Kiến thức

[PDF] Giáo án Vật lý-Free Download PDF

Giáo án Vật lý

May 12, 2018 | Author: Anonymous | Category: N/A

Share

Embed

Report this link

Bạn đang xem: [PDF] Giáo án Vật lý-Free Download PDF

Short Description

Download Giáo án Vật lý…

Description

KIỂM TRA BÀI CŨ Câu 1: Phát biểu và viết công thức của lực hướng tâm. Nêu ví dụ về lực hướng tâm. Lực (hay hợp lực của các lực) tác dụng vào một vật chuyển động tròn đều và gây ra cho vật gia tốc hướng tâm gọi là lực hướng tâm. mv2 Fht  maht   m2 r r Ví dụ: Lực hấp dẫn giữa trái đất và vệ tinh nhân tạo đóng vai trò là lực hướng tâm… Câu 2: Nêu một ứng dụng và một tác hại của chuyển động li tâm mà em biết. Ứng dụng: Máy vắt li tâm Tác hại: Ô tô sẽ trượt li tâm ở những chỗ rẽ nếu ô tô chạy quá nhanh  dễ gây tai nạn giao thông

MỞ ĐẦU – Người lái máy bay phải thả hàng cứu trợ từ vị trí nào để hàng rơi trúng mục tiêu?

MỞ ĐẦU – Pháo thủ phải hướng nòng súng đại bác chếch một góc bằng bao nhiêu để bắn đạn trúng đích?

MỞ ĐẦU – Vận động viên phải chọn góc ném bằng bao nhiêu để ném tạ, ném lao được xa nhất?

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ VẬT LÍ 10

GV: DƯƠNG QUỐC VIỆT

I. KHẢO SÁT CHUYỂN ĐỘNG NÉM NGANG 1. Chọn hệ tọa độ 2. Phân tích chuyển động ném ngang 3. Xác định các chuyển động thành phần II. XÁC ĐỊNH CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT 1. Dạng quỹ đạo 2. Thời gian chuyển động 3. Tầm ném xa III. THÍ NGHIỆM KIỂM CHỨNG

I. KHẢO SÁT CHUYỂN ĐỘNG NÉM NGANG

I. KHẢO SÁT CHUYỂN ĐỘNG NÉM NGANG 1. Chọn hệ tọa độ

I. KHẢO SÁT CHUYỂN ĐỘNG NÉM NGANG 2. Phân tích chuyển động ném ngang Chuyển động ném ngang được phân tích thành hai chuyển động thành phần Mx và My trên hai trục tọa độ Ox và Oy

I. KHẢO SÁT CHUYỂN ĐỘNG NÉM NGANG 3. Xác định các chuyển động thành phần – Chuyển động thành phần Mx theo trục Ox là chuyển động thẳng đều, với các phương trình: + Gia tốc: ax = 0 + Vận tốc: vxHãy = v0áp dụng định luật II Niutheo mỗi trục tọa độ để + Tọa độ: x = vtơn t 0 tìm các gia tốc ax và ay của – Chuyển động thành phần My theo trục Oy là chuyển hai chuyển động thành phần? động rơi tự do, với các phương trình: + Gia tốc: ay = g + Vận tốc: vy = gt + Tọa độ: y = ½gt2

II. XÁC ĐỊNH CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT 1. Dạng quỹ đạo

Từ phương trình tọa độ của hai chuyển động thành phần, hãy xây dựng phương trình quỹ đạo của chuyển động ném ngang?

II. XÁC ĐỊNH CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT 1. Dạng quỹ đạo

y

g 2v

x

2 0

2

Vậy quỹ đạo của vật ném ngang là một nhánh parabol

II. XÁC ĐỊNH CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT Nhận xét thời gian chuyển động của vật bị ném ngang với thời gian rơi tự do từ cùng một độ cao?

II. XÁC ĐỊNH CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT 2. Thời gian chuyển động

Thời gian chuyển động của vật bị ném ngang bằng thời gian rơi tự do từ cùng một độ cao.

t

2h g

Trong chuyển động ném ngang, thời gian của vật có phụ thuộc vào vận tốc ném ngang ban đầu không?

II. XÁC ĐỊNH CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT 3. Tầm ném xa L  xmax  v0t  v0

2h g

Vận tốc ném ngang của vật có vai trò gì đối với chuyển động của vật?

III. THÍ NGHIỆM KIỂM CHỨNG

VẬN DỤNG Viên bi A có khối lượng gấp đôi viên bi B. Cùng một lúc tại mái nhà, bi A được thả rơi còn bi B được ném theo phương ngang. Bỏ qua sức cản của không khí. Hãy cho biết câu nào dưới đây là đúng? A. Viên bi A chạm đất trước B. Viên bi B chạm đất trước C. Cả hai chạm đất cùng một lúc D. Vận tốc của hai vật lúc chạm đất luôn luôn bằng nhau

VẬN DỤNG Một vật được ném ngang ở độ cao h = 80 m với vận tốc đầu v0 = 20 m/s. Lấy g = 10 m/s2. a) Tính thời gian chuyển động và tầm bay xa của vật. ĐS: t = 4s ; L = 80m b) Lập phương trình quỹ đạo của vật. ĐS: y = 0,0125×2

VẬN DỤNG Anh lái xe mô tô phải chạy với vận tốc bao nhiêu để không bị rớt xuống đầm cá sấu?

I. KHẢO SÁT CHUYỂN ĐỘNG NÉM NGANG 1. Chọn hệ tọa độ 2. Phân tích chuyển động ném ngang 3. Xác định các chuyển động thành phần II. XÁC ĐỊNH CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT 1. Dạng quỹ đạo 2. Thời gian chuyển động 3. Tầm ném xa III. THÍ NGHIỆM KIỂM CHỨNG

View more…

Comments

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button