Kiến thức

Hàm ISEVEN-Trình chỉnh sửa Tài liệu Trợ giúp

Hàm ISEVEN

Kiểm tra liệu giá trị đã cho có phải là chẵn hay không.

Bạn đang xem: Hàm ISEVEN-Trình chỉnh sửa Tài liệu Trợ giúp

Ví dụ mẫu

ISEVEN(4)

ISEVEN(A2)

Xem thêm: Cách dùng giới từ “On,” “At,” and “In”-EFC

Cú pháp

ISEVEN(giá_trị)

  • giá_trị – Giá trị cần được xác minh là chẵn.

    • ISEVEN trả về TRUE nếu giá_trị là số nguyên chẵn hoặc là một tham chiếu đến một ô chứa số nguyên chẵn và nếu ngược lại thì trả về FALSE.

Xem thêm: 【kiểm dịch thực vật là gì?】Nội dung thủ tục hành chính của kiểm dịch thực phẩm 

Lưu ý

  • Hàm này thường được dùng kết hợp nhiều nhất với hàm IF trong câu lệnh có điều kiện.

Xem thêm: Mạch điện xoay chiều 3 pha là gì? Những ưu điểm mà không phải ai cùng biết.

Xem thêm

ISTEXT

: Kiểm tra liệu giá trị có phải là văn bản hay không.

ISREF

: Kiểm tra liệu giá trị có phải là một giá trị tham chiếu ô hợp lệ hay không.

ISODD

: Kiểm tra liệu giá trị đã cho có phải là lẻ hay không.

ISNUMBER

: Kiểm tra liệu giá trị có phải là một số hay không.

ISNONTEXT

: Kiểm tra liệu giá trị không phải là văn bản hay không.

ISNA

: Kiểm tra liệu giá trị có phải là lỗi `#N/A` hay không.

ISLOGICAL

: Kiểm tra liệu giá trị là `TRUE` hay `FALSE`.

ISERROR

: Kiểm tra liệu giá trị có phải là một lỗi hay không.

ISERR

: Kiểm tra liệu giá trị có phải là một lỗi khác với `#N/A` hay không.

ISBLANK

: Kiểm tra liệu ô được tham chiếu có bị trống hay không.

IF

: Trả về một giá trị nếu biểu thức logic là `TRUE` và một giá trị khác nếu biểu thức logic là `FALSE`.

Ví dụ

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button