Kiến thức

Toán lớp 6 nâng cao-CĐ Dấu hiệu chia hết và tính chất chia hết Archives-Bồi dưỡng HSG môn Toán lớp 6

Bạn đang xem: Toán lớp 6 nâng cao-CĐ Dấu hiệu chia hết và tính chất chia hết Archives-Bồi dưỡng HSG môn Toán lớp 6

Chứng minh rằng với mọi số nguyên n thì P = n^2 + 3n + 4 không chia hết cho 49

Chứng minh rằng với mọi số nguyên n thì P = n2 + 3n + 4 không chia hết cho 49. Xem thêm chương trình bồi dưỡng HSG Toán lớp 6 theo chuyên đề: Học toán lớp 6 cơ bản

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button