Kiến thức

Phím tắt dành cho Google Trang tính-Máy tính-Trình chỉnh sửa Tài liệu Trợ giúp

Phím tắt dành cho Google Trang tính

Dùng phím tắt trong Google Trang tính để di chuyển, định dạng và sử dụng các công thức.

Lưu ý: Một số phím tắt có thể không hoạt động đối với tất cả ngôn ngữ hoặc bàn phím.

Để xem danh sách phím tắt trong Google Trang tính, hãy nhấn Ctrl + / (máy chạy Windows, Chrome OS) hoặc ⌘ + / (máy Mac).

Để tìm kiếm trong trình đơn, hãy nhấn Alt + /(máy chạy Windows, Chrome OS) hoặc Option + / (máy Mac).

Bạn đang xem: Phím tắt dành cho Google Trang tính-Máy tính-Trình chỉnh sửa Tài liệu Trợ giúp

Phím tắt dành cho máy tính

Thao tác thông thường

Chọn cột Ctrl + Space
Chọn hàng Shift + Space
Chọn tất cả Ctrl + a
Ctrl + Shift + Phím cách
Hủy Ctrl + z
Làm lại Ctrl + y
Ctrl + Shift + z
F4
Tìm Ctrl + f
Tìm và thay thế Ctrl + h
Tô dải ô Ctrl + Enter
Tô dưới Ctrl + d
Tô phải Ctrl + r
Lưu
(mọi thay đổi sẽ tự động được lưu vào Drive)
Ctrl + s
Mở Ctrl + o
In Ctrl + p
Sao chép Ctrl + c
Cắt Ctrl + x
Dán Ctrl + v
Chỉ dán giá trị Ctrl + Shift + v
Hiện các phím tắt thông thường Ctrl + /
Chèn trang tính mới Shift + F11
Điều khiển thu gọn Ctrl + Shift + f
Bật/tắt công cụ nhập liệu
(chỉ có sẵn trong bảng tính bằng các ngôn ngữ không phải tiếng Latinh)
Ctrl + Shift + k
Chọn công cụ nhập liệu Ctrl + Alt + Shift + k
Tìm trong trình đơn Alt + /

Định dạng ô

Đậm Ctrl + b
Gạch dưới Ctrl + u
Nghiêng Ctrl + i
Gạch ngang chữ Alt + Shift + 5
Căn giữa Ctrl + Shift + e
Căn trái Ctrl + Shift + l
Căn phải Ctrl + Shift + r
Tạo đường viền trên Alt + Shift + 1
Tạo đường viền phải Alt + Shift + 2
Tạo đường viền dưới Alt + Shift + 3
Tạo đường viền trái Alt + Shift + 4
Xóa đường viền Alt + Shift + 6
Tạo đường viền ngoài

Alt + Shift + 7

Ctrl + Shift + 7

Chèn đường liên kết Ctrl + k
Chèn thời gian Ctrl + Shift + ;
Chèn ngày Ctrl + ;
Chèn ngày và giờ Ctrl + Alt + Shift + ;
Định dạng thập phân Ctrl + Shift + 1
Định dạng thời gian Ctrl + Shift + 2
Định dạng ngày Ctrl + Shift + 3
Định dạng tiền tệ Ctrl + Shift + 4
Định dạng phần trăm Ctrl + Shift + 5
Định dạng số mũ Ctrl + Shift + 6
Xóa định dạng Ctrl +

