va xenlulozơ

… (Đisaccaric): Gồm Saccarozơ Mantozơ * Đường đa (Polisaccaric): Gồm Tinh bột Xenlulozơ II.VAI TRÒ CỦA CHẤT BỘT ĐƯỜNG VỚI CƠ THỂ CON NGƯỜI Chất bột đường cung cấp lượng cần thiết cho hoạt động trì nhiệt … TCHH CỦA CACBOHIĐRAT TINH BỘT XENLULOZƠ SACCAROZƠ AgNO3 Cu(OH)2 nhiệt NH3 độ thường Dd Br2 Phản ứng thủy phân mơi trường axit Iot III.TÌM HIỂU TCHH CỦA CACBOHIĐRAT TINH BỘT AgNO3 Cu(OH)2 NH3 … Chất bột đường gồm: Đường, trái cây, gạo, bắp, khoai củ, đậu Chất bột đường cung cấp lượng cần thiết cho hoạt động trì nhiệt độ thể…
 • 12
 • 338
 • 1

Bài 6. Saccarozơ, tinh bột va xenlulozơ

Bài 6. Saccarozơ, tinh bột va xenlulozơ

… câu sai nói Xenlulozơ: A Xenlulozơ Polisacarit B Xenlulozơ thủy phân tạo thành Glucozơ C Xenlulozơ bị hòa tan nước Svayde D Xenlulozơ phản ứng với HNO2/H2SO4 đặc tạo Este Câu 6: Xenlulozơ trinitrat … cacbonic C H OH → Tinh CO chuyển bột → t Glucozơ → Ancol 4) Saccarozơ, tinh etylic bột tham gia phản ứng: A.Tráng bạc mantozơ B Với Cu(OH)2 C Thủy phân D Với I2  → 12 TIẾT Bài (tt) III Xenlulozô … lạnh là: A glucozơ B Xenlulozơ C saccarozơ D fructozơ Câu 2: Chất không tham gia phản ứng thủy phân là: A fructozơ B tinh bột C saccarozơ D xenlulozơ Câu 3: Chất lỏng hòa tan xenlulozơ là: A benzen…
 • 22
 • 558
 • 1

Bài 6. Saccarozơ, tinh bột va xenlulozơ

Bài 6. Saccarozơ, tinh bột va xenlulozơ

… tử tinh bột – Tính chất hóa học – Ứng dụng Sự chuyển hóa tinh bột thể Phần thêm – Sự tạo thành tinh bột xanh Tinh bột có nhiều : Trong loại gạo chứa nhiều tinh bột – Tính chất vật lý Là chất bột … dung dịch keo : HỒ TINH BỘT Tinh bột sắn ngấm nước 2- Cấu trúc phân tử tinh bột Tinh bột coi polisaccarit, phân tử gồm mắc xích α- glucozơ liên kết với Công thức phân tử tinh bột (C6H10O5)n (n … hồ tinh bột Hoặc ngược lại dùng hồ tinh bột để nhận iot – Ứng dụng – Sự chuyển hóa tinh bột thể Tinh bột chất dinh dưỡng người số động vật Dùng sản xuất bánh kẹo, glucoz, hồ dán Khi qua miệng tinh…
 • 14
 • 346
 • 0

Bài 6. Saccarozơ, tinh bột va xenlulozơ

Xem thêm: Tổng hợp kiến thức và bài tập trắc nghiệm có đáp án chi tiết chuyên đề Cung và góc lượng giác

Bài 6. Saccarozơ, tinh bột va xenlulozơ

… Mantozơ? LUYỆN TẬP Bài CTCT đúng? Chưa H2C – OH H2C – OH O H H OH OH H H H O H OH H H OH O H OH H OH Đúng LUYỆN TẬP Bài Bằng phương pháp hóa học, phân biệt dd Mantozơ dd Saccarozơ? Bài Bằng phương … TIẾT 10 Bài SACCAROZƠ (TIẾP THEO) Bài SACCAROZƠ I Tính chất vật lí trạng thái tự nhiên II Cấu trúc phân tử III Tính chất … Dung dịch đường có màu (4) + SO2 (tẩy màu) Dung dịch đường khơng màu (5) ĐƯỜNG KÍNH Cô đặc để kết tinh, lọc Nước rỉ đường Lên men Rượu V Mantozơ: Đồng phân saccarozơ * Công thức phân tử : C12H22O11…
 • 13
 • 295
 • 0

