Kiến thức

Sắp xếp và lọc dữ liệu-iPhone và iPad-Trình chỉnh sửa Tài liệu Trợ giúp

Sắp xếp và lọc dữ liệu

Bạn muốn khai thác thêm sức mạnh của Google Tài liệu dành cho cơ quan hoặc trường học?

Hãy đăng ký dùng thử miễn phí Google Workspace

.

Bạn đang xem: Sắp xếp và lọc dữ liệu-iPhone và iPad-Trình chỉnh sửa Tài liệu Trợ giúp

Sort your data

You can sort columns of cells alphabetically and numerically.

 1. On your iPhone or iPad, open a spreadsheet in the

  Google Sheets app

  .

 2. To select a column, tap the letter at the top.
 3. Tap the top of the column again to open the menu.
 4. Tap More Mũi tên phải.
 5. Tap SORT A-Z or SORT Z-A. Your data will be sorted.

Filter your data

Filters let you hide data you don’t want to see. You can still see all your data when you turn the filter off.

Filter by values

 1. On your iPhone or iPad, open a spreadsheet in the

  Google Sheets app

  .

 2. Tap More 더보기 sau đóCreate a filter.
 3. Look at the column titles to see if filters have been applied:
  • Filter applied bộ lọc được áp dụng
  • Filter not applied Lọc
 4. At the top of the column you want to filter, tap Filter Lọc.
 5. The “Sort and filter” menu will open.
 6. Tap Search Tìm kiếm.
 7. Type in the search bar to find a value or scroll up on the list to see the values in the column.
 8. Tap an item to uncheck it and filter it out. The sheet will update automatically.
 9. To select all items, tap Select all. To deselect all items, tap Clear.

To turn off the filter, tap More 더보기 sau đó Remove filter.

Use a conditional filter

You can also choose to filter data based on a condition. For example, you can choose to only filter items if the cell starts with a certain letter.

 • On your iPhone or iPad, open a spreadsheet in the

  Google Sheets app

  .

 • Tap More 더보기 sau đó Create a filter.
 • At the top of the column you want to filter, tap Filter Lọc.
 • Tap No condition.
 • Tap the Down arrow Mũi tên xuống and tap an option.
 • To save, in the top left corner, tap Done Xong.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

iPhone và iPad

Android

Máy tính

Thêm

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button