Di chuyển trên bảng tính

Di chuyển đến đầu hàng Home
Di chuyển đến đầu trang tính Ctrl + Home
Di chuyển đến cuối hàng End
Di chuyển đến cuối trang tính Ctrl + End
Cuộn tới ô đang hoạt động Ctrl + Backspace
Di chuyển đến trang tính tiếp theo Alt + Mũi tên xuống
Di chuyển đến trang tính trước Alt + Mũi tên lên
Hiện danh sách trang tính Alt + Shift + k
Mở siêu liên kết Alt + Enter
Mở tính năng Khám phá Alt + Shift + x
Chuyển đến bảng điều khiển bên Ctrl + Alt + .
Ctrl + Alt + ,
Di chuyển tiêu điểm ra ngoài bảng tính Ctrl + Alt + Shift + m
Di chuyển đến quicksum
(khi một dải ô được chọn)
Alt + Shift + q
Di chuyển tiêu điểm đến cửa sổ bật lên
(đối với đường liên kết, dấu trang, hình ảnh)
giữ Ctrl + Alt, nhấn e rồi nhấn p
Mở trình đơn thả xuống trên ô được lọc Ctrl + Alt + r
Mở danh sách bản sửa đổi Ctrl + Alt + Shift + h
Đóng trình chỉnh sửa bản vẽ Shift + Esc

Chỉnh sửa bản ghi chú và nhận xét

Chèn/chỉnh sửa bản ghi chú Shift + F2
Chèn/chỉnh sửa nhận xét Ctrl + Alt + m
Mở chuỗi thảo luận nhận xét Ctrl + Alt + Shift + a
Nhập nhận xét hiện tại giữ Ctrl + Alt, nhấn e rồi nhấn c
Di chuyển đến nhận xét tiếp theo giữ Ctrl + Alt, nhấn n rồi nhấn c
Di chuyển đến nhận xét trước giữ Ctrl + Alt, nhấn p rồi nhấn c

Mở trình đơn

Trình đơn tệp trong Google Chrome: Alt + f
các trình duyệt khác: Alt + Shift + f
Trình đơn chỉnh sửa trong Google Chrome: Alt + e
các trình duyệt khác: Alt + Shift + e
Trình đơn xem trong Google Chrome: Alt + v
các trình duyệt khác: Alt + Shift + v
Trình đơn chèn trong Google Chrome: Alt + i
các trình duyệt khác: Alt + Shift + i
Trình đơn định dạng trong Google Chrome: Alt + o
các trình duyệt khác: Alt + Shift + o
Trình đơn dữ liệu trong Google Chrome: Alt + d
các trình duyệt khác: Alt + Shift + d
Trình đơn công cụ trong Google Chrome: Alt + t
các trình duyệt khác: Alt + Shift + t
Mở trình đơn chèn Ctrl + Alt + Shift + = 
Ctrl + Alt + = 

(với các ô đã chọn)
Mở trình đơn xóa Ctrl + Alt + – (với các ô đã chọn)
Trình đơn biểu mẫu
(xuất hiện khi bảng tính được kết nối với biểu mẫu)
trong Google Chrome: Alt + m
các trình duyệt khác: Alt + Shift + m
Trình đơn tiện ích bổ sung trong Google Chrome: Alt + n
các trình duyệt khác: Alt + Shift + n
Trình đơn trợ giúp trong Google Chrome: Alt + h
các trình duyệt khác: Alt + Shift + h
Trình đơn hỗ trợ tiếp cận
(xuất hiện khi bật chế độ hỗ trợ trình đọc màn hình)
trong Google Chrome: Alt + a
các trình duyệt khác: Alt + Shift + a
Trình đơn trang tính
(sao chép, xóa và các thao tác khác trong trang tính)
Alt + Shift + s
Trình đơn ngữ cảnh Ctrl + Shift +

Thêm hoặc thay đổi hàng và cột

Chèn hàng lên trên

Ctrl + Alt + Shift + =
Ctrl + Alt + =

(với các hàng đã chọn)

trong Google Chrome: Alt + i, rồi nhấn r
các trình duyệt khác: Alt + Shift + i, rồi nhấn r

Chèn hàng xuống dưới trong Google Chrome: Alt + i, rồi nhấn w
các trình duyệt khác: Alt + Shift + i, rồi nhấn w
Chèn cột sang bên trái

Ctrl + Alt + Shift + = 
Ctrl + Alt + = 

(với các cột đã chọn)

trong Google Chrome: Alt + i, rồi nhấn c
các trình duyệt khác: Alt + Shift + i, rồi nhấn c

