Kiến thức

Giải Bài 12 trang 19 – Học Toán lớp 6-. Từ đẳng thức 4.6 = 3.8, ta có thế lặp được các phân số bằng nhau sau:. Bài tập – Chủ đề 14: Phân số

Bạn đang xem: Giải Bài 12 trang 19 – Học Toán lớp 6-. Từ đẳng thức 4.6 = 3.8, ta có thế lặp được các phân số bằng nhau sau:. Bài tập – Chủ đề 14: Phân số

Giải Bài 12 trang 19 – Học Toán lớp 6 -. Từ đẳng thức 4.6 = 3.8, ta có thế lặp được các phân số bằng nhau sau:. Bài tập – Chủ đề 14: Phân số

83

Cho đẳng thức (4.6 = 3.8). Hãy lập các cặp phân số bằng nhau từ đẳng thức trên.

Từ đẳng thức 4.6 = 3.8, ta có thế lặp được các phân số bằng nhau sau:

$$frac{4}{3} = frac{8}{6};frac{4}{8} = frac{3}{6};frac{3}{4} = frac{6}{8};frac{8}{4} = frac{6}{3}.$$

  • Bài học:
  • Bài tập – Chủ đề 14: Phân số

Facebook

Twitter

Email

Print

Bài trước

Giải Bài tập – Chủ đề 8 : Số nguyên tố – Hợp số – Bài 9 trang 80 – Học Toán lớp 6 – Giải bài tập Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố rồi tìm tập hợp các ước của mỗi số :

Bài tiếp theo

Giải Luyện tập – Chủ đề 10 : Cùng tìm hiểu về số nguyên – Bài 7 trang 108 – Học Toán lớp 6 – Giải bài tập a) Tìm số liền sau của mỗi số nguyên sau :

admin

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button