Kiến thức

Bài tập – Chủ đề 3: Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình – Bài 6 t

Bạn đang xem: Bài tập – Chủ đề 3: Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình – Bài 6 t

Bài tập – Chủ đề 3: Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình – Bài 6 t

73

Bài tập – Chủ đề 3: Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình – Bài 6 trang 28 Em học Toán 9 tập 2. Giải bài tập Toán cổ

Toán cổ

 

Vừa gà vừa chó

Bó lại cho tròn

Ba mươi sáu con

Một trăm chân chẵn

Hỏi có mấy gà, mấy chó ?

Gọi số con gà là x (con), số con chó là y (con) (left( {x,y in N} right)).

Vì có tất cả 36 con nên ta có phương trình … (1)

Mỗi con gà có 2 chân nên số chân gà là 2x, mỗi con chó có 4 chân nên số chân chó là 4y, tổng cộng có 100 chân nên ta có phương trình … (2)

Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình (left{ begin{array}{l}……………..\……………..end{array} right.)

Sử dụng phương pháp thế hoặc cộng đại số để giải hệ phương trình. 

Kết luận:…………..

Gọi số con gà là x (con), số con chó là y (con) (left( {x,y in N} right)).

Vì có tất cả 36 con nên ta có phương trình (x + y = 36,,left( 1 right))

Mỗi con gà có 2 chân nên số chân gà là 2x, mỗi con chó có 4 chân nên số chân chó là 4y, tổng cộng có 100 chân nên ta có phương trình (2x + 4y = 100,,left( 2 right))

Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình

(left{ begin{array}{l}x + y = 36\2x + 4y = 100end{array} right. Leftrightarrow left{ begin{array}{l}x + y = 36\x + 2y = 50end{array} right.)

(Leftrightarrow left{ begin{array}{l}y = 14\x + y = 36end{array} right. Leftrightarrow left{ begin{array}{l}y = 14\x = 22end{array} right.)

Vậy có 22 con gà và 14 con chó.

 

  • Bài học:
  • bài tập – chủ đề 3: giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình

Facebook

Twitter

Email

Print

Bài trước

2.Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau. Hoạt động 3 trang 53 Em học

Bài tiếp theo

Bài tập – Chủ đề 7 : Đường thẳng và đường tròn. Bài 17 trang 146 Em học To

admin

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button