Kiến thức

Đường Mantozo Là Gì ? Có Trong Những Thực Phẩm Nào-Công Ty Hóa Chất Hanimex

Đường Mantozo Là Gì ? Có Trong Những Thực Phẩm Nào

admin

April 28, 2020

Tin Tức

Comments Off on Đường Mantozo Là Gì ? Có Trong Những Thực Phẩm Nào 985 Views

Đường Mantozo Là Gì ? Có Trong Những Thực Phẩm Nào

Thành phần chủ yếu của nguyên liệu là tinh bột. Tinh bột là một đại phân tử gồm hàng triệu, triệu phân tử glucô hợp lại với nhau. Trong lúc đó, mạch nha là đường maltose. Đường maltose gồm 2 phân tử glucô nối lại với nhau. Vì vậy, muốn biến tinh bột thành đường mạch nha người ta thực hiện việc cắt mạch tinh bột thành từng cặp gồm 2 phân tử glucô với nhau (bằng phương pháp lên men). Như vậy sẽ có đường mạch nha.

Trong mạch nha cũng như trong thóc nảy mầm có tinh bột, chất béo, chất protit, đường mantoza, sacaroza, các men amylaza, mantaza, vitamin b, c, lexitin.[4] Trong kẹo mạ có glucoza, sacaroza, axit lactic,axit photphoric và canxi, một ít chất protit (E.Cousin, Nguyễn Văn Định và Đào Sỹ Chu, 1941).

Bạn đang xem: Đường Mantozo Là Gì ? Có Trong Những Thực Phẩm Nào-Công Ty Hóa Chất Hanimex

Đường Mantozo là gì ?

Ở trạng thái tính thể, phân tử mantozơ gồm hai gốc glucozơ liên kết với nhau ở C1 của gốc α-glucozơ này với C4 của gốc α-glucozơ kia qua một nguyên tử oxi. Liên kết  α− C1−O−C4 như thế được gọi là liên kết α1,4−glicozit.
 – Trong dung dịch, gốc αglucozơ của mantozơ có thể mở vòng tạo ra nhóm CH=O:

 

Các loại thực phẩm chứa nhiều đường Mantozo

Do cấu trúc như trên, mantozơ có 3 tính chất chính:
1. Tính chất của poliol giống saccarozơ:
 – Tác dụng với Cu(OH)2 cho phức đồng-mantozơ màu xanh.
2. Tính khử của Mantozơ tương tự glucozơ
 – Khử Ag(NH3)2OH tạo kết tủa bạc (phản ứng tráng gương với dung dịch AgNO3 trong NH3
 – Tác dụng với Cu(OH)2 tạo kết tủa màu đỏ gạch Cu2O  khi đun nóng.
3. Phản ứng thủy phân
 – Khi có mặt xúc tác axit hoặc enzim sinh ra 2 phân tử glucozơ.
C12H22O11 + H2O  →  2C6H12O6
 – Mantozơ được điều chế bằng cách thủy phân tinh bột nhờ enzim amilaza (có trong mầm lúa). Phản ứng thủy phân này cũng xảy ra trong cơ thể người và động vật.
tag bởi công thức cho m gam còn đâu 34 saccarozo lẫn đôi 2g

2020-04-28

admin

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button