Bài 6. Saccarozơ, tinh bột va xenlulozơ

Bài 6. Saccarozơ, tinh bột va xenlulozơ

… – TINH BỘT – XENLULOZƠ b Tinh bột Tính chất vật lý – Là chất rắn, dạng bột vơ định hình, khơng tan nước lạnh Trong nước nóng tạo thành dung dịch keo, gọi hồ tinh bột SACCAROZƠ – TINH BỘT – XENLULOZƠ … ứng màu với Iot SACCAROZƠ – TINH BỘT – XENLULOZƠ c xenlulozơ SACCAROZƠ – TINH BỘT – XENLULOZƠ b Tinh bột Tính chất vật lý – trạng thái tự nhiên Trạng thái tự nhiên Xenlulozơ thành phần tạo nên … lý Xenlulozơ chất rắn dạng sợi, màu trắng, không mùi vị, không tan nước nhiều dung môi hữu tan nước Svayde SACCAROZƠ – TINH BỘT – XENLULOZƠ b Tinh bột cấu trúc phân tử SACCAROZƠ – TINH BỘT – XENLULOZƠ…
 • 11
 • 315
 • 0

Bài 6. Saccarozơ, tinh bột va xenlulozơ

Bài 6. Saccarozơ, tinh bột va xenlulozơ

… CTCT nhắc lại tính chất hố học glucozơ ? SACCAROZƠ, TINH BỘT VÀ XENLULOZƠ Biết cấu tạo phân tử, tính chất điển hình ứng dụng saccarozơ, tinh bột xenlulozơ I SACCAROZƠ, C12H22O11 (M = 342 đvC) Bằng … kết tinh, lọc Đường Nước rỉ II TINH BỘT, (C6H10O5)n (M = 162n) Bằng thực tế biết Hãy cho biết tự nhiên tinh bột có đâu? Tính chất vật lí Bằng thực tế biết cho biết tính chất vật lý Tinh bột Tinh … trưng (Hồ tinh bột) → phản ứng dùng để nhận biết hồ tinh bột Ứng dụng (SGK) BÀI TẬP Bài 1: Loại thực phẩm sau không chứa nhiều saccarozơ ? A Đường phèn B Đường mía C Mật ong D Đường kính .Bài 2:…
 • 16
 • 395
 • 6

CHƯƠNG 2: GLUCOZƠ - SACCAROZƠ - TINH BỘT – XENLULOZƠ docx

CHƯƠNG 2: GLUCOZƠ – SACCAROZƠ – TINH BỘT – XENLULOZƠ docx

… phản ứng thuỷ phân mơi trường axit? A Tinh bột, xenlulozơ, glucozơ B Tinh bột, xenlulozơ, fructozơ C Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ D Tinh bột, saccarozơ, fructozơ … phân môi trường axit, đun nóng khơng tạo glucozơ Chất B saccarozơ A protit D xenlulozơ C tinh bột Câu 20: Cho dãy chất: glucozơ, xenlulozơ, saccarozơ, tinh bột, fructozơ Số chất dãy tham gia phản … xenlulozơ dung dịch axit vơ cơ, thu sản phẩm A saccarozơ B glucozơ C fructozơ D mantozơ Câu 17: Cho sơ đồ chuyển hóa sau: Tinh bột → X → Y → axit axetic X Y A ancol etylic, anđehit axetic B glucozơ,
 • 5
 • 1,629
 • 10

Xem thêm

Từ khóa:

bài 2 saccarozơ tinh bột và xenlulozơ

tiết 9 tuần 5 bài 2 saccarozơ tinh bột và xenlulozơ

bài tập về tinh bột

saccarozơ mantozơ tinh bột xenlulozơ

mantozơ tinh bột xenlulozơ d saccarozơ mantozơ tinh bột xenlulozơ

saccarozơ mantozơ xenlulozơ c mantozơ tinh bột xenlulozơ d saccarozơ mantozơ tinh bột xenlulozơ

câu 7 cho dãy các chất sau glucozơ fructozơ xenlulozơ saccarozơ tinh bột mantozơ etylfomat số chất trong dãy tham gia phản ứng tráng gương là

bài tập định tính

bài tập định tính về thấu kính

bài tập toán tính ngược

bài tập về tính chất sóng ánh sáng

bài tập vi tính

bài tập về tính chất của ánh sáng

các dạng bài tập tuyến tính

bài tập thủy tĩnh

Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018

Nghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt nam

Giáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôit

NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDE

Phát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninh

Trả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)

Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ long

Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k means

Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tin

Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)

Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vật

Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vật

chuong 1 tong quan quan tri rui ro

Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vật

Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vật

Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vật

BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘI

HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM

TÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ

QUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button
444 live app 444 live 444 live app 444live kisslive kiss live yy live yylive