Chèn cột sang bên phải trong Google Chrome: Alt + i, rồi nhấn o
các trình duyệt khác: Alt + Shift + i, rồi nhấn o
Xóa hàng

Ctrl + Alt + – (với các hàng đã chọn)

trong Google Chrome: Alt + e, rồi nhấn d
các trình duyệt khác: Alt + Shift + e, rồi nhấn d

Xóa cột

Ctrl + Alt + – (với các cột đã chọn)

trong Google Chrome: Alt + e, rồi nhấn e
các trình duyệt khác: Alt + Shift + e, rồi nhấn e

Ẩn hàng Ctrl + Alt + 9
Hiện hàng Ctrl + Shift + 9
Ẩn cột Ctrl + Alt + 0
Hiện cột Ctrl + Shift + 0
Nhóm hàng hoặc cột Alt + Shift + Mũi tên phải
Hủy nhóm các hàng hoặc cột Alt + Shift + Mũi tên trái
Mở rộng các hàng hoặc cột đã nhóm Alt + Shift + Mũi tên xuống
Thu gọn các hàng hoặc cột đã nhóm Alt + Shift + Mũi tên lên

Sử dụng công thức

Hiện tất cả công thức Ctrl + ~
Chèn công thức mảng Ctrl + Shift + Enter
Thu gọn công thức mảng đã mở rộng Ctrl + e
Hiện/ẩn trợ giúp cho công thức
(khi nhập công thức)
Shift + F1
Trợ giúp đầy đủ/ngắn gọn về công thức
(khi nhập công thức)
F1
Giá trị tham chiếu tuyệt đối/tương đối
(khi nhập công thức)
F4
Chuyển đổi chế độ xem trước kết quả của công thức
(khi nhập công thức)
F9
Đổi kích thước thanh công thức
(di chuyển lên hoặc xuống)
Ctrl + Mũi tên lên / Ctrl + Mũi tên xuống

Trợ giúp cho trình đọc màn hình

Bật chế độ hỗ trợ trình đọc màn hình

Tìm hiểu thêm về cách sử dụng Google Trang tính bằng trình đọc màn hình

Ctrl + Alt + z
Bật chế độ hỗ trợ chữ nổi Ctrl + Alt + h
Đọc cột Ctrl + Alt + Shift + c
Đọc hàng Ctrl + Alt + Shift + r

Phím tắt trên máy Mac

Thao tác thông thường

Chọn cột Ctrl + Space
Chọn hàng Shift + Space
Chọn tất cả ⌘ + a
⌘ + Shift + Phím cách
Hủy ⌘ + z
Làm lại ⌘ + y
⌘ + Shift + z
Fn + F4
Tìm ⌘ + f
Tìm và thay thế ⌘ + Shift + h
Tô dải ô ⌘ + Enter
Tô dưới ⌘ + d
Tô phải ⌘ + r
Lưu
(mọi thay đổi sẽ tự động được lưu vào Drive)
⌘ + s
Mở ⌘ + o
In ⌘ + p
Sao chép ⌘ + c
Cắt ⌘ + x
Dán ⌘ + v
Chỉ dán giá trị ⌘ + Shift + v
Hiện các phím tắt thông thường ⌘ + /
Chèn trang tính mới Shift + Fn + F11
Điều khiển thu gọn Ctrl + Shift + f
Bật/tắt công cụ nhập liệu
(chỉ có sẵn trong bảng tính bằng các ngôn ngữ không phải tiếng Latinh)
⌘ + Shift + k
Chọn công cụ nhập liệu ⌘ + Option + Shift + k
Tìm trong trình đơn Option + /

