Kiến thức

Đơn vị đo của lực là gì? lực là gì?

Bạn đang xem: Đơn vị đo của lực là gì? lực là gì?

Đơn vị đo của lực là gì? lực là gì?

Ngày đăng : 14:56:22 28-09-2019

Đơn vị đo của lực là gì? lực là gì?

    Chúng ta đều biết Isaac Newton là ai và chính nhờ nghiên cứu của ông đã dẫn đến việc thành lập công thức phổ biến
                    F = ma
đại diện cho gia tốc và khối lượng của một vật khi tác dụng lực.

   
   L
ực là một trong những đại lượng như áp suất hoặc năng lượng nên nó có hoặc được đo bằng một đơn vị. Tuy nhiên, các đơn vị lực có thể khác nhau dựa trên các hệ thống đo lường khác nhau. Hãy đi vào chi tiết.

Nếu chúng ta xem xét 

kích thước vật lý

, lực chủ yếu được đo bằng MLT -2 . Nếu chúng ta thực hiện mọi thứ thực tế, trọng lượng của một vật chủ yếu được xem xét thay vì khối lượng của nó. Do đó, đơn vị lực cơ bản có thể được đưa ra là:

F = (W / g) LT -2

Trong đó W đại diện cho trọng lượng trong khi g đại diện cho gia tốc.

Đơn vị này cũng được phân loại thành hai hệ thống gọi là hệ thống hấp dẫn và hệ thống tuyệt đối. Khi lực được đo trong hệ tuyệt đối, nó không phụ thuộc vào bất kỳ 

lực hấp dẫn

 nào Mặt khác, khi lực được đo trong hệ thống hấp dẫn, nó phụ thuộc vào lực hấp dẫn.

Ngoài ra, có một số cách khác để chúng ta có thể biểu thị đơn vị đo lực.

   Lựclc đẩy, kéo hoặc kéo vào một vật thể thay đổi vận tốc hoặc hướng của nó. Một đơn vị lực là một phép đo tùy ý mà chúng ta chỉ định là “1” (đơn vị), do đó tất cả các phép đo lực khác là bội số của đơn vị đó.

Thông thường, đơn vị lực cơ bản là newtonN ) trong hệ đo lường quốc tế (SI)Newton có các ứng dụng trong các phép đo khoa học khác nhau. Có những đơn vị lực khác nhưng không được sử dụng thường xuyên.
 

Định nghĩa của newton

Một newton là lực cần thiết để cho khối lượng 1 kilôgam ( 1 kg ) gia tốc 1 mét mỗi giây ( 1 m / s 2 ). Nó được viết tắt là N .
Đơn vị đo lường này nằm trong hệ mét hoặc SI và được sử dụng trong công việc khoa học nhiều hơn các đơn vị lực khác.

N tương đương với 1 kg-m / s 2 .

Các đơn vị lực khác

Khi một khối lượng chịu gia tốc, lực tác dụng được gọi là poundal và được mô tả là pdl. Sau đó, chúng ta có lực pound cơ bản là một đơn vị lực hấp dẫn. Nó được ký hiệu là lbf. Đây là các đơn vị đo lường trong hệ thống fps.

Trong hệ thống số liệu, lực được đo bằng kilôgam và được ký hiệu là ký hiệu kgf. Tuy nhiên, cũng có những biện pháp nhỏ hơn được gọi là hệ thống css. Khi chúng ta nói về đơn vị lực CGS, nó được đo bằng các dynes và được ký hiệu là gf.

Chuyển đổi các đơn vị lực lượng

Nguồn: fujihatsu.com và byjus
Bài viết liên quan:

1/ Đơn Vị Đo Góc Khối Là Gì?

http://fujihatsu.com/don-vi-do-goc-khoi-la-gi-1-2-187147.html


2/ Tần Số Là Gì? Đơn Vị Đo Tần Số Là Gì? (Đơn Giản Nhất)

http://fujihatsu.com/tan-so-la-gi-don-vi-do-tan-so-la-gi-don-gian-nhat-1-2-187149.html

 
 
 
 
 

 

Tags:

Đơn vị đo của lực là gì? lực là gì?

,

Newton

,

lực

,

F

,

lực hấp dẫn

,

N

,

hệ đo lường quốc tế (SI)

,

Chia Sẻ :

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button
444 live app 444 live 444 live app 444live kisslive kiss live yy live yylive