Kiến thức

Hàm GCD-Trình chỉnh sửa Tài liệu Trợ giúp

Hàm GCD

Trả về ước số chung lớn nhất của một hoặc nhiều số nguyên.

Bạn đang xem: Hàm GCD-Trình chỉnh sửa Tài liệu Trợ giúp

Ví dụ mẫu

GCD(A2:A5)

GCD(24;96;A4)

Xem thêm: Hướng dẫn tự động hóa sử dụng UiPath và Excel-Robotic Process Technology

Cú pháp

GCD(giá_trị1; [giá_trị2; ...])

  • giá_trị1 – Giá trị hoặc dải ô đầu tiên có thừa số cần xem xét trong kết quả tính nhằm tìm ước số chung lớn nhất.

  • giá_trị2; ...[ TÙY CHỌN ] – Giá trị hoặc dải ô bổ sung có thừa số cần xem xét nhằm tìm ước số chung lớn nhất.

Xem thêm: Công thức giải nhanh toán 12 rễ hiểu nhất-Khoa Y dược Hà Nội

Lưu ý

  • Mọi giá trị đầu vào có phần thập phân cho trước cho hàm GCD đều sẽ được ngầm cắt bớt.

Xem thêm: Giải toán lớp 6 tập 1 trang 38, 39 Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5 (2021) ✔️ Cẩm Nang Tiếng Anh ✔️

Xem thêm

LCM

: Trả về bội số chung nhỏ nhất của một hoặc nhiều số nguyên.

Ví dụ

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button