Định dạng ô

Đậm ⌘ + b
Gạch dưới ⌘ + u
Nghiêng ⌘ + i
Gạch ngang chữ Option + Shift + 5
Căn giữa ⌘ + Shift + e
Căn trái ⌘ + Shift + l
Căn phải ⌘ + Shift + r
Tạo đường viền trên Option + Shift + 1
Tạo đường viền phải Option + Shift + 2
Tạo đường viền dưới Option + Shift + 3
Tạo đường viền trái Option + Shift + 4
Xóa đường viền Option + Shift + 6
Tạo đường viền ngoài

Option + Shift + 7

⌘ + Shift + 7

Chèn đường liên kết ⌘ + k
Chèn thời gian ⌘ + Shift + ;
Chèn ngày ⌘ + ;
Chèn ngày và giờ ⌘ + Option + Shift + ;
Định dạng thập phân Ctrl + Shift + 1
Định dạng thời gian Ctrl + Shift + 2
Định dạng ngày Ctrl + Shift + 3
Định dạng tiền tệ Ctrl + Shift + 4
Định dạng phần trăm Ctrl + Shift + 5
Định dạng số mũ Ctrl + Shift + 6
Xóa định dạng ⌘ +

Di chuyển trên bảng tính

Di chuyển đến đầu hàng Fn + Mũi tên trái
Di chuyển đến đầu trang tính ⌘ + Fn + Mũi tên trái
Di chuyển đến cuối hàng Fn + Mũi tên phải
Di chuyển đến cuối trang tính ⌘ + Fn + Mũi tên phải
Cuộn tới ô đang hoạt động ⌘ + Backspace
Di chuyển đến trang tính tiếp theo Option + Mũi tên xuống
Di chuyển đến trang tính trước Option + Mũi tên lên
Hiện danh sách trang tính Option + Shift + k
Mở siêu liên kết Option + Enter
Mở tính năng Khám phá Option + Shift + x
Chuyển đến bảng điều khiển bên ⌘ + Option + .
⌘ + Option + ,
Di chuyển tiêu điểm ra ngoài bảng tính Ctrl + ⌘ + Shift + m
Di chuyển đến quicksum
(khi một dải ô được chọn)
Option + Shift + q
Di chuyển tiêu điểm đến cửa sổ bật lên
(đối với đường liên kết, dấu trang, hình ảnh)
giữ Ctrl + ⌘, nhấn e rồi nhấn p
Mở trình đơn thả xuống trên ô được lọc Ctrl + ⌘ + r
Mở danh sách bản sửa đổi ⌘ + Option + Shift + h
Đóng trình chỉnh sửa bản vẽ ⌘ + Esc
Shift + Esc

Chỉnh sửa bản ghi chú và nhận xét

Chèn/chỉnh sửa bản ghi chú Shift + F2
Chèn/chỉnh sửa nhận xét ⌘ + Option + m
Mở chuỗi thảo luận nhận xét ⌘ + Option + Shift + a
Nhập nhận xét hiện tại giữ Ctrl + ⌘, nhấn e rồi nhấn c
Di chuyển đến nhận xét tiếp theo giữ Ctrl + ⌘, nhấn n rồi nhấn c
Di chuyển đến nhận xét trước giữ Ctrl + ⌘, nhấn p rồi nhấn c

Mở trình đơn

Trình đơn tệp Ctrl + Option + f
Trình đơn chỉnh sửa Ctrl + Option + e
Trình đơn xem Ctrl + Option + v
Trình đơn chèn Ctrl + Option + i
Trình đơn định dạng Ctrl + Option + o
Trình đơn dữ liệu Ctrl + Option + d
Trình đơn công cụ Ctrl + Option + t
Mở trình đơn chèn ⌘ + Option + = (với các ô đã chọn)
Mở trình đơn xóa ⌘ + Option + – (với các ô đã chọn)
Trình đơn biểu mẫu
(xuất hiện khi bảng tính được kết nối với biểu mẫu)
Ctrl + Option + m
Trình đơn tiện ích bổ sung Ctrl + Option + n
Trình đơn trợ giúp Ctrl + Option + h
Trình đơn hỗ trợ tiếp cận
(xuất hiện khi bật chế độ hỗ trợ trình đọc màn hình)
Ctrl + Option + a
Trình đơn trang tính
(sao chép, xóa và các thao tác khác trong trang tính)
Option + Shift + s
Trình đơn ngữ cảnh ⌘ + Shift +

