Kiến thức

Hàm IMPOWER-Trình chỉnh sửa Tài liệu Trợ giúp

Hàm IMPOWER

Hàm IMPOWER trả về một số phức được nâng lên một lũy thừa.

Bạn đang xem: Hàm IMPOWER-Trình chỉnh sửa Tài liệu Trợ giúp

Các phần trong công thức IMPOWER

Công thức IMPOWER có dạng =IMPOWER(số_phức_cơ_sở; số_mũ).

Phần Nội dung mô tả Lưu ý
số_phức_cơ_sở Số phức để nâng lên lũy thừa mũ.
 • Có thể ở dạng ∓ bi hoặc a ∓ bj.
số_mũ Số mũ để nâng số_phức_cơ_sở.
 • Phải là một số.

Xem thêm: Công suất và điện năng dự phòng của hệ thống điện

Công thức mẫu

IMPOWER("4-3i";0,5)

IMPOWER(A2;B2)

IMPOWER("2j";-7)

  Xem thêm: Phương pháp thực nghiệm tối ưu hóa cho phép xác định hàm lượng Nitơ (N

  Lưu ý

  • Hàm phân phối mũ của một số phức được định nghĩa như sau:
   • (a+bi)n = rn(cosθ + isinθ), trong đó
   • r = √(x2 + y2) và θ = arctan(b/a)

  Xem thêm: Giới từ trong tiếng anh-Kiến thức cơ bản cho người bắt đầu

  Ví dụ

    A B
  1 Công thức Kết quả
  2 =IMPOWER("5+2i"; 3) 65+142i
  3 =IMPOWER("-1-j"; -1) -0,5+0,5j
  4 =IMPOWER("0,732-5,349i"; -0,138) 0,776914096672106+0,155872432042838i

  Hàm liên quan

  COMPLEX

  : Hàm COMPLEX tạo một số phức dựa vào các hệ số ảo và thực.

  IMREAL

  : Trả về hệ số thực của một số phức.

  IMAGINARY

  : Trả về hệ số ảo của một số phức.

  POWER

  : Trả về một số được nâng lên lũy thừa.

  Thông tin này có hữu ích không?
  Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

  Chuyên mục: Kiến thức

  Related Articles

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  Check Also
  Close
  Back to top button