Kiến thức

Hàm COUNTIF-Trình chỉnh sửa Tài liệu Trợ giúp

Hàm COUNTIF

Trả về một số đếm có điều kiện trên một dải ô.

COUNTIF Function

Tìm hiểu thêm về khóa học Coursera này

. Để lấy bảng tính mẫu và theo dõi video, hãy nhấp vào phần “Tạo bản sao” bên dưới.

Tạo bản sao

Bạn đang xem: Hàm COUNTIF-Trình chỉnh sửa Tài liệu Trợ giúp

Ví dụ mẫu

COUNTIF(A1:A10;">20")

COUNTIF(A1:A10;"Đã_thanh_toán")

Xem thêm: Quy tắc so sánh hai lũy thừa và logarit cùng cơ số-Thapsang.vn

Cú pháp

COUNTIF(dải_ô; tiêu_chí)

  • dải_ô – Dải ô được đánh giá theo tiêu_chí.

  • tiêu_chí – Mẫu hoặc phép thử để áp dụng cho dải_ô.

    • Nếu dải_ô chứa văn bản làm cơ sở kiểm tra, thì tiêu_chí phải là một chuỗi. tiêu_chí có thể chứa các ký tự đại diện bao gồm cả ? để khớp với bất kỳ ký tự đơn nào hoặc * để khớp với số không hoặc nhiều ký tự liền kề. Để khớp với dấu chấm hỏi hoặc dấu hoa thị thực, hãy thêm dấu ngã (~) vào trước ký tự (nghĩa là ~?~*). Phải đặt tiêu chí dạng chuỗi vào trong dấu ngoặc kép. Sau đó, mỗi ô trong dải_ô được kiểm tra theo tiêu_chí xem có bằng không (hoặc khớp, nếu sử dụng ký tự đại diện).

    • Nếu dải_ô chứa các số làm cơ sở kiểm tra, thì tiêu_chí có thể là một chuỗi hoặc một số. Nếu một số được cho sẵn, mỗi ô trong dải_ô sẽ được kiểm tra xem có bằng với tiêu_chí hay không. Mặt khác, tiêu_chí có thể là một chuỗi chứa một số (cũng kiểm tra xem có bằng hay không) hoặc một số có tiền tố là bất kỳ toán tử nào sau đây: =, >, >=, < hay <=, kiểm tra xem giá trị trong ô thuộc dải ô có lần lượt bằng, lớn hơn, lớn hơn hoặc bằng, nhỏ hơn, hoặc nhỏ hơn hoặc bằng giá trị tiêu chí không.

Lưu ý

  • COUNTIF chỉ có thể thực hiện đếm có điều kiện theo một tiêu chí duy nhất. Để dùng nhiều tiêu chí, hãy dùng COUNTIFS hoặc hàm cơ sở dữ liệu DCOUNT hoặc DCOUNTA.
  • COUNTIF không phân biệt chữ hoa/chữ thường.

Xem thêm: Tích phân hữu tỷ (integration by partial fractions)

Ví dụ

Xem thêm: Top 9 loại vật liệu cách điện phổ biến nhất-Vật liệu nhà xanh

Tạo bản sao

Xem thêm

COUNTIFS

: Trả về số đếm của một dải ô dựa vào nhiều tiêu chí.

SUMIF

: Trả về tổng các giá trị có điều kiện trên một dải ô.

DCOUNTA

: Đếm các giá trị, bao gồm cả văn bản, được chọn từ một mảng hoặc dải ô giống bảng cơ sở dữ liệu bằng cách dùng một truy vấn giống SQL.

DCOUNT

: Đếm các giá trị số được chọn từ một mảng hoặc dải ô giống bảng cơ sở dữ liệu bằng cách dùng một truy vấn giống SQL.

COUNTUNIQUE

: Đếm số giá trị duy nhất trong một danh sách các giá trị và dải ô đã chỉ định.

COUNTA

: Trả về số lượng giá trị trong một tập dữ liệu.

COUNTBLANK

: Trả về số ô trống trong một dải ô đã cho.

COUNT

: Trả về số lượng giá trị số trong một tập dữ liệu.

 

 

 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button