Thêm hoặc thay đổi hàng và cột

Chèn hàng lên trên

⌘ + Option + = (với các hàng đã chọn)
Ctrl + Option + i, rồi nhấn r

Chèn hàng xuống dưới Ctrl + Option + i, rồi nhấn b
Chèn cột sang bên trái

⌘ + Option + = (với các cột đã chọn)
Ctrl + Option + i, rồi nhấn c

Chèn cột sang bên phải Ctrl + Option + i, rồi nhấn o
Xóa hàng ⌘ + Option + – (với các hàng đã chọn)
Ctrl + Option + e, rồi nhấn d
Xóa cột ⌘ + Option + – (với các cột đã chọn)
Ctrl + Option + e, rồi nhấn e
Ẩn hàng ⌘ + Option + 9
Hiện hàng ⌘ + Shift + 9
Ẩn cột ⌘ + Option + 0
Hiện cột ⌘ + Shift + 0
Nhóm hàng hoặc cột Option + Shift + Mũi tên phải
Hủy nhóm các hàng hoặc cột Option + Shift + Mũi tên trái
Mở rộng các hàng hoặc cột đã nhóm Option + Shift + Mũi tên xuống 
Thu gọn các hàng hoặc cột đã nhóm Option + Shift + Mũi tên lên 

Sử dụng công thức

Hiện tất cả công thức Ctrl + ~
Chèn công thức mảng ⌘ + Shift + Enter
Thu gọn công thức mảng đã mở rộng ⌘ + e
Hiện/ẩn trợ giúp cho công thức
(khi nhập công thức)
Shift + Fn + F1
Trợ giúp đầy đủ/ngắn gọn về công thức
(khi nhập công thức)
Fn + F1
Giá trị tham chiếu tuyệt đối/tương đối
(khi nhập công thức)
Fn + F4
Chuyển đổi chế độ xem trước kết quả của công thức
(khi nhập công thức)
Fn + F9
Đổi kích thước thanh công thức
(di chuyển lên hoặc xuống)
Ctrl + Option + UpCtrl + Option + Down

Trợ giúp cho trình đọc màn hình

Bật chế độ hỗ trợ trình đọc màn hình

Tìm hiểu thêm về cách sử dụng Google Trang tính bằng trình đọc màn hình

⌘ + Option + z
Bật chế độ hỗ trợ chữ nổi + Option + h
Đọc cột ⌘ + Option + Shift + c
Đọc hàng ⌘ + Option + Shift + r

Phím tắt dành cho máy chạy Chrome OS

Thao tác thông thường

Chọn cột Ctrl + Space
Chọn hàng Shift + Space
Chọn tất cả Ctrl + a
Hủy Ctrl + z
Làm lại Ctrl + y
Ctrl + Shift + z
Tìm Ctrl + f
Tìm và thay thế Ctrl + h
Tô dải ô Ctrl + Enter
Tô dưới Ctrl + d
Tô phải Ctrl + r
Lưu
(mọi thay đổi sẽ tự động được lưu vào Drive)
Ctrl + s
Mở Ctrl + o
In Ctrl + p
Sao chép Ctrl + c
Cắt Ctrl + x
Dán Ctrl + v
Chỉ dán giá trị Ctrl + Shift + v
Hiện các phím tắt thông thường Ctrl + /
Điều khiển thu gọn Ctrl + Shift + f
Bật/tắt công cụ nhập liệu
(chỉ có sẵn trong bảng tính bằng các ngôn ngữ không phải tiếng Latinh)
Ctrl + Shift + k
Chọn công cụ nhập liệu Ctrl + Alt + Shift + k
Tìm trong trình đơn Alt + /

