Kiến thức

merge Tiếng Anh là gì?

Từ điển Anh – Việt
[mə:dʒ]
* động từ
  hoà vào; kết hợp; hợp nhất
  twilight merges into total darkness
  hoàng hôn chìm dần vào màn đêm thăm thẳm
  to merge the two small businesses (together) into one larger one
  hợp nhất hai doanh nghiệp nhỏ thành một doanh nghiệp lớn

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button