Định dạng ô

Đậm Ctrl + b
Gạch dưới Ctrl + u
Nghiêng Ctrl + i
Gạch ngang chữ Alt + Shift + 5
Căn giữa Ctrl + Shift + e
Căn trái Ctrl + Shift + l
Căn phải Ctrl + Shift + r
Tạo đường viền trên Alt + Shift + 1
Tạo đường viền phải Alt + Shift + 2
Tạo đường viền dưới Alt + Shift + 3
Tạo đường viền trái Alt + Shift + 4
Xóa đường viền Alt + Shift + 6
Tạo đường viền ngoài

Alt + Shift + 7
Ctrl + Shift + 7

Chèn đường liên kết Ctrl + k
Chèn thời gian Ctrl + Shift + ;
Chèn ngày Ctrl + ;
Chèn ngày và giờ Ctrl + Alt + Shift + ;
Định dạng thập phân Ctrl + Shift + 1
Định dạng thời gian Ctrl + Shift + 2
Định dạng ngày Ctrl + Shift + 3
Định dạng tiền tệ Ctrl + Shift + 4
Định dạng phần trăm Ctrl + Shift + 5
Định dạng số mũ Ctrl + Shift + 6
Xóa định dạng Ctrl +

Di chuyển trên bảng tính

Di chuyển đến đầu hàng Search + Mũi tên trái
Di chuyển đến cuối hàng Search + Mũi tên phải
Di chuyển đến ô đầu tiên trong hàng có dữ liệu Ctrl + Mũi tên trái
Di chuyển lên trên cùng bên trái của trang tính Ctrl + Search + Mũi tên trái
Di chuyển đến ô cuối cùng trong hàng có dữ liệu Ctrl + Mũi tên phải
Di chuyển xuống dưới cùng bên phải của trang tính Ctrl + Search + Mũi tên phải
Cuộn tới ô đang hoạt động Ctrl + Backspace
Di chuyển đến đầu trang tính Ctrl + Search + Mũi tên trái
Di chuyển đến cuối trang tính Ctrl + Search + Mũi tên phải
Di chuyển đến trang tính tiếp theo Ctrl + Shift + Search + Mũi tên xuống
Di chuyển đến trang tính trước Ctrl + Shift + Search + Mũi tên lên
Hiện danh sách trang tính Alt + Shift + k
Mở siêu liên kết Alt + Enter
Mở tính năng Khám phá Alt + Shift + x
Chuyển đến bảng điều khiển bên Alt + Shift + .
Alt + Shift + ,
Di chuyển tiêu điểm ra ngoài bảng tính Ctrl + Alt + Shift + m
Di chuyển đến quicksum
(khi một dải ô được chọn)
Alt + Shift + q
Di chuyển tiêu điểm đến cửa sổ bật lên
(đối với đường liên kết, dấu trang, hình ảnh)
giữ Ctrl + Alt, nhấn e rồi nhấn p
Mở trình đơn thả xuống trên ô được lọc Ctrl + Alt + r
Mở danh sách bản sửa đổi Ctrl + Alt + Shift + h
Đóng trình chỉnh sửa bản vẽ Ctrl + Esc
Shift + Esc

Chỉnh sửa bản ghi chú và nhận xét

Chèn/chỉnh sửa bản ghi chú Shift + Search + 2
Chèn/chỉnh sửa nhận xét Ctrl + Alt + m
Mở chuỗi thảo luận nhận xét Ctrl + Alt + Shift + a
Nhập nhận xét hiện tại giữ Ctrl + Alt, nhấn e rồi nhấn c
Di chuyển đến nhận xét tiếp theo giữ Ctrl + Alt, nhấn n rồi nhấn c
Di chuyển đến nhận xét trước giữ Ctrl + Alt, nhấn p rồi nhấn c

Mở trình đơn

Trình đơn tệp Alt + f
Trình đơn chỉnh sửa Alt + e
Trình đơn xem Alt + v
Trình đơn chèn Alt + i
Trình đơn định dạng Alt + o
Trình đơn dữ liệu Alt + d
Trình đơn công cụ Alt + t
Mở trình đơn chèn Ctrl + Alt + = (với các ô đã chọn)
Mở trình đơn xóa Ctrl + Alt + – (với các ô đã chọn)
Trình đơn biểu mẫu
(xuất hiện khi bảng tính được kết nối với biểu mẫu)
Alt + m
Trình đơn tiện ích bổ sung Alt + n
Trình đơn trợ giúp Alt + h
Trình đơn hỗ trợ tiếp cận
(xuất hiện khi bật chế độ hỗ trợ trình đọc màn hình)
Alt + a
Trình đơn trang tính
(sao chép, xóa và các thao tác khác trong trang tính)
Ctrl + Shift + s
Trình đơn ngữ cảnh Ctrl + Shift +

Thêm hoặc thay đổi hàng và cột

Chèn hàng lên trên Ctrl + Alt + = (với các hàng đã chọn)
Alt + i, rồi nhấn r
Chèn hàng xuống dưới Alt + i, rồi nhấn w
Chèn cột sang bên trái Ctrl + Alt + = (với các cột đã chọn)
Alt + i, rồi nhấn c
Chèn cột sang bên phải Alt + i, rồi nhấn o
Xóa hàng Ctrl + Alt + – (với các hàng đã chọn)
Alt + e, rồi nhấn d
Xóa cột Ctrl + Alt + – (với các cột đã chọn)
Alt + e, rồi nhấn e
Ẩn hàng Ctrl + Alt + 9
Bỏ ẩn hàng Ctrl + Shift + 9
Ẩn cột Ctrl + Alt + 0
Bỏ ẩn cột Ctrl + Shift + 0
Nhóm hàng hoặc cột Alt + Shift + Mũi tên phải 
Hủy nhóm các hàng hoặc cột Alt + Shift + Mũi tên trái
Mở rộng các hàng hoặc cột đã nhóm Alt + Shift + Mũi tên xuống
Thu gọn các hàng hoặc cột đã nhóm Alt + Shift + Mũi tên lên

Sử dụng công thức

Hiện tất cả công thức Ctrl + ~
Chèn công thức mảng Ctrl + Shift + Enter
Thu gọn công thức mảng đã mở rộng Ctrl + e
Hiện/ẩn trợ giúp cho công thức
(khi nhập công thức)
Shift + Search + 1
Trợ giúp đầy đủ/ngắn gọn về công thức (khi nhập công thức) Search + 1
Tham chiếu tuyệt đối/tương đối (khi nhập công thức) Search + 4
Chuyển đổi chế độ xem trước kết quả của công thức (khi nhập công thức) Search + 9
Đổi kích thước thanh công thức (di chuyển lên hoặc xuống)

Ctrl + Shift + Mũi tên lên và 

Ctrl + Shift + Mũi tên xuống

Trợ giúp cho trình đọc màn hình

Bật chế độ hỗ trợ trình đọc màn hình

Tìm hiểu thêm về cách sử dụng Google Trang tính bằng trình đọc màn hình

Ctrl + Alt + z
Bật chế độ hỗ trợ chữ nổi Ctrl + Alt + h
Đọc cột Ctrl + Alt + Shift + c
Đọc hàng Ctrl + Alt + Shift + r

Sử dụng các phím tắt khác cho bảng tính

Bạn có thể sử dụng các phím tắt cho bảng tính do các công ty khác tạo trong Google Trang tính.

  1. Trên máy tính, hãy mở một bảng tính tại trang

    sheets.google.com

    .

  2. Ở trên cùng, nhấp vào mục Trợ giúp sau đó  Phím tắt.
  3. Ở cuối cửa sổ, hãy bật chế độ Bật phím tắt tương thích trong bảng tính.

 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Máy tính

Android

iPhone và iPad

Thêm

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button